Par notikumiem

Drukas versija
4. septembris, 2007

Iznācis Senāta Administratīvo lietu departamenta 2006. gada nolēmumu krājums

Šonedēļ iznācis jau trešais Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumu apkopojums. Krājumā 12 nodaļās apkopoti 85 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2006.gada nolēmumi, kas sniedz ieskatu par aizvadītā gada Senāta tiesu prakses tendencēm – jaunākajām atziņām un jau esošo atziņu attīstību.