Par notikumiem

Drukas versija
1. februāris, 2008

Senators Zigmants Gencs prasa izsniegt slēgtā plēnuma protokola kopiju

Augstākās tiesas plēnums 1. februārī izskatīja senatora Zigmanta Genca iesniegumu izsniegt viņam apliecinātas 2007. gada 17. septembra plēnuma un 19. decembra plēnuma protokolu un lēmumu kopijas. Iesniegumā norādīts, ka tās viņš izmantos iesniegšanai Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Plēnumā, runājot par savu iesniegumu, Z. Gencs izteica varbūtību, ka viņš tās varētu izmantot arī citiem mērķiem, piemēram, kādreiz rakstīt memuārus.
1. februāris, 2008

Darbu Senātā beidz vecākais senators Roberts Guntis Namatēvs

1. februāra Augstākās tiesas plēnums bija zināmā mērā simbolisks, jo tas bija pirmais gados jaunākajam Latvijas senatoram Jānim Neimanim, bet pēdējais gados vecākajam senatoram Robertam Guntim Namatēvam. Saeima atbalstījusi Augstākās tiesas senatora Roberta Gunta Namatēva atbrīvošanu no amata, jo likumā „Par tiesu varu” ir noteikts tiesnešu vecuma cenzs – 70 gadi, ar iespēju pagarināt līdz 75 gadiem.
1. februāris, 2008

Plēnums Jāni Neimani apstiprina par Administratīvo lietu departamenta senatoru

Augstākās tiesas plēnums 1. februārī par Administratīvo lietu departamenta senatoru apstiprināja Jāni Neimani. Viņu Saeima 13. decembrī iecēlusi Augstākās tiesas tiesneša amatā, un 30. janvārī Jānis Neimanis deva zvērestu Valsts prezidentam.
31. janvāris, 2008

Atkal kupls pulks advokātu dod zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam

Pirms nedēļas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns pieņēma divdesmit četru advokātu zvērestu, un šodien, 31. janvārī, zvērestu nodeva vēl divdesmit trīs advokatūrā jaunuzņemti advokāti. Augstākās tiesas priekšsēdētājs izteica cerību, ka gan Latvijas advokātu saime, gan tiesu sistēma kopumā ir saņēmusi ne vien kvantitatīvu, bet arī kvalitatīvu papildinājumu, kas sekmēs tiesu prakses pilnveidošanu.
30. janvāris, 2008

Valsts prezidents pieņem Jāņa Neimaņa zvērestu

30. janvārī svinīgā tiesnešu zvēresta došanas ceremonijā Rīgas pilī zvērestu Valsts prezidentam deva desmit jauni tiesneši, kurus amatā iecēlusi Saeima. Valsts prezidents pieņēma arī jaunā Augstākās tiesas tiesneša Jāņa Neimaņa zvērestu. Tiesnesis var stāties pie savu pienākumu pildīšanas un piektdien, 1. februārī, Augstākās tiesas plēnums lems par Jāņa Neimaņa iecelšanu konkrētā departamentā.
29. janvāris, 2008

Jāsāk domāt, kā izšķirt strīdus starp Eiropas Kopienas un nacionālajām preču zīmēm

Eiropas Kopienas dalībvalstīm, izšķirot ar preču zīmēm un dizainparaugiem saistītos strīdus, jāveido vienota tiesu prakse, ir sevišķi strīdos starp Kopienas preču zīmēm un nacionālajām. Par pamatu jāņem Eiropas Kopienu tiesas prakse līdzīgu strīdu izskatīšanā. Tāda pamatnostādne bija Iekšējā tirgus harmonizācijas biroja organizētajā noslēguma seminārā, kas notika Spānijas pilsētā Alikantē 22. – 23. janvārī.
23. janvāris, 2008

Divdesmit četri jauni advokāti nodod zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam

„Svarīgs un vērtīgs papildinājums ne tikai advokatūrai, bet visai tiesu varai,” teica Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns, pieņēmis divdesmit četru advokatūrā jaunuzņemtu advokātu zvērestu 23. janvārī.
22. janvāris, 2008

GRECO eksperti izvērtē Latvijas tiesu praksi korupcijas lietās

Nav problēmu ar korupcijas lietu izskatīšanu tiesās, problēmas, iespējams, ir likumpārkāpumu atklāšanā. Līdz tiesai nonāk nedaudz šādu lietu, atsevišķu kategoriju lietas, atbildība par kurām paredzēta Krimināllikumā, piemēram, par tirgošanos ar ietekmi, Augstākās tiesas praksē vispār nav bijušas. Tāda bija viena no atziņām, ko sarunā ar Augstākās tiesas tiesnešiem guva Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO – Groupe d’Etats contre la corruption) eksperti.
10. janvāris, 2008

Pirmoreiz analizēta Kriminālprocesa piemērošanas prakse

Pērnā gada nogalē iznākušajā Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta nolēmumu krājumā publicēts 101 lēmums, ko departaments pieņēmis 2006. gadā. Krājums nozīmīgs ar to, ka pirmoreiz analizēta jaunā Kriminālprocesa piemērošanas prakse. Publicētajos lēmumos izteiktās atziņas palīdzēs praktiskajā darbā gan juristiem, gan citiem interesentiem.
4. janvāris, 2008

Pasaules Augstāko tiesu konferencē aktualizē bērnu tiesību nodrošināšanu

ANO Starptautiskās tiesas lomas palielināšana bērnu tiesību aizsardzībā – tāda bija pamattēma 8. Pasaules Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencei, kas 2007. gada decembrī notika Laknovā, Indijā. Kā Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāja pilnvarots pārstāvis konferencē piedalījās Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.