Par notikumiem

Drukas versija
20. februāris, 2007

Preses konferencē analizēs Augstākās tiesas 2006. gada darba rezultātus

Ceturtdien, 22. februārī plkst 12. 00 Augstākās tiesas 461. telpā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns aicina uz sarunu Latvijas žurnālistus, lai dienu pirms Augstākās tiesas gada pārskata plēnuma dalītos pārdomās par tiesas darba vērtējumu un problēmām.
15. februāris, 2007

Augstākā tiesa apkopojusi tiesu praksi huligānisma lietās

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments un Judikatūras nodaļa apkopojusi tiesu praksi krimināllietās par huligānismu (Krimināllikuma 231.pants). Tiesu prakse apkopota, salīdzinot 433 krimināllietu materiālus, kas izskatītas 2005. gadā trīsdesmit četrās pirmās instances tiesās, par huligānismu notiesājot 623 personas. Lai veicinātu vienveidīgu tiesu praksi un sodu politiku, tiesu prakses apkopojumā sniegtas rekomendācijas šā panta piemērošanai.
13. februāris, 2007

Augstākajā tiesā praktizējas topošie juristi

Desmit Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes piektā kursa studenti kopš 5. februāra iziet mācību praksi Augstākajā tiesā. Vēl trīs studenti praksi uzsāks 5. martā.
9. februāris, 2007

Aivaru Keišu apstiprina par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesi

Augstākās tiesas Plēnums piektdien, 9. februārī par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesi apstiprināja Aivaru Keišu.
7. februāris, 2007

Zvērestu nodod trīs zvērināti tiesu izpildītāji

7. februārī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns pieņēma trīs zvērinātu tiesu izpildītāju zvērestu.
5. februāris, 2007

Akceptē Reinholdes virzīšanu Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja amatam

Pirms parakstīt priekšlikumu par Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja iecelšanu, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns uz tikšanos aicināja Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi Silvu Reinholdi, kuru kandidātu izraudzīšanas komisija atzinusi par atbilstošāko apgabaltiesas priekšsēdētājas amatam.
2. februāris, 2007

Saeima par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprina Aivaru Keišu

Aivars Keišs, līdzšinējais Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka pienākumu izpildītājs,1. februārī ar Saeimas lēmumu apstiprināts Augstākās tiesas tiesneša amatā.
1. februāris, 2007

Pagaidu prombūtnē esošo senatori aizstās Rudīte Vīduša

No 1. februāra Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta senatores pienākumus sāk pildīt Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Rudīte Vīduša, uz laiku aizstājot tiesnesi Guntu Višņakovu viņas pagaidu prombūtnē.
31. janvāris, 2007

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļu vadīs Rasma Zvejniece

30. janvārī Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītājas amatā darbu sākusi Rasma Zvejniece. R. Zvejniecei ir 20 gadu pieredze žurnālistikā. Četrpadsmit gadus viņa bijusi Balvu rajona laikraksta „Vaduguns” redaktore un valdes priekšsēdētāja, strādājusi SIA „Reģionālā Prese Diena” Mārketinga nodaļā.
30. janvāris, 2007

Iepazīstas ar Spānijas tiesu darba organizāciju

Augstākās tiesas delegācija no 22. līdz 26. janvārim viesojās Spānijā, kur ES projekta „Augstākās tiesas administratīvās kapacitātes stiprināšana, izveidojot efektīvu dokumentu pārvaldības un personālvadības sistēmu” ietvaros apmeklēja vairākas tiesas un tiesu varas institūcijas.