Par notikumiem

Drukas versija
28. septembris, 2007

Saeima par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprina Intu Lauku

27. septembrī Saeima par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprināja Intu Lauku, līdzšinējo Zemgales apgabaltiesas tiesnesi. Balsojums: 81 par, 0 pret, 0 atturas. Pozitīvu atsauksmi I. Laukas virzīšanai par Augstākās tiesas tiesnesi devusi Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja I. Preisa un Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatore Rita Saulīte.
27. septembris, 2007

Četrpadsmit jaunuzņemti advokāti nodod zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam

27. septembrī četrpadsmit jaunuzņemti advokāti, nododot zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam Andrim Guļānam, zvērēja būt uzticīgi Latvijai, godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, savā advokāta darbā nerakstīt un nerunāt neko tādu, kas varētu kaitēt valstij, sabiedrībai, ģimenei un tikumībai, godīgi pildīt zvērināta advokāta pienākumus, sargāt savu pilnvardevēju vai to personu intereses, kuru lietas ved, apzinoties, ka par savu darbību jāatbild likuma priekšā.
26. septembris, 2007

Krimināllietu departamentā analizē pētījumu par nolēmumu juridisko kvalitāti

Augstākās tiesas Judikatūras nodaļa sadarbībā ar tieslietu speciālistiem veikusi pētījumu par tiesu nolēmumu struktūras elementu un to izstrādes metožu saistību ar nolēmumu juridisko kvalitāti. Pētījums veikts uz Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta pieņemto nolēmumu analīzes bāzes un domāts Krimināllietu departamentam. 25. septembrī departamenta senatori kopsēdē iepazinās un analizēja pētījuma atziņas.
24. septembris, 2007

Augstākās tiesas pārstāvji Strasbūrā gūst ieskatu cilvēktiesību aizsardzībā

Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) tiesneses Inetas Ziemeles uzaicinājuma Senāta Krimināllietu departamenta senators Pēteris Dzalbe, Krimināllietu tiesu palātas tiesnesis Pēteris Opincāns, Administrācijas vadītāja Anita Kehre, Sūdzību izskatīšanas nodaļas konsultante Biruta Puķe un Senāta Administratīvo lietu departamenta senatores palīgs Gatis Bārdiņš Strasbūrā tikās gan ar ECT tiesnešiem un darbiniekiem, gan Eiropas Padomē strādājošiem Latvijas pārstāvjiem.
20. septembris, 2007

Darba grupu iespējamo tiesnešu ētikas pārkāpumu izvērtēšanai vadīs senators Namatēvs

Par vadītāju darba grupai, kas izvērtēs iespējamos tiesnešu darbības ētikas pārkāpumus, ievēlēts senators Roberts Guntis Namatēvs. Pirmajā darba grupas sēdē, kas notika šodien, vienojās arī par turpmāko rīcības plānu.
18. septembris, 2007

Plēnums izveido darba grupu iespējamo tiesnešu ētikas pārkāpumu izvērtēšanai

Pēc ģenerālprokurora Jāņa Maizīša informācijas noklausīšanās un plašām debatēm ar balsu vairākumu Augstākās tiesas plēnums izveidoja darba grupu, kas strādās paralēli ģenerālprokuratūrai un izvērtēs to Augstākās tiesas tiesnešu rīcības ētiku, kuri, iespējams, iesaistīti telefonsarunu noklausīšanās skandālā, kas norāda uz tiesnešu saistību ar zvērinātu advokātu Andri Grūtupu.
18. septembris, 2007

Par Civillietu departamenta priekšsēdētāju ievēl Valerijanu Jonikānu

Augstākās tiesas plēnumā 17. septembrī par Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāju ievēlēja līdzšinējo Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju Valerijanu Jonikānu. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns, aicinot plēnumu balsot par V. Jonikānu, informēja, ka kandidatūra atbalstīta AT vadības sēdē un saņemts Civillietu departamenta senatoru atbalsts.
17. septembris, 2007

Pēc Augstākās tiesas plēnuma notiks preses konference

Šodien, 17. septembrī plkst. 15 uz sēdi sanāks Augstākās tiesas plēnums, kura darba kārtībā iekļauti divi jautājumi. Pirmkārt, plēnums lems par Senāta Civillietu departamenta senatora apstiprināšanu amatā un arī departamenta priekšsēdētāja ievēlēšanu. Vakance Senāta Civillietu departamentā izveidojusies pēc tā ilggadējā priekšsēdētāja Mārtiņa Dudeļa nāves 2007. gada 28. jūnijā.
13. septembris, 2007

Eiropas tiesneši un prokurori novērtē Latvijas tiesu sistēmas attīstības tempus

Tiesneši un prokurori no Spānijas, Vācijas un Somijas, kas 12. septembrī apmeklēja Augstāko tiesu, sarunā ar tiesas priekšsēdētāju Andri Guļānu un Administrācijas vadītāju Anitu Kehri atzina, ka ir patīkami pārsteigti, Latvijas apmeklējuma laikā pārliecinoties, cik būtiskas pārmaiņas notikušas Latvijas tiesu sistēmā īsā laikā pēc neatkarības atjaunošanas.
12. septembris, 2007

Var iepazīties ar publisko pārskatu par Augstākās tiesas darbu 2006. gadā

Augstākās tiesas mājas lapā sadaļā Publiskie pārskati pieejams „Publiskais pārskats par Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbu 2006. gadā". Pārskats izdots arī drukātā formā un to šonedēļ saņēma turpat divsimt adresātu Latvijā un ārzemēs. Publiskais pārskats tulkots arī angļu valodā.