Par notikumiem

Drukas versija
26. februāris, 2009

Par Augstākās tiesas plēnuma sekretāri ievēl senatori Ināru Gardu

Par Augstākās tiesas plēnuma sekretāri šodien tiesnešu kopsapulce ievēlēja Senāta Civillietu departamenta senatori Ināru Gardu. Saskaņā ar Augstākās tiesas plēnuma reglamentu sekretārs tiek ievēlēts uz trīs gadiem. Kopš 1999.gada, atkārtoti ievēlot, plēnuma sekretāra pienākumus pildīja Senāta Krimināllietu departamenta senatore Valda Eilande.
26. februāris, 2009

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātu vadīs Ervīns Kušķis

Augstākās tiesas plēnumā šodien, 26.februārī par Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju ievēlēja Ervīnu Kušķi. Viņš palātas priekšsēdētāja pienākumus pildīja kopš 2008.gada 16.jūnija, kad bijušais Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs stājās Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā.
25. februāris, 2009

Augstākās tiesas plēnums vēlēs Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju un plēnuma sekretāru

Rīt, 26. februārī notiks Augstākās tiesas plēnums, kurā tiesneši vēlēs Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju. Tiesu palātas priekšsēdētāja pilnvaru laiks ir pieci gadi. Bijušais Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs kopš 2008.gada 16.jūnija ir Augstākās tiesas priekšsēdētājs, tādēļ palātai vajadzīgs jauns vadītājs. Šobrīd Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāja pienākumus pilda tiesnesis Ervīns Kušķis.
20. februāris, 2009

Augstākās tiesas priekšsēdētājs tiekas ar Valsts prezidentu

Šodien Rīgas pilī Valsts prezidents Valdis Zatlers tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču. Kā norāda Augstākās tiesas priekšsēdētājs, tā bija informatīva tikšanās, lai pārrunātu pagājušā gada Augstākās tiesas darba rezultātus un šā gada darba prioritātes.
13. februāris, 2009

Eiropas Kopienu Tiesa atbalsta Latviju strīdā par muitas procedūrām

12. februārī Eiropas Kopienu Tiesa (EKT) pieņēma pirmo spriedumu (lieta C-93/08) Latvijas tiesas uzdotā prejudiciālā jautumā par Eiropas Savienības tiesību interpretāciju. Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 234. pants paredz dalībvalstu tiesām tiesības uzdot EKT jautājumu par tādu Eiropas Savienības tiesību normu interpretāciju, kuru piemērošana tai neliekas skaidra.
11. februāris, 2009

17. aprīlī notiks Latvijas Republikas tiesnešu konference

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš vienojušies sasaukt Latvijas Republikas tiesnešu konferenci 2009. gada 17. aprīlī. Konferences norises vieta, laiks un darba kārtība pēc precizēšanas tiks paziņota papildus.
4. februāris, 2009

Baltkrievijas tiesu sistēmas uzlabošanai pieredzi gūst Latvijā

Trīs dienas šonedēļ Augstāko tiesu apmeklē Baltkrievijas tiesu sistēmas darbinieku delegācija, lai iepazītos ar dažādām tiesas darbības jomām. Delegācijas sastāvā ir pārstāvji no Baltkrievijas Republikas Augstākās tiesas un zemāku instanču tiesām, Tieslietu ministrijas, Likumdošanas un pētniecības centra, juridiskajām augstskolām.
2. februāris, 2009

Ar konferenci un citiem pasākumiem Senāta Administratīvo lietu departaments atzīmēs administratīvo tiesu piecu gadu jubileju

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments uz konferenci „Administratīvo tiesu un administratīvā procesa tiesvedības pieci gadi Latvijā” 27. martā aicinās visu instanču administratīvo tiesu tiesnešus, tieslietu speciālistus, jurisprudences studentus un citus interesentus.