Par notikumiem

Drukas versija
16. jūlijs, 2009

Mirusi Civillietu tiesu palātas tiesnese Irēna Vinkšno

Mirusi Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese Irēna Vinkšno. Vēl iepriekšējā nedēļā viņa tiesas zālē izskatīja pēdējās lietas, bet 16. jūlijs nāca ar skumju vēsti – slimība bija uzveikusi dzīvot un strādāt gribošo tiesnesi.
11. jūlijs, 2009

Kreditoram vienpusēji atkāpjoties no līguma, šķīrējtiesas līgums paliek spēkā

Vienas puses atkāpšanās no līguma neatbrīvo līguma noteikumus neizpildījušo pusi no līgumsaistību izpildes un nepārtrauc to tiesisko attiecību, kuras sakarā šķīrējtiesas līgums noslēgts, izskaidro Augstākās tiesas tiesnešu kopsapulce. Šāds lēmums pieņemts Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta un Civillietu tiesu palātas tiesnešu kopsapulcē 2. jūlijā.
10. jūlijs, 2009

Darbu Augstākajā tiesā beidz tiesnese Ausma Keiša

10. jūlijā tiesneša amata pienākumus beidz pildīt Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnese Ausma Keiša. Saeima viņu atbrīvojusi no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās. Tiesnese dodas pensijā. Ausma Keiša par tiesnesi strādājusi 44 gadus, 29 no tiem Augstākajā tiesā.
6. jūlijs, 2009

Par Augstākās tiesas senatori iecelta Anita Nusberga

Ar Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senatoru 3. jūlija kopsapulces lēmumu par departamenta senatori iecelta Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnese Anita Nusberga.