Par notikumiem

Drukas versija
30. jūnijs, 2008

Tiesnešu ētikas komisija atzīst par pieļaujamu spriedumu kritizēšanu zinātniskajos rakstos

Tiesnešu ētikas komisija atzinusi, ka tiesnesis, kurš veic arī zinātnisko darbu un lasa lekcijas, var zinātniskajos rakstos izmantot viņa paša pārstāvētās tiesas spriedumus un arī izteikties par tiem kritiski. Šādu interpretāciju par Latvijas tiesnešu ētikas kodeksa normām Ētikas komisija 27. jūnijā sniedza pēc Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora Jāņa Neimaņa lūguma.
30. jūnijs, 2008

Guļāns iecelts par Administratīvo lietu departamenta senatoru

Bijušais Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns pildīs senatora pienākumus Senāta Administratīvo lietu departamentā. Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa uzskata, ka A. Guļāna pieredze, zināšanas un profesionālā kvalifikācija ir atbilstoša darbam Senātā un tā būs noderīga un vērtīga Administratīvo lietu departamentā.
26. jūnijs, 2008

Zvērestu jaunajam Augstākās tiesas priekšsēdētājam nodod divdesmit četri advokāti

Divdesmit četri jaunuzņemti advokāti pirms amata pienākumu sākšanas 26. jūnijā nodeva zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma zvērinātu advokātu palīgu Ilzes Aksenokas, Henriha Damrozes, Gata Flintera, Ineses Lazdupes, Aināra Leičenko, Ineses Līcītes, Tatjanas Miklaševičas, Evitas Raciborskas, Tatjanas Rancānes, Pāvela Rebenoka, Ilmāra Reiņa, Oksanas Rosovskas, Lauras Zalānas, kā arī zvērinātu advokātu biroju juristu Ginta Pucēna, Maritas Purviņas, Sandras Rimšas, Jāņa Strenča un Eduarda Vaišļas zvērestu.
25. jūnijs, 2008

Spriež par lietu uzsākšanu no jauna pēc Eiropas Kopienu tiesas sprieduma

Latvijā vēl nav bijusi jāskata neviena lieta, kas uzsākta no jauna pēc tam, kad no Eiropas Kopienu tiesas sprieduma izriet, ka nacionālā tiesa lietu ir izspriedusi nepareizi. Taču šādas lietas nacionālajām tiesām kļūst arvien aktuālākas, un par to tika diskutēts Eiropas Augstāko administratīvo tiesu asociācijas kolokvijā Varšavā 15. – 19. jūnijā. Kolokvijā no Latvijas piedalījās Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa un senatore Jautrīte Briede, kas bija arī nacionālā ziņotāja par situāciju Latvijā.
20. jūnijs, 2008

Marika Senkāne tiesneša pienākumus pildīs Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā

Ar 25. jūniju Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā tiesneša amata pienākumus pildīt sāk Marika Senkāne. Saeima viņu par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprināja 12. jūnijā, bet struktūrvienību, kurā tiesnese pildīs savus pienākumus, noteica Augstākās tiesas priekšsēdētājs ar savu rīkojumu.
16. jūnijs, 2008

Jaunais Augstākās tiesas priekšsēdētājs radikālas reformas neplāno

Pirmais rīkojums 16. jūnijā, ko, sākot pildīt Augstākās tiesas priekšsēdētāja pilnvaras, izdeva jaunais Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, bija par līdzšinējā Augstākās tiesas vadītāja Andra Guļāna pilnvaru laika beigām, par materiālo vērtību un ģerboņzīmoga nodošanu - pieņemšanu. Šodien notiek lietu pieņemšana un iepazīšanās ar darba organizācijas procesiem tiesā.
15. jūnijs, 2008

Guļāns atvadoties saka paldies tiem, ar ko kopā strādājis

Pēdējās savu Augstākās tiesas priekšsēdētāja pilnvaru dienas – 13. jūnija – pēcpusdienā Andris Guļāns uz pieņemšanu aicināja tos cilvēkus, ar ko četrpadsmit gados kopā strādājis un sadarbojies tiesu varas laukā. „Vadītāja privilēģija ir iespēja satikties ar ļoti dažādiem cilvēkiem un caur viņiem pašam pilnveidoties,” sacīja A. Guļāns, sakot par to paldies tiem, ko viņš saticis, strādājot Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā.
15. jūnijs, 2008

Augstākās tiesas vadība pāriet Ivara Bičkoviča rokās

Ar pirmdienu, 2008. gada 16. jūniju, stājas spēkā Ivara Bičkoviča pilnvaras Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā. Līdzšinējais Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs I. Bičkovičs šajā amatā nomainījis Andri Guļānu, kurš bija Augstākās tiesas priekšsēdētājs četrpadsmit gadus.
12. jūnijs, 2008

Saeima par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprina Mariku Senkāni

Saeima 12. jūnijā vienbalsīgi ar 83 balsīm par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprināja Rīgas apgabaltiesas Civillietu kolēģijas tiesnesi Mariku Senkāni. To Augstākās tiesas struktūrvienību, kurā tiesnese pildīs savus pienākumus, noteiks Augstākās tiesas priekšsēdētājs ar savu rīkojumu.
6. jūnijs, 2008

Rumānijas prokurori, iepazīstot Latvijas pieredzi korupcijas novēršanā, apmeklē Augstāko tiesu

Rumānijas Ģenerālprokuratūras Nacionālā pretkorupcijas departamenta delegācija, iepazīstoties ar korupcijas novēršanas pieredzi Latvijā, 5. jūnijā apmeklēja Augstāko tiesu un tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Andri Guļānu un Administrācijas vadītāju Anitu Kehri. Rumānijas prokuroriem interesēja izprast vienu no Latvijas Augstākās tiesas funkcijām, kas nav raksturīga visu valstu augstākajām tiesu instancēm, proti, Operatīvās darbības likumā noteikto pienākumu sankcionēt sevišķā veidā veicamās operatīvās darbības.