Par notikumiem

Drukas versija
30. decembris, 2008

Tiesnešu un tiesas darbinieku ziedojumu saņem Pelču internātpamatskolas bērni

Augstākās tiesas Ziemassvētku labdarības akcijā tiesneši un darbinieki ziedojuši 666,40 latus, kas kā dāvinājums bērniem pārskaitīti Kuldīgas rajona Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra kontā. Pelču speciālajā internātpamatskolā mācās 193 bērni ar speciālām vajadzībām, astoņi no viņiem pārvietojas ratiņkrēslos.
26. decembris, 2008

Muzejā atklāts senatora Teodora Bergtāla piemiņas stends

Augstākās tiesas muzejā atklāts jauns – Latvijas Senāta senatora Teodora Bergtāla piemiņai veltīts – stends. To, klātesot senatora meitai Olgai Helēnai Koziorovai un mazmazbērniem Ilonai Niedrai un Viktoram Koziorovam, atklāja Senāta 90. gadadienā 19. decembrī.
21. decembris, 2008

Senāta 90. jubilejā uzsver Augstākās tiesas un tiesnešu atbildību

„Augstākā tiesu instance – agrāk Senāts, tagad Augstākā tiesa – visos laikos, arī padomju gados, bijusi stabilitāti, profesionalitāti, stingru mugurkaulu apliecinoša iestāde. Tas diegs, kas tur kopā biezo grāmatu, ko sauc par Latvijas tiesu vēsturi, ir ATBILDĪBA.
19. decembris, 2008

Izlīgums neuzliek pienākumu kriminālprocesu vienmēr izbeigt

Izlīgums starp apsūdzēto un cietušo vai viņa pārstāvi kā viens no krimināltiesisko attiecību noregulēšanas mehānisma elementiem Latvijas tiesās tiek izmantots visai bieži, kas kopumā vērtējams pozitīvi, jo likuma prasībām atbilstošu izlīgumu noslēgšana var sekmēt Kriminālprocesa likuma mērķa sasniegšanu. Kopumā Kriminālprocesa likumā (KPL) ietvertās prasības par apsūdzētā un cietušā izlīguma īstenošanu, izlīguma formu un paziņošanu par izlīgumu ievērotas.
18. decembris, 2008

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem advokātu zvērestu

Divdesmit pieci advokāti 18. decembrī nodeva zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam. Ivars Bičkovičs, pieņemot zvērestu, vēlēja zvērinātos advokātos uzņemtajiem būt enerģiskiem, gudriem, radošiem , līdz ar to – pieprasītiem advokātiem. Izvēloties savas darbības stratēģiju, atcerēties, ka advokāts, no vienas puses, strādā kā privātuzņēmējs un nav darba attiecībās ar valsti, bet, no otras puses, advokatūra ir tiesu sistēmas sastāvdaļa. Sabiedrības attieksme pret tiesu sistēmu veidojas arī, vērtējot advokāta darbu, un tas ietekmē arī tiesneša un prokurora darba prestižu.
18. decembris, 2008

Augstākajā tiesā Senāta 90. jubilejai veltīta svinīgā sēde

19. decembrī Augstākajā tiesā notiks svinīgā sēde, veltīta Latvijas augstākās tiesu instances – Latvijas Senāta – 90. jubilejai. Tiks prezentēta Augstākās tiesas izdotā brošūra „Senatori. Latvijas Senāts 1918-1940” un Augstākās tiesas muzejā atklāts senatora Teodora Bergtāla piemiņai veltīts stends.
11. decembris, 2008

Nīderlandes tiesnesis mācību vizītes laikā apmeklē Augstāko tiesu

Vilemam Korthalam Altes (Willem Korthals Altes), tiesnesim no Nīderlandes, 10. decembrī viesojoties Augstākajā tiesā, raisījās interesanta saruna ar Krimināllietu tiesu palātas tiesnesi Anitu Poļakovu. Arī viņš ir strādājis apelācijas instances tiesā, taču atgriezies Amsterdamas rajona tiesā, jo pirmajā instancē darbs šķitis interesantāks.
2. decembris, 2008

Civillietu tiesu palātā darbu sāk tiesnesis Arnis Dundurs

No 2. decembra Augstākās tiesas tiesneša pienākumus Civillietu tiesu palātā sāk pildīt Arnis Dundurs, līdzšinējais Rīgas apgabaltiesas tiesnesis. Saeima A. Dunduru par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprināja 13. novembrī. Arnis Dundurs dzimis 1969. gadā Ventspilī. 1995. gadā beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, šobrīd studē maģistrantūrā.