Par notikumiem

Drukas versija
20. februāris, 2009

Augstākās tiesas priekšsēdētājs tiekas ar Valsts prezidentu

Šodien Rīgas pilī Valsts prezidents Valdis Zatlers tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču. Kā norāda Augstākās tiesas priekšsēdētājs, tā bija informatīva tikšanās, lai pārrunātu pagājušā gada Augstākās tiesas darba rezultātus un šā gada darba prioritātes.
13. februāris, 2009

Eiropas Kopienu Tiesa atbalsta Latviju strīdā par muitas procedūrām

12. februārī Eiropas Kopienu Tiesa (EKT) pieņēma pirmo spriedumu (lieta C-93/08) Latvijas tiesas uzdotā prejudiciālā jautumā par Eiropas Savienības tiesību interpretāciju. Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 234. pants paredz dalībvalstu tiesām tiesības uzdot EKT jautājumu par tādu Eiropas Savienības tiesību normu interpretāciju, kuru piemērošana tai neliekas skaidra.
11. februāris, 2009

17. aprīlī notiks Latvijas Republikas tiesnešu konference

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš vienojušies sasaukt Latvijas Republikas tiesnešu konferenci 2009. gada 17. aprīlī. Konferences norises vieta, laiks un darba kārtība pēc precizēšanas tiks paziņota papildus.
4. februāris, 2009

Baltkrievijas tiesu sistēmas uzlabošanai pieredzi gūst Latvijā

Trīs dienas šonedēļ Augstāko tiesu apmeklē Baltkrievijas tiesu sistēmas darbinieku delegācija, lai iepazītos ar dažādām tiesas darbības jomām. Delegācijas sastāvā ir pārstāvji no Baltkrievijas Republikas Augstākās tiesas un zemāku instanču tiesām, Tieslietu ministrijas, Likumdošanas un pētniecības centra, juridiskajām augstskolām.
2. februāris, 2009

Ar konferenci un citiem pasākumiem Senāta Administratīvo lietu departaments atzīmēs administratīvo tiesu piecu gadu jubileju

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments uz konferenci „Administratīvo tiesu un administratīvā procesa tiesvedības pieci gadi Latvijā” 27. martā aicinās visu instanču administratīvo tiesu tiesnešus, tieslietu speciālistus, jurisprudences studentus un citus interesentus.
23. janvāris, 2009

Skolēni iepazīstas ar Augstākās tiesas darbu

23.janvārī trīsdesmit skolnieki guva ieskatu Augstākās tiesas ikdienas darbā. Rīgas 25. vidusskolas skolnieki un viņu audzinātāja izmantoja iespēju un klausījās lietas izskatīšanu Senātā. Šāda iespēja viņiem radās, pateicoties senatoram Jānim Neimanim, kurš ir šīs skolas absolvents.
15. janvāris, 2009

Apkopota pagaidu tiesas aizsardzības līdzekļu piemērošanas prakse administratīvajās tiesās

1.janvārī spēkā stājušies vērienīgi Administratīvā procesa likuma grozījumi, kas skar arī tiesību normas, kas regulē pagaidu tiesas aizsardzības līdzekļus. Grozījumi lielākoties ir veidoti, ņemot vērā tiesu praksē identificētās problēmas, un tie neskar pagaidu tiesas aizsardzības līdzekļu būtību un piemērošanas kritērijus.
7. janvāris, 2009

Senāta nolēmumu krājumi nosūtīti Eiropas Cilvēktiesību tiesas bibliotēkai

Augstākā tiesa nosūtījusi Eiropas Cilvēktiesību tiesas bibliotēkai Senāta 2007. gada nolēmumu krājumus. Visu trīs Senāta departamentu spriedumu un lēmumu krājumu anotācijas un priekšvārdi tulkoti angļu valodā, līdz ar to ar nolēmumos paustajām Latvijas augstākās tiesu instances atziņām būs iespējams iepazīties plašākam lasītāju lokam.