Par notikumiem

Drukas versija
17. februāris, 2006

Senāta kanceleja iekārtojas jaunās telpās

Augstākās tiesas Senāta kanceleja un Senāta Civillietu departamenta senatoru palīgi ir tikuši pie jauniem kabinetiem.
16. februāris, 2006

Zvērestus nodod četras notāres

Svinīgā pasākumā 16. februārī Augstākās tiesas priekšsēdētājam Andrim Guļānam zvērestus nodeva četras notāres – Eva Igaune, Zane Ernštreite, Vineta Novicka un Kristīne Višinska.
15. februāris, 2006

Sveic Civillietu tiesas palātas tiesnesi Aivu Zariņu jubilejā

Trešdien, 15. februārī kolēģu un draugu lokā nozīmīgu jubileju atzīmēja Civillietu tiesu palātas tiesnese Aiva Zariņa. Ar jubilāres 70 dzīves gadiem klātesošos iepazīstināja Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars, bet atzinību par godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu tiesiskuma stiprināšanā pauda Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns. Pateicību par tiesneša darbam veltītajiem 40 gadiem izteica arī tieslietu ministre Solvita Āboltiņa un pasniedza Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un „Zelta” spalvu.
10. februāris, 2006

Augstākajai tiesai jauna senatore un plēnuma reglaments

Augstākās tiesas plēnums piektdien, 2006. gada 10. februārī apstiprināja Daci Mitu par Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori, kā arī pieņēma jaunu Augstākās tiesas plēnuma reglamentu.
7. februāris, 2006

Studenti gūst zināšanas Augstākajā tiesā

Pirmdien, 6. februārī vienpadsmit Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 5. kursa studenti uzsāka praksi Augstākajā tiesā. Turpmākās četras nedēļas viņi iepazīsies ar lietu materiāliem, piedalīsies tiesas sēdēs, gatavos nolēmumu projektus un prakses atskaitē analizēs kādu aktuālu tiesisku problēmu. Studentu praksi vadīs Latvijas Universitātes profesors Kalvis Torgāns un Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīgs likumu piemērošanas jautājumos Rolands Krauze.