Par notikumiem

Drukas versija
28. oktobris, 2009

Valsts prezidents un Augstākās tiesas priekšsēdētājs aktualizē nepieciešamību diskutēt par tiesnešu apstiprināšanas kārtību

Valsts prezidents Valdis Zatlers un Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs 28.oktobra tikšanās laikā vienojās, ka aktualizējama diskusija par nepieciešamajiem uzlabojumiem tiesnešu apstiprināšanas kārtībā. Pēc Saeimas balsojuma, ar kuru Augstākās tiesas tiesneša amatā netika apstiprināts Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis Māris Vīgants, saasinājies jautājums par tiesnešu neatkarības nostiprināšanu.
26. oktobris, 2009

Publicēti būtiskākie Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumi: arī tādi, kas maina tiesu praksi, un pirmoreiz skatītas tiesību normas

Izdots Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2008. gada spriedumu un lēmumu apkopojums, kas jau ir piektais pēc kārtas. Krājumā apkopotie nolēmumi ir neatsverams palīgs zemāku instanču tiesām, taisot nolēmumus, un valsts pārvaldes darbiniekiem publiski tiesiskajās attiecībās ar privātpersonām.
22. oktobris, 2009

Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība uzskata, ka Vīganta neapstiprināšana Augstākās tiesas tiesneša amatā ir atriebība tiesnesim un pārkāpj tiesneša personiskās neatkarības principu

Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība pieņēmusi paziņojumu sakarā ar Māra Vīganta neapstiprināšanu Augstākās tiesas tiesneša amatā. Biedrība norāda, ka tiesnesis Māris Vīgants ir pieņēmis daudzus nolēmumus dažādās lietās, tostarp par oligarha Aivara Lemberga apcietināšanu. Administratīvo tiesnešu biedrība uzskata, ka Saeimas lēmums ir atriebība tiesnesim Mārim Vīgantam par to, ka tiesu lietās tiesnesis ir ievērojis Latvijas Republikas Satversmes 83.pantā noteikto tiesneša padotību likumam un tiesībām.
22. oktobris, 2009

Augstākā tiesa pauž neizpratni par Māra Vīganta neapstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi

Saeima 22. oktobrī noraidīja lēmuma projektu par Māra Vīganta apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi. Balsojums par tiesneša iecelšanu amatā bija aizklāts. Par Vīganta kandidatūru balsoja 26, pret - 43, bet atturējās 14 deputāti. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs no komentāriem par Saeimas balsojumu atturas, jo Augstākajai tiesai nav zināmi nekādi Saeimas deputātu balsojuma motīvi un argumenti.
21. oktobris, 2009

Pagarina Gunāra Aigara atrašanos Augstākās tiesas tiesneša amatā

Augstākās tiesas priekšsēdētājs ir pagarinājis Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja Gunāra Aigara atrašanos Augstākās tiesas tiesneša amatā uz pieciem gadiem. Pozitīvu atzinumu par termiņa pagarinājumu bija sniegusi Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija. 1.novembrī G.Aigars sasniedz Augstākās tiesas tiesneša amata pildīšanas maksimālo vecumu – 70 gadus.
8. oktobris, 2009

Ārkārtas plēnumā prasa saglabāt tiesnešu algu sistēmas noteikšanu likumā „Par tiesu varu” un Augstākās tiesas budžetu veidot analoģiski Saeimas budžetam

Tiesnešu darba atalgojuma sistēmai jābūt noteiktai likumā „Par tiesu varu”, nevis iekļautai vienotā valsts pārvaldes atalgojuma sistēmā – teikts Augstākās tiesas 8.oktobra ārkārtas plēnuma lēmumā. Augstākās tiesas tiesneši apzinās nepieciešamību valsts ekonomiskās krīzes situācijā samazināt tiesu varai atvēlēto finansiālo nodrošinājumu, taču tiesnešu atalgojums nav mehāniski pielīdzināms ierēdņu amata atlīdzībai, jo būtiski atšķiras viņu funkcijas, kā arī darbību regulējošie pamatprincipi.
7. oktobris, 2009

Augstākās tiesas priekšsēdētājs tiekas ar Starptautiskā valūtas fonda pārstāvi

Trešdien, 7.oktobrī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs kopā ar Satversmes tiesas un Latvijas Tiesnešu biedrības pārstāvjiem tikās ar Starptautiskā valūtas fonda pārstāvi, lai informētu par budžeta samazinājuma ietekmi uz Latvijas tiesu funkcionēšanu.
7. oktobris, 2009

Tiesu varas neatkarība apdraudēta, Augstākā tiesa sasauc ārkārtas plēnumu

Lai vērstu Saeimas, Ministru kabineta un sabiedrības uzmanību uz tiesiskuma un demokrātijas apdraudējumu Latvijā, valsts budžeta veidošanas ietvaros vājinot tiesu finansiālo neatkarību, ceturtdien, 8. oktobrī plkst 9.15 tiek sasaukts Augstākās tiesas ārkārtas plēnums.
6. oktobris, 2009

Ar Augstākās tiesas pieredzi iepazīstas Ukrainas tiesu vadītāji

6.otobrī Augstāko tiesu mācību projekta ietvaros apmeklēja Ukrainas tiesu vadītāju delegācija. Divdesmit seši Ukrainas dažādu līmeņu tiesu vadītāji un tiesu administrāciju vadītāji, kā arī projekta vadītāji no Ukrainas un Francijas tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, viņa vietniekiem Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju Pāvelu Gruziņu un Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju Gunāru Aigaru un Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju Veroniku Krūmiņu.
5. oktobris, 2009

Par Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietniekiem atkārtoti ievēl Gruziņu un Aigaru

Augstākās tiesas tiesneši 5.oktobra plēnumā par Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietniekiem ievēlēja Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju Pāvelu Gruziņu un Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju Gunāru Aigaru, kuri arī līdz šim pildīja priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.