Par notikumiem

Drukas versija
17. jūlijs, 2008

Saukā notiks jubilejas ieskaņas pasākums

Šogad 18.novembrī Latvijas valsts svinēs savu 90.dzimšanas dienu. Novembrī un decembrī oficiāli tiks atzīmēta arī Latvijas tieslietu sistēmas izveidošanas 90 gadu jubileja. Neatkarīgās Latvijas tieslietu sistēmas pirmsākumi saistāmi ar 1918.gada 2.decembra Ministru Prezidenta Kārļa Ulmaņa ziņojumu Latvijas Tautas Padomes sēdē par Tieslietu ministrijas nodibināšanu un pirmā tieslietu ministra Pētera Juraševska iecelšanu amatā.
11. jūlijs, 2008

Piecpadsmit Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki saņēmuši augstskolu diplomus

Ir jauki, ka tādā cienījamā un akadēmiskā iestādē kā Augstākā tiesa laiku var skaitīt ne tikai astronomiskajos gados, pārskata gados, bet arī mācību gados, atzina Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, 11. jūlijā uz pieņemšanu aicinot piecpadsmit Augstākās tiesas tiesnešus un darbiniekus, kuri spējuši savienot mācības un darbu un 2007./08. mācību gadā pabeiguši augstskolas studijas.
11. jūlijs, 2008

Starptautiskās misijas eksperti iepazīst Latvijas tiesu sistēmu

11. jūlijā Augstākajā tiesā viesojās EUJUST – THEMIS (EU Rule of Law Mission in Georgia – ES likuma varas misija Gruzijā) delegācija. Tieslietu eksperti vizītē Latvijā ieradušies ar mērķi apmainīties viedokļiem par tiesnešu un citu juristu piedalīšanos starptautiskajās civilajās misijās, kā arī iepazīt Latvijas tieslietu sistēmas attīstību un ekspertu dalību starptautiskajās civilajās misijās.
7. jūlijs, 2008

Valsts prezidents tiekas ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju

Šodien, 7. jūlijā Rīgas pilī Valsts prezidents Valdis Zatlers tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču. Šī bija pirmā oficiālā prezidenta tikšanās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju pēc Bičkoviča stāšanās amatā. Prezidents apsveica jauno Augstākās tiesas priekšsēdētāju un vēlēja veiksmi un izdošanos.
7. jūlijs, 2008

Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājas amatam virza Zitu Kupci

Pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča un tieslietu ministrs Gaida Bērziņa tikšanās 7. jūlijā nolemts Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja amatam apstiprināšanai Saeimā virzīt tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju Zitu Kupci.
2. jūlijs, 2008

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja amatam nolemj virzīt Sandru Strenci

Šodien, 2. jūlijā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš nolēma Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja amatam apstiprināšanai Saeimā virzīt Sandru Strenci. Pirms lēmuma pieņemšanas Ivars Bičkovičs un Gaidis Bērziņš tikās ar diviem kandidātiem - Juri Stukānu un Sandru Strenci.
30. jūnijs, 2008

Tiesnešu ētikas komisija atzīst par pieļaujamu spriedumu kritizēšanu zinātniskajos rakstos

Tiesnešu ētikas komisija atzinusi, ka tiesnesis, kurš veic arī zinātnisko darbu un lasa lekcijas, var zinātniskajos rakstos izmantot viņa paša pārstāvētās tiesas spriedumus un arī izteikties par tiem kritiski. Šādu interpretāciju par Latvijas tiesnešu ētikas kodeksa normām Ētikas komisija 27. jūnijā sniedza pēc Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora Jāņa Neimaņa lūguma.
30. jūnijs, 2008

Guļāns iecelts par Administratīvo lietu departamenta senatoru

Bijušais Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns pildīs senatora pienākumus Senāta Administratīvo lietu departamentā. Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa uzskata, ka A. Guļāna pieredze, zināšanas un profesionālā kvalifikācija ir atbilstoša darbam Senātā un tā būs noderīga un vērtīga Administratīvo lietu departamentā.
26. jūnijs, 2008

Zvērestu jaunajam Augstākās tiesas priekšsēdētājam nodod divdesmit četri advokāti

Divdesmit četri jaunuzņemti advokāti pirms amata pienākumu sākšanas 26. jūnijā nodeva zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma zvērinātu advokātu palīgu Ilzes Aksenokas, Henriha Damrozes, Gata Flintera, Ineses Lazdupes, Aināra Leičenko, Ineses Līcītes, Tatjanas Miklaševičas, Evitas Raciborskas, Tatjanas Rancānes, Pāvela Rebenoka, Ilmāra Reiņa, Oksanas Rosovskas, Lauras Zalānas, kā arī zvērinātu advokātu biroju juristu Ginta Pucēna, Maritas Purviņas, Sandras Rimšas, Jāņa Strenča un Eduarda Vaišļas zvērestu.
25. jūnijs, 2008

Spriež par lietu uzsākšanu no jauna pēc Eiropas Kopienu tiesas sprieduma

Latvijā vēl nav bijusi jāskata neviena lieta, kas uzsākta no jauna pēc tam, kad no Eiropas Kopienu tiesas sprieduma izriet, ka nacionālā tiesa lietu ir izspriedusi nepareizi. Taču šādas lietas nacionālajām tiesām kļūst arvien aktuālākas, un par to tika diskutēts Eiropas Augstāko administratīvo tiesu asociācijas kolokvijā Varšavā 15. – 19. jūnijā. Kolokvijā no Latvijas piedalījās Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa un senatore Jautrīte Briede, kas bija arī nacionālā ziņotāja par situāciju Latvijā.