Par notikumiem

Drukas versija
30. decembris, 2009

Par Augstākās tiesas Gada cilvēku nominē Gunāru Aigaru

Augstākās tiesas augstāko atzinību - Gada cilvēka titulu un Temīdas balvu 2009. gadā saņēma Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars. Izvirzot Gunāru Aigaru šim titulam, tiesneši un darbinieki atzīmēja, ka Aigars 2009. gadā tika atkārtoti ievēlēts par Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieku, sasniedza maksimālo Augstākās tiesas tiesneša vecuma robežu - 70 gadus, ir enerģijas pilns turpināt darbu un viņa pilnvaru termiņš ir pagarināts par pieciem gadiem.
22. decembris, 2009

Gandrīz pussimts advokātu nodod zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam

Četrdesmit četri Zvērinātu advokātu padomē uzņemti jaunie advokāti 22. decembrī solīja godprātību, uzticību un lojalitāti valstij un tiesiskumam. Saskaņā ar Advokatūras likumu viņi nodeva zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, sveicot kuplo advokātu pulka papildinājumu, atgādināja, ka advokāti ir tiesu sistēmas sastāvdaļa, līdz ar to arī viņu uzdevums ir tiesiskuma un tiesu sistēmas stiprināšana.
18. decembris, 2009

Iepazīstas ar moderno tehnoloģiju izmantošanu Šveices tiesu un prokuratūras darbā

Latvijas un Šveices sadarbības projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs apmeklēja Šveices Federālo Augstāko tiesu un Šveices Federālo prokuratūru. Latvijas tiesu darbinieku delegācija iepazinās ar Šveices pieredzi moderno tehnoloģiju izmantošanā tiesu un prokuratūras darbā.
17. decembris, 2009

Augstākās tiesas pārstāvji piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas sēdē

Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) Strasbūrā tiesas sēdē 9. decembrī, kurā izskatīja „A, B un C abortu lietu pret Īriju” kā klausītāji piedalījās Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatore Ināra Garda, Krimināllietu tiesu palātas tiesnese Inguna Radzeviča un Senāta tiesas sēžu sekretāre Ilga Vekmane. Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki regulāri izmanto iespēju piedalīties ECT sēdēs un gūt pieredzi, tiekoties ar Latvijas un citu valstu tiesnešiem un speciālistiem.
15. decembris, 2009

Senatore Jautrīte Briede lasa publisko lekciju

Trešdien, 16. decembrī plkst 9.00 Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 19. auditorijā publisko lekciju „Noteicošais brīdis tiesisko un faktisko apstākļu vērtēšanai administratīvajā procesā” lasīs docente, Augstākās tiesas senatore Jautrīte Briede. Lekcijā tiks apskatīti jautājumi par to, kuri tiesiskie vai faktiskie apstākļi iestādei un tiesai ir jāņem vērā, ja tie mainās administratīvā akta apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas laikā.
4. decembris, 2009

Senāta Civillietu departamenta spriedumu un lēmumu krājumā publicētie nolēmumi raksturo tiesu prakses attīstību

Šonedēļ sabiedrībai kļuvis pieejams Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumu un lēmumu krājums, kurā izlases kārtībā publicēti 112 Augstākās tiesas Senāta 2008. gadā pieņemtie nolēmumi civillietās. Tradicionāli kā iepriekšējo gadu krājumos, ievietotie nolēmumi apkopoti pa lietu kategorijām, kurās strīdi starp procesa dalībniekiem rodas visbiežāk, kā arī ievērojot attiecīgās lietu kategorijas nozīmību un aktualitāti.