Par notikumiem

Drukas versija
20. aprīlis, 2009

Augstākās tiesas vadība devusies pieredzes braucienā uz Poliju

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un priekšsēdētāja vietnieki - Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš un Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars - pēc Polijas Augstākās tiesas priekšsēdētāja Leha Gardocka (Lech Gardocki) uzaicinājuma devušies pieredzes apmaiņas braucienā uz Polijas Augstāko tiesu.
20. aprīlis, 2009

Vācijas Federālās Augstākās tiesas delegācija iepazīstas ar Augstāko tiesu

Lai atslogotu augstākās tiesas instances darbu, Vācijā ir pieredze, ka pirmās un apelācijas instances tiesneši uz laiku tiek pārcelti darbā par kasācijas instances tiesnešu palīgiem. Tā ir abpusēji izdevīga pārmaiņa – tiesneši paši paaugstina savu kvalifikāciju un reizē arī atslogo augstākās tiesas tiesnešus. Pārcelšana notiek uz trīs gadiem.
18. aprīlis, 2009

Ievēl jaunus Tiesnešu disciplinārkolēģijas un kvalifikācijas kolēģijas locekļus

17. aprīlī notikušajā Latvijas tiesnešu konferencē ievēlēti trīs jauni Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļi un viens jauns Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas loceklis. Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā ievēlēti trīs jauni tiesneši - Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Sandra Strence, Cēsu Zemesgrāmatu nodaļas priekšniece Inese Kiršteine un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja Iveta Krēvica.
18. aprīlis, 2009

Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzskata, ka sabiedrības neapmierinātība ar tiesu darbu ir mazinājusies

Jautājums par tiesnešu ētiku, kas bija uzmanības centrā pagājušā gadā, aktualitāti nav zaudējis, taču ir rādītāji, kas liecina, ka situācija ir mainījusies. Spriedze, kas valdīja tiesnešu vidē, un sabiedrības neapmierinātība ar tiesu darbu ir mazinājusies, Latvijas tiesnešu konferencē 17. aprīlī norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
18. aprīlis, 2009

Tiesneši aicina tiesu finansēšanai krīzes apstākļos piemērot individuālus kritērijus

Tiesneši ir gatavi izrādīt solidaritāti ar citām sociālajām iedzīvotāju grupām un piedalīties valsts ekonomiskās krīzes pārvarēšanā, taču prasa likumdevējus un izpildvaru ievērot tiesu īpašos apstākļus un izvirzītos principus, - uzsvērts 17. aprīlī Latvijas tiesnešu konferences pieņemtajā aicinājumā Valsts prezidentam, Saeimai un Ministru kabinetam.
16. aprīlis, 2009

Eiropas Cilvēktiesību tiesas priekšsēdētājs tiekas ar Augstākās tiesas tiesnešiem

Nacionālo tiesu tiesneši ir pirmie un galvenie Eiropas Cilvēktiesību konvencijas interpretētāji, atzīst Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) priekšsēdētājs Žans Pols Kosta, tādēļ savas pirmās oficiālās vizītes laikā Latvijā uzskatīja par svarīgu tikties ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesnešiem.
9. aprīlis, 2009

Tiesneši spriedīs par tiesu darbību ekonomiskās krīzes apstākļos un tiesnešu pašpārvaldes institūcijām

Latvijas tiesneši 17. aprīlī pulcēsies gadskārtējā konferencē, kurā gatavojas paust tiesnešu pozīciju saistībā ar jau notikušo un vēl gaidāmo finansējuma samazinājumu tiesu sistēmai. Tiesneši spriedīs par tiesu sistēmas spēju darboties un pilnvērtīgi pildīt tiesu funkcijas ekonomiskās krīzes ierobežotā budžeta apstākļos.
1. aprīlis, 2009

Septiņdesmit gadu jubilejā Kalvis Torgāns izdod grāmatu par civiltiesību, komerctiesību un civilprocesa aktualitātēm

Īsi un lietišķi, bet ļoti sirsnīgi un patiesi - tieši tā, kā Kalvis Torgāns dara visu - 31. martā Latvijas Universitātes Mazajā aulā notika viena no izcilākajiem Latvijas civiltiesību speciālistiem grāmatas „Civiltiesību, komerctiesību un civilprocesa aktualitātes. Raksti 1999-2008.” atvēršanas un autora 70 gadu jubilejas pasākums.
30. marts, 2009

Senators Neimanis piedalās Eiropas Kopienu tiesas rīkotajā simpozijā

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senators Jānis Neimanis devies uz Luksembrugu, lai šodien un rīt piedalītos Eiropas Kopienu tiesas rīkotajā simpozijā "Diskusija par prejudiciālā nolēmuma tiesvedību".
29. marts, 2009

Administratīvo tiesu izveidošana Latvijas tiesu sistēmā ir attaisnojusies un ienesusi pozitīvus jauninājumus

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatoru priekšlikums administratīvo tiesu izveidošanas piecu gadu jubileju atzīmēt ar zinātniski praktisku konferenci guva plašu atsaucību. 27. martā konferenci „Administratīvo tiesu un administratīvā procesa tiesvedības pieci gadi Latvijā” apmeklēja vairāk nekā 400 klausītāju - tiesneši, mācībspēki, studenti, valsts un pašvaldību institūciju un iestāžu juristi, advokāti, tiesu izpildītāji, uzņēmumu juristi un citi interesenti.