Par notikumiem

Drukas versija
2. augusts, 2010

Par Augstākās tiesas tiesnešu pilnvaru termiņa pagarināšanu un aizvietošanu lems Tieslietu padome; tās viedokli un priekšlikumus prasīs arī citos jautājumos

Turpmāk Augstākās tiesas tiesnešu kopskaitu noteiks Saeima pēc Tieslietu padomes priekšlikuma. Savukārt to, cik tiesnešu strādās Senātā un cik tiesu palātās, noteiks Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma. Šādu kārtību nosaka 3. jūnijā pieņemtie grozījumi likumā „Par tiesu varu”, kas šodien stājušies spēkā.
21. jūlijs, 2010

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Prāgā piedalās diskusijā par tiesu sistēmas reformu

21.-22. jūlijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs piedalās CEELI institūta organizētajā Eiropas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju un tiesnešu diskusijā Prāgā. Šoreiz tikšanās tēma ir tiesu sistēmas reforma Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs pēc Berlīnes mūra krišanas. Diskusijā piedalās gandrīz 20 Eiropas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāji un tiesneši.
19. jūlijs, 2010

Vēsma Kakste beidz pildīt Augstākās tiesas senatora pienākumus

19. jūlijā senatora pienākumus Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā beidza pildīt Vēsma Kakste. Pagājis likumā „Par tiesu varu” noteiktais termiņš, kurā Augstākās tiesas priekšsēdētājs bija uzdevis Administratīvās apgabaltiesas tiesnesei aizstāt senatoru Normundu Salenieku viņa pagaidu prombūtnes laikā. Bija paredzēts, ka senators Salenieks atradīsies pagaidu prombūtnē no 2008. gada 21. aprīļa līdz 2009. gada 20. aprīlim. Pēc šī datuma viņš devās bērna kopšanas atvaļinājumā, ko paredzējis izmantot līdz 2010. gada 20. oktobrim.
19. jūlijs, 2010

Augstākā tiesa apkopojusi judikatūras atziņas saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas praksē

Jautājums par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu tiesu praksē Latvijā ir maz pētīts, līdz ar to ir vērojamas atšķirīgas tendences, izlemjot līdzīga rakstura lietas. Lai vienveidotu tiesu lēmumu pieņemšanas praksi un novērstu nepilnības, Augstākā tiesa apkopojusi un analizējusi judikatūras atziņas šo lietu izskatīšanā. Pētījumu veikusi Judikatūras nodaļas kopīgi ar Senāta Civillietu departamentu.
14. jūlijs, 2010

Krimināllietās par slepkavībām tiesas bieži piemēro minimālo brīvības atņemšanas sodu

Iztiesājot krimināllietas par slepkavībām pastiprinošos apstākļos un sevišķi pastiprinošos apstākļos, tiesas veic rūpīgāku nozieguma objektīvo un subjektīvo pazīmju analīzi, tiesu nolēmumos sniegta pilnīgāka soda kvalifikācijas motivācija, izmantojot gan teorijas atziņas, gan tiesu prakses nostādnes,- secināts Augstākās tiesas veiktajā pētījumā par tiesu praksi krimināllietās par slepkavībām, atbildība par kurām paredzēta Krimināllikuma (KL) 116.-118. pantā.
12. jūlijs, 2010

Saeima ģenerālprokurora amatā apstiprina Ēriku Kalnmeieru

Saeima 12. jūlijā aizklātā balsojumā ģenerālprokurora amatā apstiprināja Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča izvirzīto kandidātu – līdzšinējo Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Tiesās izskatāmo krimināllietu nodaļas virsprokuroru Ēriku Kalnmeieru. Par Ēriku Kalnmeieru nobalsoja 54 deputāti, 25 bija pret, bet 12 deputāti balsojumā atturējās.
15. jūnijs, 2010

Lietuvā kopīgā seminārā tiekas triju Baltijas valstu Augstāko tiesu tiesneši

Pēc Lietuvas Augstākās tiesas uzaicinājuma Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesnešu grupa priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča vadībā 11. un 12. jūnijā piedalījās Lietuvas Augstākās tiesas organizētajā starptautiskajā seminārā „Jurisprudences aktualitātes Eiropas Kopienu tiesā”. Seminārā piedalījās triju Baltijas valstu – Lietuvas, Igaunijas un Latvijas – Augstāko tiesu tiesneši. Lektori bija Eiropas Kopienu tiesas tiesneši no Baltijas valstīm Kūllike Jūrimāe, Vilenas Vadapalas un Ingrīda Labucka.
15. jūnijs, 2010

Augstākās tiesas muzejā nonāk senatora un pirmā virsprokurora Voldemāra Zāmuela ģimenes ciltskoks

Interesants un vērtīgs eksponāts uz Augstākās tiesas muzeju atceļojis no Amerikas. Tas ir Zāmuelu dzimtas ciltskoks, ko vākt un veidot sācis viens no pirmajiem Latvijas Senāta senatoriem un pirmais Latvijas virsprokurors Voldemārs Zāmuels (1872-1948). Dzimtas saknes izpētītas kopš 17. gadsimta sākuma.
15. jūnijs, 2010

Par Ģenerālprokurora amata kandidātu Augstākās tiesas priekšsēdētājs izvirza virsprokuroru Ēriku Kalnmeieru

Šodien, 15.jūnijā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma lēmumu ģenerālprokurora amatam virzīt Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Tiesās izskatāmo krimināllietu nodaļas virsprokuroru Ēriku Kalnmeieru.
10. jūnijs, 2010

Augstākajā tiesā viesojas Vācijas konstitucionālās tiesas delegācija

Šodien, 10. jūnijā, Augstāko tiesu apmeklēja Vācijas konstitucionālās tiesas 50 zinātnisko līdzstrādnieku delegācija, kura ieradusies Latvijā, lai iepazītos ar Latvijas valsts pārvaldes organizāciju, pamattiesību aizsardzības mehānismu, likumdošanas procesu, kā arī tieslietu sistēmu.