Par notikumiem

Drukas versija
29. aprīlis, 2008

Trīs no četriem izvirzītajiem Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātiem šobrīd atsakās kandidēt

Darba grupa, kas izveidota, lai vadītu Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātu izvirzīšanas procesu, saņēmusi ierosinājumus par četriem tiesnešiem, kas 9. maija plēnumā jeb tiesnešu kopsapulcē varētu tikt izvirzīti kā iespējamie kandidāti. Trīs no iespējamajiem kandidātiem uzrakstījuši iesniegumus, ka nepiekrīt kandidēt šim amatam, atsauc savu kandidatūru vai izstājas no amata pretendentu skaita.
28. aprīlis, 2008

Laviņš iecelts par Senāta Administratīvo lietu departamenta senatoru

28. aprīlī Augstākās tiesas tiesneša pienākumus sāka pildīt līdzšinējais Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš. Ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojumu viņš iecelts darbā Senāta Administratīvo lietu departamentā.
25. aprīlis, 2008

Konferencē sāk izstrādāt kriminālsodu piemērošanas politikas vadlīnijas

Aptuveni 200 tiesneši, prokurori un tieslietu speciālisti piektdien, 25. aprīlī piedalījās Augstākās tiesas organizētā konferencē „Sodu piemērošanas politika”, kurā Augstākā tiesa prezentēja plašu sadarbībā ar tieslietu speciālistiem veiktu pētījumu par sodu politiku, ko īsteno apgabaltiesas kā pirmās instances tiesas un Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta kā apelācijas instance.
24. aprīlis, 2008

Konferencē analizēs pētījumu un izstrādās kriminālsodu piemērošanas politikas vadlīnijas

Piektdien, 25. aprīlī Augstākā tiesa organizē konferenci „Sodu politikas piemērošana”, kurā apspriedīs pētījuma par tiesu praksi secinājumus un tā gaitā ieteiktās rekomendācijas un turpinās kriminālsodu piemērošanas politikas vadlīniju izstrādi. Konferences mērķis – apspriežot aktuālus tiesību normu interpretācijas jautājumus, nodrošināt vienveidību tiesību normu piemērošanā.
21. aprīlis, 2008

Pārrunā vienošanās procesa piemērošanu ASV un Latvijā

Trīs ASV juristi no Ņūdžerijas - apgabaltiesas tiesnesis Stenlijs Ričards Česlers (Stanley Richard Chesler), aizstāvības advokāts Ričards Koulins (Richard Coughlin) un prokurors Marks D. Larkins (Marc D. Larkins) - 21. aprīlī viesojās Augstākajā tiesā, lai pārrunātu vienošanās piemērošanu pirmstiesas procesā.
17. aprīlis, 2008

Analizē lēmumus vainīgs – nevainīgs vai nevainīgs – vainīgs

Augstākās tiesas Judikatūras nodaļa publiskojusi sadarbībā ar Senāta Krimināllietu departamentu veikto tiesu prakses analīzi krimināllietās, kurās atceltu attaisnojošu spriedumu vietā pieņemti notiesājoši spriedumi, bet atceltu notiesājošu spriedumu vietā – attaisnojoši. Pamatsecinājums: risinot noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas jautājumus, procesa virzītājiem plašāk jāizmanto judikatūrā ietvertās atziņas, kas satur norādi uz minēto jautājumu pareizu risinājumu.
17. aprīlis, 2008

Saeima par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprina Aldi Laviņu

Ar 75 balsīm par, 0 – pret, 4 – atturas Saeima 17. aprīlī par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprināja Aldi Laviņu, Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāju. Aldis Laviņš dzimis 1973. gadā. 1996. gadā beidzis Latvijas Policijas akadēmiju, saņemot jurista diplomu, pēc tam ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnēs.
15. aprīlis, 2008

Administratīvie tiesneši apmeklē Eiropas Kopienu tiesu

Augstākās tiesas senatores Dace Mita un Rudīte Vīduša 8. un 9. aprīlī apmeklēja Eiropas Kopienu tiesu Luksemburgā. Grupā bija 20 cilvēki, pamatā administratīvie tiesneši no Administratīvās rajonas tiesas, Administratīvās apgabaltiesas un Senāta Administratīvo lietu departamenta, gan arī daži Tieslietu ministrijas pārstāvji. Kā norādīja Eiropas Kopienu tiesas tiesnesis Egils Levits, šī bija lielākā tiesnešu grupa no Latvijas, kas jebkad apmeklējusi tiesu.
15. aprīlis, 2008

Augstākās tiesas priekšsēdētājs tiekas ar Valsts prezidentu

Valsts prezidentam Valdim Zatleram, 14. aprīlī Rīgas pilī tiekoties ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Andri Guļānu, interesēja pārrunāt četrus aktuālākos jautājumus: par Augstākās tiesas darbu un problēmām, par Tiesnešu ētikas komisijas izveidošanu, par iecerētajiem grozījumiem Kriminālprocesa likumā un par nākamā Augstākās tiesas priekšsēdētāja kandidatūras izvirzīšanas procedūru.
14. aprīlis, 2008

Tiesnešu disciplinārkolēģija soda ne vienmēr

Tiesnešu disciplinārkolēģijai izdevies kliedēt priekšstatu, ka tā ir represīva institūcija, kuras vienīgais mērķis – sodīt, ziņojumā tiesnešu konferencē 11. aprīlī uzsvēra disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs Andris Guļāns. No septiņpadsmit 2007. gadā ierosinātajām disciplinārlietām astoņās lietās kolēģija uzlikusi sodu – rājienu, četrās – piezīmi.