Par notikumiem

Drukas versija
25. novembris, 2010

Septiņpadsmit jauni advokāti dod zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs 25. novembrī izpildīja Advokatūras likumā noteikto pienākumu - pieņēma septiņpadsmit jaunuzņemto advokātu zvērestu. Sešpadsmit no viņiem ir zvērinātu advokātu palīgi, tas nozīmē - jau iepazinuši advokatūras darbu, bet viens - juridiskā departamenta vadītājs uzņēmējsabiedrībā.
24. novembris, 2010

Saņem pirmās Augstākās tiesas 20 gadu Izdienas nozīmes

Svinīgajā pasākumā Augstākajā tiesā, kas bija veltīts Latvijas valsts dibināšanas 92. gadadienai un Augstākās tiesas jubileju gadam, bija vēsturisks brīdis - pirmo reizi tika pasniegtas Augstākās tiesas 20 gadu Izdienas nozīmes.
24. novembris, 2010

Augstākā tiesa atjauno biļetena izdošanas tradīciju

Plaši apmeklēta un par vērtīgu atzīta bija Senāta un tiesu palātu izveidošanas 15. gadadienai veltītā starptautiskā konference „Augstākās tiesas judikatūra un tās loma tiesiskās domas attīstībā Latvijā”, ko oktobrī Augstākā tiesa rīkoja sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. Lai konferencē paustās atziņas saglabātu vēsturei un darītu pieejamas plašākai sabiedrībai, izdots konferencei veltīts „Augstākās tiesas Biļetens”, kurā publicēti konferences materiāli - uzrunas, referāti un apsveikumi, kā arī pārskats par Augstākās tiesas Judikatūras nodaļas darbu.
11. novembris, 2010

Bijušajai senatorei Guntai Višņakovai piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis

Valsts svētki nāk ar priecīgu vēsti Augstākajai tiesai - bijušajai senatorei, tiesību zinātniecei Guntai Višņakovai Ordeņu kapituls piešķīris valsts augstāko apbalvojumu - Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru. Gunta Višņakova bija viena no pieciem Senāta Administratīvo lietu departamenta senatoriem, kas uzsāka darbu Augstākajā tiesā tūlīt pēc Administratīvo lietu departamenta izveidošanas 2004. gadā.
26. oktobris, 2010

Sociālo zinību skolotāji pilnveido zināšanas Augstākajā tiesā

Viena no būtiskākajām kļūdām, kas diemžēl atrodama arī atsevišķās sociālo zinību mācību grāmatās, ir administratīvo lietu jaukšana ar administratīvo pārkāpumu lietām,- secina Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa. Tādēļ šis jautājums plašāk tika pārrunāts Sociālo zinību skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārā 25. oktobrī, ko Valsts izglītības satura centrs (VISC) organizēja sadarbībā ar Augstāko tiesu.
20. oktobris, 2010

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem tiesu izpildītāja zvērestu

20. oktobrī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma Rīgas apgabaltiesas zvērinātu tiesu izpildītāja Jāņa Lazdāna zvērestu, viņam stājoties amatā. Sveicot jauno zvērināto tiesu izpildītāju, Augstākās tiesas priekšsēdētājs atgādināja tiesu izpildītāju darba nozīmīgumu kopējā tiesu sistēmā. „Lai cik perfekts tiesas spriedums būtu pieņemts, tas paliks „graša” vērts, ja paliks neizpildīts. Visa tiesas sistēmas būs velti strādājusi,” norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Ar tieslietu ministra rīkojumu Jānis Lazdāns iecelts par zvērinātu tiesu izpildītāju Rīgas apgabaltiesas 59. iecirknī un savus pienākumus sāks pildīt 22. oktobrī.
15. oktobris, 2010

Lielā interese par judikatūrai veltīto konferenci apliecina Augstākās tiesas darba nozīmīgumu

„Augstākās tiesas pamatfunkcija un ikdienas darbs ir tiesas spriešana apelācijas un kasācijas instancē. Piecpadsmit gados Augstākajā tiesā izskatītas aptuveni 50 000 lietas, no tām 25 000 Senātā un tikpat palātās. Šis paveiktais darbs jāvērtē ne tikai kā liels izskatīto lietu kopums, bet arī kā būtisks pienesums tiesību principu un tiesību normu tulkošanā un judikatūras veidošanā, kas savukārt lielākā vai mazākā mērā ir nodrošinājis vienotu tiesu praksi visās tiesās un taisnīguma izpratni plašākā sabiedrībā.
13. oktobris, 2010

Senāta un tiesu palātu 15 gadu jubileju atzīmē ar starptautisku konferenci par Augstākās tiesas judikatūru

Pārsteidzošu atsaucību guvusi Augstākās tiesas iniciatīva Senāta un Tiesu palātu 15 darbības gadu jubileju atzīmēt ar starptautisku publisku konferenci, akcentējot vienu no Augstākās tiesas pamatfunkcijām - vienotas tiesu prakses un judikatūras veidošanu.
13. oktobris, 2010

Moldovas tieslietu sistēmas darbinieki gūst pieredzi Augstākajā tiesā

Pieredzes apmaiņas vizītē 13. oktobrī Augstāko tiesu apmeklēja trīs vadoši Moldovas tieslietu sistēmas pārstāvji. Moldovas Tieslietu maģistrantūras padomes (līdzīga mūsu Tieslietu padomei) priekšsēdētājs, Augstākās tiesas tiesnesis Dmitrijs Visternicejans, padomes locekle, Kišiņvas apelācijas tiesas tiesnese Dina Rotarcija un padomes Administrācijas vadītāja Jekaterina Buzu mācību vizītes ietvaros tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču. Raisījās abpusēji ieinteresēta pieredzes apmaiņa par Tieslietu padomes darba organizēšanu.
27. septembris, 2010

Augstākajā tiesā viesojas šogad pirmā tiesībzinātņu studentu grupa

Šodien, 27. septembrī Augstākā tiesa uzņēma pirmo topošo juristu grupu no Rīgas Stradiņa Universitātes. „Ceru, ka pēc kāda laika tiksimies kā kolēģi,” Senāta tiesas zālē studentus sveica Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Priekšsēdētājs studentus iepazīstināja ar sevi un savu amatu, sniedza ieskatu Latvijas tiesu sistēmā un Augstākās tiesas darbā.