Par notikumiem

Drukas versija
30. aprīlis, 2009

Augstākās tiesas tiesneši saņem augstākos valsts apbalvojumus

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senators Kalvis Torgāns iecelts par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri. Valsts prezidents Valdis Zatlers ordeni senatoram pasniedza svinīgajā ceremonijā 1. maijā. Viens no ievērojamākajiem Latvijas zinātniekiem civiltiesību un civilprocesa nozarē Kalvis Torgāns apbalvots par nozīmīgu ieguldījumu tiesību zinātnes attīstībā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā.
28. aprīlis, 2009

Augstākā tiesa saņem pozitīvu Valsts kontroles atzinumu

Valsts kontrole ir pabeigusi finanšu revīziju par Augstākās tiesas 2008.gada finanšu pārskata sagatavošanas pareizību un atzinusi, ka finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Augstākās tiesas finansiālo stāvokli. Valsts kontrole norāda, ka nav atklājusi būtiskas neatbilstības revīzijas apjomā ietvertajās pārskata daļās.
20. aprīlis, 2009

Augstākās tiesas vadība devusies pieredzes braucienā uz Poliju

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un priekšsēdētāja vietnieki - Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš un Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars - pēc Polijas Augstākās tiesas priekšsēdētāja Leha Gardocka (Lech Gardocki) uzaicinājuma devušies pieredzes apmaiņas braucienā uz Polijas Augstāko tiesu.
20. aprīlis, 2009

Vācijas Federālās Augstākās tiesas delegācija iepazīstas ar Augstāko tiesu

Lai atslogotu augstākās tiesas instances darbu, Vācijā ir pieredze, ka pirmās un apelācijas instances tiesneši uz laiku tiek pārcelti darbā par kasācijas instances tiesnešu palīgiem. Tā ir abpusēji izdevīga pārmaiņa – tiesneši paši paaugstina savu kvalifikāciju un reizē arī atslogo augstākās tiesas tiesnešus. Pārcelšana notiek uz trīs gadiem.
18. aprīlis, 2009

Ievēl jaunus Tiesnešu disciplinārkolēģijas un kvalifikācijas kolēģijas locekļus

17. aprīlī notikušajā Latvijas tiesnešu konferencē ievēlēti trīs jauni Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļi un viens jauns Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas loceklis. Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā ievēlēti trīs jauni tiesneši - Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Sandra Strence, Cēsu Zemesgrāmatu nodaļas priekšniece Inese Kiršteine un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja Iveta Krēvica.
18. aprīlis, 2009

Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzskata, ka sabiedrības neapmierinātība ar tiesu darbu ir mazinājusies

Jautājums par tiesnešu ētiku, kas bija uzmanības centrā pagājušā gadā, aktualitāti nav zaudējis, taču ir rādītāji, kas liecina, ka situācija ir mainījusies. Spriedze, kas valdīja tiesnešu vidē, un sabiedrības neapmierinātība ar tiesu darbu ir mazinājusies, Latvijas tiesnešu konferencē 17. aprīlī norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
18. aprīlis, 2009

Tiesneši aicina tiesu finansēšanai krīzes apstākļos piemērot individuālus kritērijus

Tiesneši ir gatavi izrādīt solidaritāti ar citām sociālajām iedzīvotāju grupām un piedalīties valsts ekonomiskās krīzes pārvarēšanā, taču prasa likumdevējus un izpildvaru ievērot tiesu īpašos apstākļus un izvirzītos principus, - uzsvērts 17. aprīlī Latvijas tiesnešu konferences pieņemtajā aicinājumā Valsts prezidentam, Saeimai un Ministru kabinetam.
16. aprīlis, 2009

Eiropas Cilvēktiesību tiesas priekšsēdētājs tiekas ar Augstākās tiesas tiesnešiem

Nacionālo tiesu tiesneši ir pirmie un galvenie Eiropas Cilvēktiesību konvencijas interpretētāji, atzīst Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) priekšsēdētājs Žans Pols Kosta, tādēļ savas pirmās oficiālās vizītes laikā Latvijā uzskatīja par svarīgu tikties ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesnešiem.
9. aprīlis, 2009

Tiesneši spriedīs par tiesu darbību ekonomiskās krīzes apstākļos un tiesnešu pašpārvaldes institūcijām

Latvijas tiesneši 17. aprīlī pulcēsies gadskārtējā konferencē, kurā gatavojas paust tiesnešu pozīciju saistībā ar jau notikušo un vēl gaidāmo finansējuma samazinājumu tiesu sistēmai. Tiesneši spriedīs par tiesu sistēmas spēju darboties un pilnvērtīgi pildīt tiesu funkcijas ekonomiskās krīzes ierobežotā budžeta apstākļos.
1. aprīlis, 2009

Septiņdesmit gadu jubilejā Kalvis Torgāns izdod grāmatu par civiltiesību, komerctiesību un civilprocesa aktualitātēm

Īsi un lietišķi, bet ļoti sirsnīgi un patiesi - tieši tā, kā Kalvis Torgāns dara visu - 31. martā Latvijas Universitātes Mazajā aulā notika viena no izcilākajiem Latvijas civiltiesību speciālistiem grāmatas „Civiltiesību, komerctiesību un civilprocesa aktualitātes. Raksti 1999-2008.” atvēršanas un autora 70 gadu jubilejas pasākums.