Par notikumiem

Drukas versija
31. marts, 2006

Senatore Jautrīte Briede iegūst doktora grādu

Piektdien, 31.martā Augstākās tiesas vadība, klātesot Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļiem, svinīgi sveica Administratīvo lietu departamenta senatori Jautrīti Briedi, kura tikko ieguvusi juridisko zinātņu doktora grādu.
24. marts, 2006

Tiesu prakses apkopojumā pēta sodu politiku krimināllietās par laupīšanu

Pētījumā analizēta piecu Latvijas lielāko rajona tiesu īstenotā sodu politika, notiesājot personas pēc Krimināllikuma 176. panta par laupīšanu. Tiesu prakses apkopojuma autori ir Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments un Judikatūras nodaļa, kuri izpētījuši krimināllietu materiālus, kuras izskatītas Rīgas pilsētas Centra rajona, Valmieras rajona, Jelgavas, Liepājas un Daugavpils tiesās 2004. un 2005. gadā.
17. marts, 2006

Augstākā tiesa īsteno tiesnešu un darbinieku tālākizglītības plāna izpildi

Kopš šī gada janvāra tiesneši un darbinieki ir piedalījušies vairākos mācību projektos.
6. marts, 2006

Augstākā tiesa plēnumā atzinīgi vērtē pērn padarīto

Piektdien, 3. martā Augstākā tiesa gada pārskata plēnumā izvērtējā pērn padarīto un atzina, ka noticis daudz pozitīvu pārmaiņu, kas sekmējis tiesas darbu.
2. marts, 2006

Augstākās tiesas priekšsēdētājs preses konferencē vērtē tiesas darbu

Ceturtdien, 2. martā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns rīkoja preses konferenci, kurā dienu pirms Augstākās tiesas gada pārskata plēnuma izvērtēja tiesas darbu un dalījās pārdomās par nākotnes iecerēm. 2005. gadā Augstākās tiesas darbība tika vērsta trijos virzienos: tiesas lietu izskatīšana, tiesu prakses analīzes pilnveidošana, administratīvās kapacitātes stiprināšana.