Par notikumiem

Drukas versija
14. aprīlis, 2008

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija piešķīrusi 80 kvalifikācijas klases

Laikā starp tiesnešu konferencēm no 2007. gada marta līdz 2008. gada aprīlim notikušas 13 Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēdes, kurās izskatītas 208 lietas. Par to tiesnešu konferencē 11. aprīlī ziņoja Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs Gunārs Aigars.
11. aprīlis, 2008

Juridiskā komisija akceptē Saeimas lēmumprojektu par Laviņa virzīšanu uz Augstāko tiesu

Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš 10. aprīlī saņēma Saeimas Juridiskās komisijas atbalstu viņa apstiprināšanai par Augstākās tiesas tiesnesi. Juridiskā komisija gatavos lēmumprojektu Saeimas akceptam. Aldis Laviņš dzimis 1973. gadā. 1996. gadā beidzis Latvijas Policijas akadēmiju, saņemot jurista diplomu, pēc tam ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnēs.
11. aprīlis, 2008

Latvijas tiesneši gadskārtējā konferencē izveido Tiesnešu ētikas komisiju

Latvijas tiesneši konferencē 11. aprīlī izveidoja jaunu tiesnešu pašpārvaldes institūciju – Tiesnešu ētikas komisiju un ievēlēja desmit Ētikas komisijas locekļus.
9. aprīlis, 2008

Saeimas deputāti pārliecinās par Augstākās tiesas telpu trūkumu

Saeimas Juridiskās komisijas apakškomisijas izbraukuma sēde 8. aprīlī notika Augstākajā tiesā. Juridiskās komisijas vadītāja Vineta Muižniece, apakškomisijas vadītāja Solvita Āboltiņa , citi komisijas deputāti un tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš iepazinās ar kritisko situāciju, kāda Augstākajai tiesai ir ar darba telpām.
9. aprīlis, 2008

Latvijas tiesneši konferencē veidos Tiesnešu ētikas komisiju

Latvijas tiesneši piektdien, 11. aprīlī, Rīgas Kongresu namā pulcēsies gadskārtējā konferencē, kurā centrālais jautājums būs Tiesnešu ētikas komisijas reglamenta apstiprināšana un komisijas ievēlēšana. 2008. gada 3. aprīlī Saeimā pieņemtie grozījumi likumā „Par tiesu varu” paredz Tiesnešu ētikas komisiju, kas ir koleģiāla tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuras pamatmērķis ir sniegt atzinumus par ētikas normu interpretāciju un pārkāpumiem, kā arī skaidrot un aktualizēt tiesnešu ētikas normas.
7. aprīlis, 2008

Satversmes tiesa apstiprina Senāta šaubas: Satversmei neatbilst aizliegums samazināt nodokļu soda apmēru tikai reizi trijos vai tikai reizi vienā gadā

Satversmes tiesa 3. aprīlī pieņēma spriedumu lietā Nr.2007-23-01 “Par likuma “Par nodokļiem un nodevām” (2000. gada 13. aprīļa likuma redakcijā) 33.1 panta pirmās daļas vārdu “ne biežāk kā vienu reizi trijos gados” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”.
4. aprīlis, 2008

Likumā paredz Tiesnešu ētikas komisiju

Ceturtdien Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā "Par tiesu varu", kas paredz likumā iekļaut jaunu pantu pat Tiesnešu ētikas komisiju. Grozījumi pieņemti, 54 deputātiem balsojot par, sešiem - pret, un 12 deputātiem atturoties. Nākamnedēļ, 11. aprīlī Latvijas Tiesnešu konferencē paredzēts ievēlēt Tiesnešu ētikas komisiju un apstiprināt komisijas reglamentu.
4. aprīlis, 2008

Likumā nosaka tiesu palātas un Senāta departamenta tiesnešu kopsapulces kompetenci

Likumā „Par tiesu varu” formulēta jauna institūcija – Augstākās tiesas tiesu palātas un Senāta departamenta tiesnešu kopsapulce. 3. aprīlī Saeima likumu papildināja ar jaunu 49.1 pantu „Tiesas palātas un Senāta departamenta tiesnešu kopsapulce”, nosakot, ka tā ir koleģiāla institūcija, ko aktuālu tiesību jautājumu apspriešanai sasauc Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Viņš arī vada tiesu palātas un Senāta departamenta kopsēdi.
4. aprīlis, 2008

Paplašināts Augstākās tiesas tiesnešu amata kandidātu loks

Ar 3. aprīlī pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu” paplašināts personu loks, kas var kandidēt uz Augstākās tiesas tiesneša amatu. Iepriekš likumā bija noteiktas divas iespējas: rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis vai apgabaltiesas tiesnesis, kuram ir vismaz 2. kvalifikācijas klase, vai persona, kurai ir 15 gadu kopējais darba stāžs augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla, zvērināta advokāta vai prokurora amatā un kura nokārtojusi tiesneša otrās kvalifikācijas klases eksāmenu.
4. aprīlis, 2008

Par Augstākās tiesas tiesnešu iecelšanu struktūrvienībās vairs nelems plēnums

Grozījumi likumā „Par tiesu varu”, kas pieņemti 3. aprīlī, nosaka kārtību, kā Augstākajā tiesā tiesneši un senatori tiek iecelti konkrētās tiesu palātas vai Senāta departamenta tiesnešu sastāvā. Ja Saeima apstiprinājusi jaunu Augstākās tiesas tiesnesi, tad to Augstākās tiesas struktūrvienību, kurā šis tiesnesis pildīs savus pienākumus, noteic Augstākās tiesas priekšsēdētājs ar savu rīkojumu.