Par notikumiem

Drukas versija
1. novembris, 2007

Austrijā gūst ierosmi diskusijai par cilvēktiesību ievērošanu tiesās

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta senatore Jautrīte Briede, atgriezusies no Tiesnešu mācību centru apmaiņas programmas Austrijā, iesaka arī Augstākajai tiesai rīkot konferenci par cilvēktiesību ievērošanu Latvijas tiesās, līdzīgu, kādā viņa piedalījās Austrijā. Austrijas Augstākās tiesas prezidentes rīkotajā konferencē piedalījās Universitātes profesori, Eiropas Cilvēktiesību tiesnese, visu tiesu atzaru pārstāvji, advokāti, prokurori un mediju pārstāvji.