Par notikumiem

Drukas versija
10. jūnijs, 2010

Augstākā tiesas priekšsēdētājs pieņem notāru zvērestu

Divi jauni Kurzemes apgabaltiesas un trīs Latgales apgabaltiesas notāri 10. jūnijā Augstākajā tiesā nodeva notāra zvērestu. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, pieņemot notāru zvērestu, uzsvēra viņu piederību tiesu sistēmai un to, ka arī no viņu darba veidojas sabiedrības attieksme pret valsti, tiesu sistēmu un taisnīgumu.
3. jūnijs, 2010

Saeima apstiprina Andreju Lepsi Augstākās tiesas tiesneša amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma

Saeima šodien pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja lūguma apstiprināja Augstākās tiesas tiesneša amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma tagadējo Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnesi Andreju Lepsi. Par nobalsoja 77, pret - četri, atturējās – astoņi deputāti.
2. jūnijs, 2010

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem divdesmit divu advokātu zvērestu

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs 2.jūnijā pieņēma 22 jaunuzņemtu advokātu zvērestu. Advokāti zvērēja būt uzticīgu Latvijai, godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, savā advokāta darbā nerakstīt un nerunāt neko tādu, kas varētu kaitēt valstij, sabiedrībai, ģimenei un tikumībai, godīgi pildīt zvērināta advokāta pienākumus, sargāt savu pilnvardevēju intereses, apzinoties, ka advokātam par savu darbību jāatbild likuma priekšā.
27. maijs, 2010

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem trīsdesmit septiņu advokātu zvērestu

Zvērinātu advokātu rindas papildinājuši 37 advokāti, kuru zvērestu 27. maijā pieņēma Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Augstākās tiesas priekšsēdētājs jaunuzņemtajiem advokātiem atgādināja, ka viņu izvēlētā juridiskā profesija nav tikai iztikas un peļņas avots, bet ir būtiska sastāvdaļa Latvijas tiesu sistēmas mehānismā.
25. maijs, 2010

Iepazīstina Ukrainas Augstāko tiesu ar Latvijas Augstākās tiesas administrēšanas modeli

Aizvadītajā nedēļā Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa un Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Jana Čaša kā ekspertes piedalījās Ukrainas Augstākās tiesas rīkotajā semināru programmā „Augstāko tiesu atbildība un efektivitāte. Tiesu administrēšanas reformas process un ceļš uz vadīšanu: ieskats Eiropas pieredzē”.
24. maijs, 2010

Augstāko tiesu priekšsēdētāju un Ģenerālprokuroru konferencē aktualizē ES Pamattiesību hartas iedzīvināšanas aspektus saistībā ar Lisabonas līgumu

Līdz ar Lisabonas līguma spēkā stāšanos 2009. gada 1. decembrī aktualizējies jautājums par šī līguma mijiedarbību ar Eiropas Savienības Padomes 2000. gada decembrī Nicā pieņemto Eiropas Savienības Pamattiesību hartu. Šim jautājumam veltīta bija kārtējā Eiropas Savienības valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju un Ģenerālprokuroru konference, kas notika 20.-21. maijā Madridē un kurā piedalījās arī Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un Ģenerālprokuratūras Starptautiskās sadarbības nodaļas virsprokurore Una Brenča.
19. maijs, 2010

Atmiņu pēcpusdienā atceras Augstākās tiesas lomu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas procesos

„Atmodas laiks tiesām nebija vienkāršs, taču tiesneši parādīja pilsonisku drosmi un stingrību. Ir gandarījums, ka beidzot valsts augstāko apbalvojumu veidā atcerējusies tiesnešus un novērtējusi viņu sarežģīto darbu,” atmiņu pēcpusdienā Augstākajā tiesā teica pirmais atjaunotās Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Gvido Zemrībo.
14. maijs, 2010

Partiju pārstāvji apņemas atturēties paust attieksmi pret ģenerālprokurora amata kandidātiem pirms to oficiālās izvirzīšanas

Valsts prezidenta Valda Zatlera organizētā Saeimas frakciju un partiju vadītāju tikšanās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju apstiprināja, ka problēma nu jau bijušā ģenerālprokurora Jāņa Maizīša atkārtotā neievēlēšanā nebija Augstākās tiesas priekšsēdētāja virzītajā kandidatūrā vai Maizīša profesionālā darba vērtējumā, bet gan situācijā un atmosfērā, kādā risinājās šis process un ģenerālprokurora kandidatūras pārliekā politizēšanā.
10. maijs, 2010

Ģenerālprokurora pienākumus Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzdod pildīt virsprokuroram Arvīdam Kalniņam

Pamatojoties uz Prokuratūras likumu, no 2010. gada 11. maija līdz jauna ģenerālprokurora iecelšanai Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs ģenenrālprokurora pienākumus uzdevis pildīt Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta virsprokuroram Arvīdam Kalniņam. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums izdots šodien, 10. maijā.
30. aprīlis, 2010

Senatori sagatavojuši rokasgrāmatu kriminālprocesā tiesnešiem

Šonedēļ tirdzniecības vietā nonācis Tiesu namu aģentūras jaunākais izdevums - “Rokasgrāmata kriminālprocesā tiesnešiem”, kuru tās zinātniskais redaktors, Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris nodēvējis par pamācības grāmatu Kriminālprocesa likuma piemērošanā tiesnešiem.