Par notikumiem

Drukas versija
23. janvāris, 2009

Skolēni iepazīstas ar Augstākās tiesas darbu

23.janvārī trīsdesmit skolnieki guva ieskatu Augstākās tiesas ikdienas darbā. Rīgas 25. vidusskolas skolnieki un viņu audzinātāja izmantoja iespēju un klausījās lietas izskatīšanu Senātā. Šāda iespēja viņiem radās, pateicoties senatoram Jānim Neimanim, kurš ir šīs skolas absolvents.
15. janvāris, 2009

Apkopota pagaidu tiesas aizsardzības līdzekļu piemērošanas prakse administratīvajās tiesās

1.janvārī spēkā stājušies vērienīgi Administratīvā procesa likuma grozījumi, kas skar arī tiesību normas, kas regulē pagaidu tiesas aizsardzības līdzekļus. Grozījumi lielākoties ir veidoti, ņemot vērā tiesu praksē identificētās problēmas, un tie neskar pagaidu tiesas aizsardzības līdzekļu būtību un piemērošanas kritērijus.
7. janvāris, 2009

Senāta nolēmumu krājumi nosūtīti Eiropas Cilvēktiesību tiesas bibliotēkai

Augstākā tiesa nosūtījusi Eiropas Cilvēktiesību tiesas bibliotēkai Senāta 2007. gada nolēmumu krājumus. Visu trīs Senāta departamentu spriedumu un lēmumu krājumu anotācijas un priekšvārdi tulkoti angļu valodā, līdz ar to ar nolēmumos paustajām Latvijas augstākās tiesu instances atziņām būs iespējams iepazīties plašākam lasītāju lokam.