Par notikumiem

Drukas versija
29. oktobris, 2008

Senāta Civillietu departamenta senatores amatā iecelta Anda Vītola

Ar šodienu Senāta Civillietu departamenta senatores amatā iecelta Civillietu tiesu palātas tiesnese Anda Vītola. Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātās tiesneša pienākumus Anda Vītola pilda kopš 1999. gada. Pirms tam bijusi Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas tiesnese, Latvijas Saimnieciskās tiesas tiesnese un valsts arbitre.
24. oktobris, 2008

Veikts pētījums par tiesnešu atbildību, kvalifikāciju un ētiku

Augstākās tiesas tiesneši šodien kuplā skaitā piedalās sabiedriskās politikas centra „Providus” organizētajā konferencē „Tiesnešu ētika, kvalifikācija un atbildība Latvija: kā neapstāties pie sasniegtā?” „Providus” ir veicis pētījumu, kurā analizēta tiesneša ētikas normu piemērošana, kvalifikācijas un darba vērtēšanas sistēma, kā arī tiesnešu disciplinārā atbildība Latvijā un citās Eiropas valstīs.
24. oktobris, 2008

Krievijas tiesneses interesējas par nepilngadīgo personu tiesvedību

24. oktobrī Augstāko tiesu apmeklēja Čuvašijas Augstākās tiesas tiesnese Jeļena Gorodņičeva un Rostovas apgabala tiesnese Jeļena Voronova. Viņas tikās ar Krimināllietu tiesu palātas tiesnesi Jāni Tiltiņu un interesējās par Latvijas tiesu pieredzi nepilngadīgo personu tiesvedībā.
21. oktobris, 2008

Starptautiskā tiesnešu kolokvijā analizē vides pārkāpumu pierādījumus

Par vides pārkāpumu pierādījumiem noderīgi kalpo ekspertu – zinātnieku atzinumi. Tomēr šie atzinumi nevar pierādīt to, kas ir noticis, bet gan to, vai tas, kas ir noticis vai varētu notikt, ir iespējams. Šādu atziņu pēc atgriešanās no Eiropas valstu administratīvo tiesnešu vides tiesībās kolokvija Parīzē, uzsver Senāta Administratīvo lietu departamenta senators Jānis Neimanis.
21. oktobris, 2008

Tiesu noslogojumu mazina ar alternatīviem strīdu risināšanas veidiem

Aizvien pieaugošais tiesu noslogojums ir problēma ne tikai Latvijā, bet visā Eiropas Savienībā. Lai atslogotu tiesu darbu, Eiropas Savienības dalībvalstīs tiek veicināti dažādi iespējamie strīdu risināšanas veidi ārpus tiesas zāles. Tas bija arī šīgada Eiropas Savienības dalībvalstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju un Ģenerālprokuroru konferences diskusiju temats.
17. oktobris, 2008

Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumu krājumā akcentētas būtiskākās judikatūras atziņas

Ir sagatavots un izdots kārtējais, jau ceturtais kopš administratīvo tiesu izveidošanas, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumu krājums. Krājumā ir atlasīts un 11 nodaļās sistematizēts 81 svarīgākais Administratīvo lietu departamenta 2007.gada nolēmums, kas sniedz ieskatu par aizvadītā gada Senāta tiesu prakses tendencēm – jaunākajām atziņām un jau esošo atziņu attīstību.
8. oktobris, 2008

Augstākā tiesa cer uz Saeimas sapratni tiesnešu algu jautājumā

Valdība nav ņēmusi vērā Augstākās tiesas kategoriskos iebildumus pret grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, kas paredz apturēt 2003. gadā uzsākto tiesnešu darba samaksas reformu un tiesnešu amatalgas 2009. gadā atstāj nemainīgas salīdzinājumā ar šo gadu. Lai vakar valdībā atbalstītie likuma grozījumi stātos spēkā, tie vēl jāpieņem Saeimā. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs cer, ka Saeima ņems vērā Augstākās tiesas iebildumus.
8. oktobris, 2008

Atceras Latvijas Tautas frontes grupas darbību Augstākajā tiesā

Aprit divdesmitā gadi, kopš Rīgā 1988. gada 8. oktobrī darbu sāka Latvijas Tautas frontes (LTF) 1. kongress. Augstākās tiesas LTF atbalsta grupa par kongresa delegāti bija izvirzījusi tiesnesi Zaigu Raupu. Viņa piedalījās kongresa darbā un uzstājās debatēs.
6. oktobris, 2008

Augstākā tiesa nākamā gada izdevumus samazina par 36 tūkstošiem latu

Ņemot vērā valdības lēmumu par 2009. gada budžeta samazinājumu valsts iestādēm, Augstākā tiesa nākamā gada izdevumus ir samazinājusi par 36 219 latiem. Plānojot 2009. gada budžetu, Augstākā tiesa par 10,67% ir samazinājusi izdevumus, kas ir paredzēti precēm un pakalpojumiem un kapitālajiem izdevumiem. Valdības 23. septembra sēdē noteiktais maksimāli pieļaujamais izdevumu apjoms Augstākajai tiesai 2009. gadā ir 3 752 621 lats.