Par notikumiem

Drukas versija
5. oktobris, 2009

Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvis no tiesnešu vidus būs senators Pēteris Dzalbe

Par Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvi no tiesnešu vidus Augstākās tiesas plēnums 5. oktobrī ievēlēja Senāta Krimināllietu departamenta senatoru Pēteri Dzalbi. Pēteris Dzalbe Augstākās tiesas senatora pienākumus pilda kopš 2005. gada. Pirms tam bijis Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētājs un tiesnesis un tiesas priekšsēdētājs Jelgavas pilsētas tautas tiesā.
2. oktobris, 2009

Plēnumā vēlēs Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietniekus un Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvi

5.oktobrī tiek sasaukts Augstākās tiesas plēnums, kurā tiesnešiem būs jāievēlē Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieki un Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis. Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietniekus jāpārvēlē tādēļ, ka beidzas pašreizējo vietnieku Pāvela Gruziņa un Gunāra Aigara pilnvaru laiks.
1. oktobris, 2009

Augstākā tiesa uzskata, ka vienotas tiesu prakses veidošana ir valstij svarīga funkcija

Augstākā tiesa pauž neizpratni par Ministru kabineta akceptēto valdības sociālo partneru Augstākās tiesas funkciju izvērtējumu, par nelietderīgu atzīstot vienu no Augstākās tiesas, kā augstākās tiesu instances valstī, pamatfunkcijām - vienotas tiesu prakses veidošanu. Bažas rada turpmāka kasācijas instances judikatūras attīstība, kam ir būtiska nozīme ne vien vienotas tiesu prakses veidošanā valstī, bet arī juridiskās domas un nacionālo tiesību attīstībā.
29. septembris, 2009

Samazinot budžetu valdības iecerētajā apjomā, Augstākā tiesa nevarēs nodrošināt tiesas spriešanu saprātīgos termiņos

Augstākā tiesa nevar piekrist ne Finanšu ministrijas aprēķiniem par Augstākajai tiesai samazinātajiem budžeta „bāzes izdevumiem”, ne vēl papildus 10% izdevumu samazinājumam 2010.gada budžetā, kā to lūdzis Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, nosūtot vēstuli neatkarīgo valsts iestāžu vadītājiem.
25. septembris, 2009

Senatore Krūmiņa piedalās Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas jubilejas kolokvijā

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa 25. septembrī piedalās Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas 20 gadu jubilejas kolokvijā Luksemburgā. Kolokvija pamattēmas ir „Tiesvedības kvalitāte” un „Tiesas pieejamība”.
22. septembris, 2009

Topošie juristi tiekas ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju

Jau pirmajā studiju mēnesī ieskatīties vienā no prestižākajām juristu darba vietām un informāciju par tiesu sistēmu un tiesneša darbu dzirdēt no Augstākās tiesas priekšsēdētāja – šādu iespēju Augstākā tiesa piedāvā Latvijas augstskolu Juridisko fakultāšu un programmu studentiem. Otrdien, 22. septembrī to izmantoja pirmās pirmkursnieku grupas no biznesa augstskolas Turība un Rīgas Stradiņa universitātes.
15. septembris, 2009

Pirmkursnieku dienas Augstākajā tiesā

Augstākā tiesa priecājas par to Latvijas augstskolu studentu saimes papildinājumu, kas izvēlējušies sākt jurista karjeru un šajā rudenī sper pirmos soļus savā izaugsmes ceļā. Lai paplašinātu topošo juristu izpratni un interesi par Latvijas tiesu sistēmu un ļautu ieskatīties vienā no interesantākajām un vienlaikus smagākajām juridiskajām profesijām - tiesneša amatā, Augstākā tiesa laikā no 2009. gada 15. septembra līdz 30. oktobrim rīko Pirmkursnieku dienas Augstākajā tiesā.
10. septembris, 2009

Izdots Senāta Krimināllietu departamenta lēmumu krājums

Nupat izdotajā Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta nolēmumu krājumā apkopoti 103 Senāta Krimināllietu departamenta 2008. gada lēmumi, kuri, pēc departamenta senatoru ieskata, varētu būt noderīgi gan praktizējošiem juristiem, gan arī tiem interesentiem, kas apgūst krimināltiesības un kriminālprocesu.
2. septembris, 2009

Senators savai skolai dāvina nosaukuma plāksni

Senāta Krimināllietu departamenta senators Vilnis Vietnieks 1. septembrī ciemojās savā dzimtajā Neretas vidusskolā, ko absolvējis 1963. gadā. Viņš kopā ar otru šīs skolas 1957. gada absolventu eksprokuroru Oļģertu Šabanski skolai bija sarūpējuši dāvanu – jaunā nosaukuma plāksni, kas pirmajā mācību gada dienā tika atklāta virs ieejas skolā.
25. augusts, 2009

Augstskolu absolventi pieņemšanā pie Augstākās tiesas priekšsēdētāja

Pirms sācies jaunais mācību gads, kurā studijas augstskolās sāks vai turpinās arī vairāki Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki, priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs uz pieņemšanu aicināja tos absolventus, kas diplomu par maģistra vai bakalaura grādu saņēma iepriekšējā mācību gadā.