Par notikumiem

Drukas versija
25. jūlijs, 2008

Augstākā tiesa sagatavojusi pētījumu par sodu piemērošanas praksi

Sākot ar 11.jūliju visiem interesentiem ir pieejams Augstākās tiesas (turpmāk tekstā AT) veiktais pētījums par sodu piemērošanas praksi, kā arī Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta un Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu kopsēdē izteiktās rekomendācijas vienveidīgai tiesību normu piemērošanai soda noteikšanā.
21. jūlijs, 2008

Senatora Skudres piemiņas pasākums ievada tieslietu sistēmas 90 gadu jubileju

Juristu un vietējo ļaužu kupli apmeklēts 20. jūlijā bija piemiņas pasākums Latvijas Senāta senatora un Tiesnešu biedrības priekšsēža Jāņa Skudres (1889.–1942.) atcerei viņa dzimtas mājās Saukas pagasta „Lejas Meirānos”. Latvijas tieslietu sistēmas 90 gadu jubilejas ieskaņas pasākums pulcēja tiesu sistēmai piederīgos – Augstākās tiesas esošos un bijušos senatorus un tiesnešus, Zemgales un Latgales apgabaltiesu, Daugavpils un Jēkabpils tiesu, Satversmes tiesas tiesnešus, prokuratūras, advokatūras pārstāvjus.
17. jūlijs, 2008

Saukā notiks jubilejas ieskaņas pasākums

Šogad 18.novembrī Latvijas valsts svinēs savu 90.dzimšanas dienu. Novembrī un decembrī oficiāli tiks atzīmēta arī Latvijas tieslietu sistēmas izveidošanas 90 gadu jubileja. Neatkarīgās Latvijas tieslietu sistēmas pirmsākumi saistāmi ar 1918.gada 2.decembra Ministru Prezidenta Kārļa Ulmaņa ziņojumu Latvijas Tautas Padomes sēdē par Tieslietu ministrijas nodibināšanu un pirmā tieslietu ministra Pētera Juraševska iecelšanu amatā.
11. jūlijs, 2008

Piecpadsmit Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki saņēmuši augstskolu diplomus

Ir jauki, ka tādā cienījamā un akadēmiskā iestādē kā Augstākā tiesa laiku var skaitīt ne tikai astronomiskajos gados, pārskata gados, bet arī mācību gados, atzina Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, 11. jūlijā uz pieņemšanu aicinot piecpadsmit Augstākās tiesas tiesnešus un darbiniekus, kuri spējuši savienot mācības un darbu un 2007./08. mācību gadā pabeiguši augstskolas studijas.
11. jūlijs, 2008

Starptautiskās misijas eksperti iepazīst Latvijas tiesu sistēmu

11. jūlijā Augstākajā tiesā viesojās EUJUST – THEMIS (EU Rule of Law Mission in Georgia – ES likuma varas misija Gruzijā) delegācija. Tieslietu eksperti vizītē Latvijā ieradušies ar mērķi apmainīties viedokļiem par tiesnešu un citu juristu piedalīšanos starptautiskajās civilajās misijās, kā arī iepazīt Latvijas tieslietu sistēmas attīstību un ekspertu dalību starptautiskajās civilajās misijās.
7. jūlijs, 2008

Valsts prezidents tiekas ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju

Šodien, 7. jūlijā Rīgas pilī Valsts prezidents Valdis Zatlers tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču. Šī bija pirmā oficiālā prezidenta tikšanās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju pēc Bičkoviča stāšanās amatā. Prezidents apsveica jauno Augstākās tiesas priekšsēdētāju un vēlēja veiksmi un izdošanos.
7. jūlijs, 2008

Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājas amatam virza Zitu Kupci

Pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča un tieslietu ministrs Gaida Bērziņa tikšanās 7. jūlijā nolemts Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja amatam apstiprināšanai Saeimā virzīt tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju Zitu Kupci.
2. jūlijs, 2008

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja amatam nolemj virzīt Sandru Strenci

Šodien, 2. jūlijā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš nolēma Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja amatam apstiprināšanai Saeimā virzīt Sandru Strenci. Pirms lēmuma pieņemšanas Ivars Bičkovičs un Gaidis Bērziņš tikās ar diviem kandidātiem - Juri Stukānu un Sandru Strenci.