Par notikumiem

Drukas versija
28. decembris, 2006

Anita Čerņavska kļūst par Augstākās tiesas tiesnesi

Augstākās tiesas plēnums ceturtdien, 2006. gada 28.decembrī apstiprināja Anitu Čerņavsku par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesi.
28. decembris, 2006

Ingrīda Labucka tiekas ar Augstākās tiesas tiesnešiem un darbiniekiem

2006. gada 19. decembrī Augstākajā tiesā viesojās Eiropas Kopienu (EK) Pirmās instances tiesas tiesnese Ingrīda Labucka, kura ar tiesnešiem pārrunāja vairākus konkrētu kategoriju lietu izskatīšanu un salīdzināja situāciju Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. I. Labucka sarunas sākumā uzsvēra, ka ar katru gadu pieaug kopīgais starp Pirmās instances tiesu un Latvijas tiesām.
28. decembris, 2006

Augstākā tiesa atbildē Ancānam paskaidro, ka viņa pieprasītie KNAB pārbaudes lietas materiāli saistībā ar 9. Saeimas vēlēšanām nosūtīti atpakaļ KNAB

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Veronika Krūmiņa tiesas priekšsēdētāja Andra Guļāna uzdevumā šodien nosūtījusi atbildi Ilmāram Ančānam, paskaidrojot, ka lietas materiāli, ar kuriem viņš pēc sprieduma spēkā stāšanās vēlētos iepazīties, nosūtīti atpakaļ informācijas autoram – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, tādējādi ar savu lūgumu viņam jāvēršas KNAB.
22. decembris, 2006

Kopsēdē apspriež apkopojumu civillietās par servitūtu tiesībām

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta un Civillietu tiesu palātas tiesneši 22. decembrī kopsēdē apsprieda tiesu prakses apkopojumu lietās par servitūtu tiesībām, kuru sagatavojusi tiesas Judikatūras nodaļa. Kopsēdes lēmumā norādīts, ka tiesneši apstiprina tiesu prakses apkopojumā izdarītos secinājumus likuma piemērošanas jautājumos servitūtu tiesībās un ar tām saistītajās tiesiskajās attiecībās.
11. decembris, 2006

Apkopo tiesu praksi par iestādes faktiskās rīcības jēdzienu

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments un tiesas Judikatūras nodaļa sagatavojusi tiesu prakses apkopojumu administratīvajās tiesībās „Faktiskās rīcības jēdziens – pazīmes un to interpretācija”. Tajā apskatītas vairākas iestādes faktiskās rīcības pazīmes, analizētas tās un apkopojuma beigās secinājumos apkopotas galvenās tēzes.
8. decembris, 2006

Tiesneši spriež par denacionalizēto namu īres maksas noteikšanas jautājumiem

Latvijas tiesu tiesneši, kas skata civillietas, šodien, 8. decembrī seminārā Augstākajā tiesā apsprieda jautājumus, kas saistīti ar lietām par denacionalizēto namu īpašnieku sūdzībām par īres maksas noteikšanu.
6. decembris, 2006

Pirmo reizi kopsēdē apspriež tiesu prakses apkopojumu

Augstākās tiesa pirmo reizi 5. decembrī kopsēdē apsprieda tiesu prakses apkopojumu lietās par nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem (Krimināllikuma 193. pants). Senāta Krimināllietu departamenta un Krimināllietu tiesu palātas tiesneši kopsēdē apsprieda tiesas Judikatūras nodaļas sagatavoto pētījumu un kopā ar secinājumiem to nosūtīs visām Latvijas tiesām. Apkopojums nav saistošs nevienam tiesnesim, taču tur ietvertie secinājumi kā rekomendācija var veicināt vienotas tiesu prakses izveidošanu valstī.