Par notikumiem

Drukas versija
14. marts, 2007

Par zādzībām piemēro iespējami vieglākus sodus

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments un Judikatūras nodaļa veikuši pētījumu par tiesu īstenoto sodu politiku, notiesājot pēc Krimināllikuma (KL) 175.panta 3.daļas par zādzību, iekļūstot dzīvoklī, citā telpā, glabātavā vai transportlīdzeklī, un pēc KL 175.panta 4.daļas par zādzību, ja tā izdarīta lielā apmērā vai to izdarījusi organizēta grupa, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas zādzību.
13. marts, 2007

Rosina pilnveidot Krimināllikuma pantus par cilvēku tirdzniecību un personu nosūtīšanu seksuālai izmantošanai

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments un Judikatūras nodaļa apkopojusi tiesu praksi lietās par cilvēku tirdzniecību un personu nosūtīšanu seksuālai izmantošanai. Tiesu prakses apkopojums nosūtīts rajonu (pilsētu) tiesām un apgabaltiesām, tieslietu ministram un ģenerālprokuroram. Ierosinājumi grozījumiem atsevišķos Kriminālllikuma pantos nosūtīti Saeimas Juridiskajai komisijai.
9. marts, 2007

Latvijas tiesnešu konferencē uzmanību pievērš ētikai un profesionalitātei

Aktuālie tiesnešu ētikas jautājumi un tiesu sistēmas politika – tie bija galvenie akcenti šodien, 9. martā, notikušajā Latvijas tiesnešu gadskārtējā konferencē, uz kuru bija pulcējušies vairāk nekā 400 tiesneši no visām valsts tiesām.
7. marts, 2007

Latvijas tiesneši konferencē spriedīs par ētiku un tiesu sistēmas politiku

Latvijas tiesneši piektdien, 9.martā, pulcēsies gadskārtējā konferencē, lai spriestu par aktuāliem tiesnešu ētikas jautājumiem un tiesu sistēmas politiku.
6. marts, 2007

Eilandi ievēl par Augstākās tiesas pārstāvi Centrālajā vēlēšanu komisijā

Augstākās tiesas plēnumā šodien, 6. martā, tiesneši no sava vidus par Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) locekli ievēlēja senatori Valdu Eilandi. Viņa bija vienīgā kandidāte, kas bija pieteikta šim amatam.
1. marts, 2007

ASV vēstniece un Augstākās tiesas priekšsēdētājs pārrunā konferences organizēšanu

26. februārī Augstākajā tiesā viesojās Amerikas Savienoto Valstu vēstniece Latvijā Ketrīna Toda Beilija. Vēstniecei bija saruna ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Andri Guļānu.
28. februāris, 2007

Plēnumā vēlēs Centrālās vēlēšanu komisijas locekli

Līdz piektdienai, 2. martam, tiesnešiem Augstākās tiesas priekšsēdētājam jāiesniedz priekšlikumi par Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) locekļa kandidātiem. Plēnumā, kas notiks otrdien, 6. martā, tiesneši no sava vidus ievēlēs vienu CVK locekli.
27. februāris, 2007

Gatavo grozījumus Tiesnešu disciplinārkolēģijas nolikumā

Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļi pagājušajā nedēļā pulcējās sanāksmē, lai apspriestu ierosinātos grozījumus kolēģijas nolikumā. Diskutējot par priekšlikumiem, disciplinārkolēģija secināja, ka nepieciešami grozījumi arī Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā.
23. februāris, 2007

Lietu skaita pieaugums apdraud Augstākās tiesas normālu darbu

Augstākās tiesas gada pārskata plēnumā aizvadītā gada darbs novērtēts kā ļoti apjomīgs, pietiekami kvalitatīvs un tiesu sistēmai nozīmīgs. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns plēnuma noslēgumā atzinību teica visam tiesas kolektīvam, īpaši uzsverot Civillietu tiesu palātas lielo darba apjomu, Administratīvo lietu departamenta jaunradi un augsto kvalitātes prasību līmeni, Judikatūras nodaļas ieguldījumu vienotas tiesu prakses veidošanā, kā arī Administrācijas mērķtiecīgo darbu Augstākās tiesas darba apstākļu uzlabošanā un darba efektivizēšanā.
22. februāris, 2007

Augstākā tiesa pērn izskatījusi rekordlielu lietu skaitu – 4311

Kopā ar Amerikas Tiesu advokātu padomi organizētā starptautiskā konference „Tiesneši un advokāti profesiju saskarsmē”, kas „iekustināja” tiesu sistēmā strādājošos domāt par ētikas jautājumiem; sadarbībā ar Spānijas Tieslietu ministriju realizētais projekts par Augstākās tiesas kapacitātes paaugstināšanu; Satversmes tiesneša nominēšana – šīs trīs lietas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns, tiekoties ar žurnālistiem 22. februārī tradicionālajā preses konferencē pirms Augstākās tiesas gada pārskata, minēja kā aizvadītā gada pozitīvos „satricinājumus”.