Par notikumiem

Drukas versija
1. jūnijs, 2009

Augstākajā tiesā likvidēta Sūdzību izskatīšanas nodaļa un samazināti štati

Ar 1. jūniju līdzekļu ekonomijas nolūkā likvidēta Augstākās tiesas Sūdzību izskatīšanas nodaļa. Turpmāk nodaļas funkcijas – personu iesniegumu pieņemšana un atbilžu sagatavošana – tiks pārdalītas starp Senāta departamentiem, tiesu palātām un Administrācijas Dokumentu pārvaldības nodaļu.
29. maijs, 2009

Darbu beidz senatores Eilande un Zaķe

Saeima 28. maijā pieņēma lēmumu par Valdas Eilandes un Rutas Zaķes atbrīvošanu no Augstākās tiesas tiesnešu pienākumu pildīšanas. Senāta Civillietu departamenta senatore Ruta Zaķe darbu Augstākajā tiesā beidz ar 1. jūniju, bet Senāta Krimināllietu departamenta senatore Valda Eilande ar 1. jūliju. Abas senatores dodas pensijā, un dara to pēc pašu vēlēšanās.
28. maijs, 2009

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem advokātu zvērestu

Divdesmit pieci advokāti 28.maijā nodeva zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam. Ivars Bičkovičs, pieņemot zvērestu, advokātus apsveica ar pēdējā juridiskā šķēršļa pārvarēšanu pirms savas privātprakses uzsākšanas. Ikdienas darbos vēlēja būt radošiem, prasmīgiem un koleģiāliem vienam pret otru.
27. maijs, 2009

Augstākās tiesas tiesneši kopsapulcē izsaka viedokli krimināllietu par krāpšanos iztiesāšanā

Apspriedusi tiesu praksi lietās par krāpšanu, lai nodrošinātu vienveidību tiesību normu piemērošanā, Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta un Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu kopsapulce Augstākās tiesas priekšsēdētāja vadībā 2009. gada 22. maijā pieņēma lēmumu, kurā izteica savu viedokli par tiesību normu interpretācijas un piemērošanas jautājumiem.
18. maijs, 2009

Apkopota tiesu prakse par šķīrējtiesas nolēmumu piespiedu izpildi

Tiesu statistikas dati liecina, ka vispārējās jurisdikcijas tiesās, tai skaitā arī Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamentā, pieaug strīdu skaits, kas saistīti ar izpildu rakstu izsniegšanu pēc šķīrējtiesu nolēmumiem. Augstākās tiesas Judikatūras nodaļa sadarbībā ar Senāta Civillietu departamentu izanalizējusi tiesu praksi lietās par izpildu rakstu izsniegšanu šķīrējtiesas nolēmuma piespiedu izpildei.
13. maijs, 2009

Augstākā tiesa nepiekrīt, ka 2008. gadā valsts budžeta līdzekļus būtu tērējusi neefektīvi

Augstākā tiesa nepiekrīt pēc Valsts kontroles revīzijas atzinuma publiskošanas masu medijos izskanējušajam viedoklim, ka aizvadītajā gadā būtu neefektīvi iztērējusi valsts budžeta piešķirto finansējumu. Par to otrdien, 12. maijā, preses brīfingā žurnālistus informēja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
8. maijs, 2009

Tiesību zinību stundas Augstākajā tiesā apmeklējuši vairāk kā 700 skolēnu

Šodien ar Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājas Veronikas Krūmiņas vadīto stundu Ķeguma komercvidusskolas 12. klasei noslēdzās viens no administratīvo tiesu piecu gadu jubilejas pasākumiem – senatoru tiesību zinību stundu vadīšana Latvijas skolēniem.
7. maijs, 2009

Eiropas Savienības dalībvalstu tiesneši dalās pieredzē par tiesu neatkarības nodrošināšanu un Eiropas Padomes Regulu piemērošanu

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars no Eiropas Savienības dalībvalstu komerctiesnešu foruma atgriezies ar atziņu, ka Latvijā kā mazā valstī tiesnešiem ir priekšrocība jeb iespēja izveidot tik respektablu tiesnešu pašpārvaldes institūciju kā visas valsts tiesnešu konferenci. Lielajās valstīs, kur tiesnešu skaits ir vairāki tūkstoši, šādas iespējas nav.
30. aprīlis, 2009

Augstākās tiesas tiesneši saņem augstākos valsts apbalvojumus

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senators Kalvis Torgāns iecelts par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri. Valsts prezidents Valdis Zatlers ordeni senatoram pasniedza svinīgajā ceremonijā 1. maijā. Viens no ievērojamākajiem Latvijas zinātniekiem civiltiesību un civilprocesa nozarē Kalvis Torgāns apbalvots par nozīmīgu ieguldījumu tiesību zinātnes attīstībā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā.
28. aprīlis, 2009

Augstākā tiesa saņem pozitīvu Valsts kontroles atzinumu

Valsts kontrole ir pabeigusi finanšu revīziju par Augstākās tiesas 2008.gada finanšu pārskata sagatavošanas pareizību un atzinusi, ka finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Augstākās tiesas finansiālo stāvokli. Valsts kontrole norāda, ka nav atklājusi būtiskas neatbilstības revīzijas apjomā ietvertajās pārskata daļās.