Par notikumiem

Drukas versija
31. maijs, 2005

Nācis klajā Senāta Krimināllietu departamenta 2004. gada lēmumu krājums

Grāmatā izdoti lēmumi, kuri, pēc senatoru domām, varētu izraisīt interesi likuma normu piemērošanā un interpretēšanā. Krājums izdots 600 eksemplāros un to var iegādāties juridiskās literatūras tirdzniecības vietās. Krājumu izplata Latvijas Tiesnešu mācību centrs.
31. maijs, 2005

Ar apdrošināšanu saistītajās civillietās likumu piemēro kopumā pareizi

Augstākā tiesa apkopojusi tiesu praksi lietās par sauszemes transportlīdzekļu un to īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, analizējot Senāta Civillietu departamenta 2004. un 2005. gada spriedumus. Apkopojumu sagatavojusi Augstākās tiesas Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļa sadarbībā ar Senāta Civillietu departamentu.
27. maijs, 2005

Dod pozitīvu atzinumu Salenieka apstiprināšanai tiesneša amatā

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija 2005. gada 27. maijā, izskatot Augstākās tiesas priekšsēdētāja iesniegtos materiālus, deva pozitīvu atzinumu Normunda Salenieka apstiprināšanai Augstākās tiesas tieneša amatā.
20. maijs, 2005

Sveic Latvijas vecāko senatoru 75 gadu jubilejā

Piektdien, 20. maijā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns sveica Latvijas vecāko senatoru Rolandu Krauzi lielajā jubilejā, pasniedzot augstāko tiesas apbalvojumu – Atzinības rakstu.
16. maijs, 2005

Tiesnešu konferencē apspriež Latvijas tiesu sistēmas problēmas un pieņem lēmumu par tiesas darbinieku algu paaugstināšanu

Piektdien, 2005. gada 13. maijā kino "Rīga" zālē Latvijas tiesneši tikās gadskārtējā konferencē, kuras otrā daļa – tematiskie semināri - notika Augstākajā tiesā. Konferencē nepiedalījās Rīgas apgabaltiesas tiesneši, kuru paziņojumu iesniedza tās priekšsēdētājs Jānis Muižnieks.
12. maijs, 2005

Tiesnešu konferencē runās par Latvijas tiesu sistēmas attīstības jautājumiem

Piektdien, 2005. gada 13. maijā plkst.10.00 kino "Rīga" zālē sanāks visi Latvijas tiesneši uz gadskārtējo konferenci, kurā piedalīties solījis arī Ministru prezidents Aigars Kalvītis. Pamatziņojumus par tiesu sistēmas attīstības problēmām sniegs tieslietu ministre Solvita Āboltiņa un Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns.
9. maijs, 2005

Augstākā tiesa secina, ka apgabaltiesu prakse nekustamā īpašuma izsoles aktu apstiprināšanā nav vienota

Augstākās tiesas Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļa un Civillietu tiesu palāta apkopojusi apgabaltiesu praksi par nekustamā īpašuma izsoles aktu apstiprināšanu. Apkopojumā aplūkota izsoles sākumcenas noteikšana, zemesgrāmatā ierakstīto parādu un apgrūtinājumu dzēšana, kā arī nekustamā īpašuma vērtības noteikšana, izpildot tiesas spriedumu. Apkopojumā izmantotas 156 lietas, kas izskatītas 2004.gada pirmajā pusgadā.