Par notikumiem

Drukas versija
21. augusts, 2007

Valsts prezidents Valdis Zatlers apmeklē Augstāko tiesu

21. augustā Augstāko tiesu apmeklēja Valsts prezidents Valdis Zatlers. Valsts prezidenta vēlme bija iepazīties ar Augstākās tiesas pieredzi, veidojot tiesu par sabiedrībai pieejamu un saprotamu iestādi. Iepazīšanos ar Augstāko tiesu Valsts prezidents sāka vestibilā, kur Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns un Administrācijas vadītāja Anita Kehre iepazīstināja ar plašo informāciju, kas apmeklētājiem pieejama informācijas stendā un arī Augstākās tiesas mājas lapā internetā.
13. augusts, 2007

Diskutē, kā Eiropas Savienībā par vienu pārkāpumu nesodīt divreiz

Starptautiskajā seminārā „Non bis in idem princips. Jurisdikcijas konflikts.”, kas notika jūlijā Madridē, tika aplūkots aizliegums sodīt divreiz par vienu un to pašu pārkāpumu (non bis in idem princips) Eiropas Savienības kontekstā.
7. augusts, 2007

Sporta spēlēs Augstākās tiesas komandai vislabāk veicas dziedāšanas disciplīnā

Augstākās tiesas komandai, piedaloties Tieslietu ministrijas un tiesu varas 12.sporta spēlēs, vislabāk veicās komandu disciplīnā „Dziesma manai paaudzei”. Šajā dziesmotajā sacensībā, izpildot dziesmu „Virs galvas mūžīgs piena ceļš”, iegūtas skatītāju ovācijas un 5. vieta.
2. augusts, 2007

Atklāj piemiņas plāksni Latvijas brīvvalsts senatoram Jānim Skudrem

Jēkabpils rajona Saukas pagasta svētkos jūlijā godināja novadnieku – Latvijas brīvvalsts laika Augstākās tiesas senatoru, Latvijas tiesnešu biedrības priekšsēdi Jāni Skudri (03.05.1889 - 08.07.1942). Pie „Lejas Meirānu” mājām, kuras viņš uzcēla savai ģimenei un ko arī šobrīd apsaimnieko senatora meitas, atklāja piemiņas plāksni.
13. jūlijs, 2007

Dokumentu pārvaldības nodaļu Augstākajā tiesā vada Vanda Zoldnere

Šonedēļ Augstākās tiesas Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājas amatā darbu sākusi Vanda Zoldnere.
6. jūlijs, 2007

Sveic Augstākās tiesas darbiniekus, augstskolu diplomus saņemot

5. jūlijā Augstākajā tiesā bija svētku mirklis. Priekšsēdētājs sveica darbiniekus, kuri šogad pabeiguši studijas un saņēmuši augstskolas diplomu. Augstākajā tiesā šogad vienpadsmit augstskolu absolventi – trīs maģistri tiesību zinātnēs, seši juristi ar profesionālo augstāko izglītību un divi bakalauri.
3. jūlijs, 2007

Latvijas likumdevējiem nepieciešamas pieredzējušu profesionāļu padoms

Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars kopā ar ASV profesoriem Stīvu Burbanku un Džefriju Hazardu un Saeimas Juridiskā biroja vadītāju Gunāru Kusiņu konferencē debatēja par tiesu varas un likumdevējvaras attiecībām.
3. jūlijs, 2007

Tiesu interesēs ir atbalstīt pētniecisko žurnālistiku

Paneļdiskusijā par tiesu varas un preses attiecībām līdz ar ASV profesoriem Džefriju Hazardu (Geoffrey Hazard)un Ronaldu Rotundu (Ronald D.Rotunda) piedalījās žurnāliste Inta Lase un Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja Anita Kehre.
3. jūlijs, 2007

Augstākās tiesas priekšsēdētājs aktualizē tiesu varas neatkarības jautājumu

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns, uzrunājot starptautiskās tieslietu konferences dalībniekus, aicināja kopīgi domāt par tiesu varas neatkarības stiprināšanu.
3. jūlijs, 2007

ASV Augstākās tiesas tiesnesis Elito runā par uzticības celšanu tiesu varai

ASV Augstākās tiesas tiesnesis Semjuels Elito, kas bija tieslietu konferences goda viesis, uzsvēra nepieciešamību panākt, lai sabiedrība paļautos uz tiesas spriedumiem un tos saprastu. Sabiedrības uzticība tiesām panākama ar skaidriem, taisnīgiem spriedumiem, kas pieņemti atklāti un tiek publiskoti. Tiesu nolēmumiem jābūt pieejamiem internetā un tiem jābūt uzrakstītiem tādā valodā, lai ikviens varētu saprast tajos sacīto.