Par notikumiem

Drukas versija
27. oktobris, 2006

Augstākā tiesa noraida sūdzības un negroza lēmumus par tiesnešu apcietināšanu

Augstākās tiesas trīs tiesnešu koleģiāls sastāvs 27. oktobrī atsevišķās slēgtās sēdēs nolēma atstāt negrozītus lēmumus par drošības līdzekļa – apcietinājuma uz 30 dienām – piemērošanu par kukuļņemšanu aizdomās turētajām Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājai Irēnai Poļikarpovai un šīs tiesas tiesnesei Beatrisei Tālerei. Tiesas kolēģija noraidīja tiesnešu aizstāvju iesniegtās sūdzības.
26. oktobris, 2006

Koleģiāls Augstākās tiesas tiesnešu sastāvs 27. oktobrī lems par aizdomās turēto tiesnešu sūdzību izskatīšanu

Trīs Augstākās tiesas priekšsēdētāja norīkoti tiesneši koleģiālā sastāvā slēgtā sēdē piektdien, 27. oktobrī plkst. 14:30 izskatīs aizdomās par kukuļņemšanu aizturēto Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājas Irēnas Poļikarpovas un šīs tiesas tiesneses Beatrises Tāleres aizstāvju iesniegtās sūdzības.
24. oktobris, 2006

Augstākās tiesas priekšsēdētājs atbildē tieslietu ministram iesaka viņam sagatavot konstruktīvus priekšlikumus

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns vakar, 23. oktobrī nosūtījis atbildes vēstuli tieslietu ministram Guntaram Grīnvaldam, kurš aicināja Augstākās tiesas priekšsēdētāju sasaukt tiesnešu konferenci. Guļāns apliecināja, ka pilnīgi piekrīt tieslietu ministra viedoklim, ka gadījumi, kas met ēnu arī uz tiesnešiem, nedrīkst palikt bez plašākas apspriešanas, iespējams, pat Latvijas tiesnešu konferencē.
23. oktobris, 2006

Koleģiāls Augstākās tiesas tiesnešu sastāvs lems par aizdomās turēto tiesnešu sūdzību izskatīšanu

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns 2006. gada 23. oktobrī norīkojis trīs Augstākās tiesas tiesnešus izlemt, vai pieņemt izskatīšanai sūdzības par 2006. gada 12. oktobrī divu īpaši pilnvaroto tiesnešu pieņemto lēmumu piemērot drošības līdzekli – apcietinājumu uz 30 dienām - aizdomās par kukuļņemšanu aizturētajām Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājai Irēnai Poļikarpovai un šīs tiesas tiesnesei Beatrisei Tālerei.
16. oktobris, 2006

Augstākajā tiesā tika atklāts ES finansētais projekts, kurā pilnveidos personālvadību un dokumentu apriti

Otrdien, 17. oktobrī plkst. 12:00 Augstākajā tiesā notika Twinning Light projekta „Augstākās tiesas administratīvās kapacitātes stiprināšana, izveidojot efektīvu dokumentu pārvaldības un personālvadības sistēmu” atklāšanas sanāksme. Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Spānijas Tieslietu ministrijas pārraudzībā esošo Juridisko mācību centru, kurš uzvarēja konkursā.
12. oktobris, 2006

Izdots jauns Senāta Civillietu departamenta nolēmumu krājums

Nācis klajā Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta nolēmumu apkopojums. Jaunajā krājumā iekļauti 2005. gada juridiski interesantākie spriedumi un lēmumi. No 2005. gadā pieņemtajiem 887 nolēmumiem publicēta tikai daļa. Lielu ieguldījumu izdevuma tapšanā devis Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīgs likumu piemērošanas jautājumos, bijušais senators, Rolands Krauze.
6. oktobris, 2006

Augstākās tiesas plēnums par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu iesaka Uldi Ķini

2006. gada 6. oktobrī Augstākās tiesas tiesneši plēnumā, uzklausot divus pretendentus - Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori Jautrīti Briedi un Kuldīgas rajona tiesas priekšsēdētāju Uldi Ķini, aizklāti balsojot, ar 23 balsīm „par” nolēma Satversmes tiesas tiesneša amatam ieteikt Uldi Ķini.
13. septembris, 2006

Divi tiesību zinātņu doktori kandidē uz Satversmes tiesas tiesneša amatu

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns saņēmis divus Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu pieteikumus. Uz šo amatu vēlas kandidēt Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Jautrīte Briede un Kuldīgas rajona tiesas priekšsēdētājs Uldis Ķinis. Abi pretendenti šogad ieguva doktora grādu tiesību zinātnēs.
12. septembris, 2006

Augstākās tiesas priekšsēdētājs šodien rīko preses konferenci

Šodien, 12.septembrī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns ir pabeidzis dienesta pārbaudi par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesneses Marijas Goldšmites darbību saistībā ar viņai uzticētajiem Operatīvās darbības likumā noteiktajiem pienākumiem. Par pārbaudes rezultātiem un tālāko rīcību A. Guļāns paziņos preses konferencē, kas notiks šodien, 12. septembrī plkt.15.00 Augstākās tiesas 461. zālē. Žurnālisti caurlaides var pieteikt pa tālruni 7020396.
9. septembris, 2006

Plēnums lems par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātiem

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns nosūtīja vēstules Latvijas rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu priekšsēdētājiem, kā arī Augstākās tiesas Senāta departamentu un tiesu palātu priekšsēdētājiem, aicinot viņus informēt tiesnešus par iespēju pieteikt savu kandidatūru Satversmes tiesas tiesneša amatam. Kandidātiem Augstākās tiesas priekšsēdētājam bija jāiesniedz motivācijas vēstule, CV un vismaz divas rekomendācijas.