Par notikumiem

Drukas versija
30. marts, 2009

Senators Neimanis piedalās Eiropas Kopienu tiesas rīkotajā simpozijā

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senators Jānis Neimanis devies uz Luksembrugu, lai šodien un rīt piedalītos Eiropas Kopienu tiesas rīkotajā simpozijā "Diskusija par prejudiciālā nolēmuma tiesvedību".
29. marts, 2009

Administratīvo tiesu izveidošana Latvijas tiesu sistēmā ir attaisnojusies un ienesusi pozitīvus jauninājumus

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatoru priekšlikums administratīvo tiesu izveidošanas piecu gadu jubileju atzīmēt ar zinātniski praktisku konferenci guva plašu atsaucību. 27. martā konferenci „Administratīvo tiesu un administratīvā procesa tiesvedības pieci gadi Latvijā” apmeklēja vairāk nekā 400 klausītāju - tiesneši, mācībspēki, studenti, valsts un pašvaldību institūciju un iestāžu juristi, advokāti, tiesu izpildītāji, uzņēmumu juristi un citi interesenti.
25. marts, 2009

Augstākā tiesa piektdien aicina uz konferenci par administratīvo tiesu un administratīvā procesa tiesvedības pieciem gadiem Latvijā

Plaši apmeklēta solās būt Augstākās tiesas organizētā konference „Administratīvo tiesu un administratīvā procesa tiesvedības pieci gadi Latvijā”, kas notiks piektdien, 27. martā Latvijas Universitātes Lielajā aulā. Uz konferenci pieteikušies jau gandrīz 500 dalībnieki – tiesneši, tiesībsargājošo un citu institūciju juristi un citi darbinieki, augstskolu mācībspēki un studenti, ministriju un pašvaldību darbinieki, advokāti, notāri, tiesu izpildītāji un citi interesenti.
19. marts, 2009

Senatori apgūst pieredzi par tiesību aktiem, kas piemērojami ārpuslīgumiskajās saistībās starp dažādu valstu dalībniekiem

Latvijas tiesās pagaidām nav daudz tādu lietu, kad tiesām jāizšķiras, kādus tiesību aktus piemērot ārpuslīgumiskām saistībām, kas radušās starp dažādu Eiropas Savienības valstu subjektiem. Arī citās ES valstu tiesās šāda rakstura lietas pagaidām nav bieži sastopamas. Taču var paredzēt, ka, attīstoties globalizācijai, strīdu skaits palielināsies.
18. marts, 2009

Tiesu sistēmas augstākās amatpersonas dosies kopīgā vizītē pie Ministru prezidenta

Tiesu sistēmas augstākās amatpersonas – Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Ģenerālprokurors un tieslietu ministrs – dosies kopīgā vizītē pie Ministru prezidenta, lai personīgi ar viņu pārrunātu tiesu sistēmas finansēšanu un sekas, kādas radītu finansējuma samazinājums tiesu sistēmai par 20%.
14. marts, 2009

Augstākās tiesas plēnums aizvadītā gadu vērtē apmierinoši, bet izsaka bažas par tiesas funkcionēšanu šogad

Aizvadītais 2008. gads Augstākajai tiesai bijis ikdienišķs - tiesu lietu skatīšanas ritenis griezies strauji - saņemtas 4445 lietas, izskatītas 3941, nepabeigto lietu atlikums gada beigās - 2108 lietas. Situācija nopietna, taču līdzīga kā citās Eiropas valstīs - visur ir tendence tiesu lietu skaitam pieaugt.
12. marts, 2009

Plēnumā analizēs Augstākās tiesas darbu 2008.gadā

Piektdien, 13.martā plkst 10.00 tiek sasaukts Augstākās tiesas plēnums, kurā tiesneši analizēs un vērtēs Augstākās tiesas darbu 2008.gadā. Statistikas dati, kas jau ir pieejami mājas lapas www.at.gov.lv sadaļā „Statistika”, rāda, ka 2008.gadā turpinājis pieaugt Augstākajā tiesā ienākušo lietu skaits un palielinājies nepabeigto lietu atlikums gada beigās.
10. marts, 2009

Augstākajā tiesā ciemojas senatora Mintauta Čakstes meita

„Savu tēvu visvairāk apbrīnoju viņa nelokāmās nostājas dēļ. Kas viņam bija īsts un pareizs, no tā viņš neatkāpās, pat ja tas bija neizdevīgi, bija jāiet pret straumi un varēja būt ļoti bīstami,” tā par savu tēvu, Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dēlu, Latvijas Senāta Civilās kasācijas departamenta senatoru Mintautu Čaksti saka viņa meita Aija Čakste.
5. marts, 2009

Senatori vada tiesību zinību stundas skolēniem

Vakar un šodien Augstākās tiesas senatori Jautrīte Briede, Jānis Neimanis un Andris Guļāns iejutās skolotāju lomā, un tiesas zālē notika nevis tiesas sēdes, bet mācību stundas. Neparastajās mācībās šonedēļ piedalījās Sēlpils pamatskolas, Balvu Amatniecības vidusskolas, Valmieras Viestura vidusskolas un Rīgas komercģimnāzijas audzēkņi, bet pavisam Senāta Administratīvo lietu departamenta senatoru vadītās tiesību zinību stundas martā un aprīlī apmeklēs vairāk nekā 600 skolēni no 25 Latvijas skolām.