Par notikumiem

Drukas versija
22. decembris, 2005

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem advokātu zvērestus

Ceturtdien, 22. decembrī Augstākās tiesas priekšsēdētājam Andrim Guļānam zvērestus nodeva 27 advokāti. Viņi zvērēja būt uzticīgi Latvijai, godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, savā advokāta darbā nerakstīt un nerunāt neko tādu, kas varētu kaitēt valstij, sabiedrībai, ģimenei un tikumībai, godīgi pildīt zvērināta advokāta pienākumus, sargāt savu pilnvardevēju vai to personu intereses, kuru lietas vada, apzinoties, ka par savu darbību jāatbild likuma priekšā.
15. decembris, 2005

Tiesu prakses apkopojumā pēta soda noteikšanu krimināllietās

Augstākā tiesa pētījumā analizē tiesu praksi soda noteikšanā par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem un pēc vairākiem spriedumiem. Kopumā aplūkoti 620 rajona un pilsētu tiesu spriedumi krimināllietās, kas izskatītas 2004. un 2005. gadā.
7. decembris, 2005

Nācis klajā pirmais administratīvo tiesu prakses vispārinājums

Augstākā tiesa sagatavojusi tiesu prakses vispārinājumu par objektīvās izmeklēšanas principa interpretāciju un piemērošanu. Tajā analizēti nolēmumi, kas visprecīzāk atklāj objektīvās izmeklēšanas principa jēgu, kā arī raksturīgākās kļūdas tā piemērošanā.
6. decembris, 2005

Seminārā risina aktuālas tiesu prakses problēmas

Augstākajā tiesā 2005. gada 9. decembrī notika seminārs apgabaltiesu tiesnešiem, kurā par aktuāliem tiesību jautājumiem ziņoja gan tiesu un izpildvaras pārstāvji, gan tiesību zinātnieki.
28. novembris, 2005

Diskutē par tiesas procesa atklātumu un nolēmumu pieejamību

2005.gada 25. novembrī Rīgā, viesnīcā “Hotel Bergs” Tieslietu ministrijas un ANO Attīstības programmas projekta “Tiesu sistēmas komunikācijas stiprināšana” konferences galvenā tematika bija par tiesu darbības atklātuma principa īstenošanu. Joprojām aktuāls un diskutējams ir jautājums par masu mediju un citu interesentu klātbūtni tiesas procesos un par tiesu spriedumu pieejamību gan tiesu varas institūcijās, gan arī internetā.
21. novembris, 2005

Guļāns Briselē tiekas ar Fratīni

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns 22. novembrī piedalījās Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas un Eiropas Savienības institūciju pārstāvju kopīgā seminārā. Guļānu uz šo pasākumu bija ielūdzis Gijs Kanivē (Guy Canivet), Francijas Kasācijas tiesas priekšsēdētājs, kas ir arī asociācijas prezidents un nesen viesojās Latvijā. Briselē Augstāko tiesu priekšsēdētāji pārrunāja aktuālus jautājumus, kas skar sadarbību tieslietās Eiropā.
11. novembris, 2005

Atzinīgi novērtē Augstākās tiesas senatoru ieguldījumu Civillikuma komentāru sastādīšanā

Ministru kabinets 2005. gada 9. novembrī Civillikuma komentāru izstrādes darba grupai piešķīra Ministru kabineta balvu par nozīmīgu ieguldījumu tiesiskas Latvijas valsts attīstībā. Darba grupā darbojušies arī Augstākās tiesas senatori Rolands Krauze, Zigmants Gencs un Gunta Višņakova.
4. novembris, 2005

Tiesneši papildina disciplinārkolēģijas un kvalifikācijas kolēģijas sastāvus

Piektdien, 4. novembrī Latvijas tiesneši ārkārtas konferencē, kuru vadīja Augstākās tiesas priekšsēdētaja vietnieks Gunārs Aigars, aizklāti balsojot, papildināja divu pašpārvaldes institūciju – tiesnešu disciplinārās atbildības kolēģijas un tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas – sastāvus. Konferences dalībniekus uzrunāja tieslietu ministre Solvita Āboltiņa.
3. novembris, 2005

Turpināsies sadarbība tiesnešu juridiskajā tālākizglītībā

2. novembrī pie Augstākās tiesas priekšsēdētāja Andra Guļāna viesojās Rīgas Juridiskās augstskolas rektors profesors John J.A. Burke, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars Endziņš un ģenerālprokurors Jānis Maizītis. Viņi pārrunāja Rīgas Juridiskās augstskolas turpmāko darbību un attīstību Latvijas augstākās izglītības sistēmā, kā arī juridiskās tālākizglītības nodaļas piedāvāto semināru saturu un to izmantošanu tiesnešu mācībām.
1. novembris, 2005

Tiesneši ārkārtas konferencē lems par disciplinārkolēģijas un kvalifikācijas kolēģijas sastāviem

Piektdien, 2005. gada 4. novembrī kino "Rīga" zālē Latvijas tiesneši tiksies ārkārtas konferencē, lai spriestu par divām būtiskām tiesnešu pašpārvaldes institūcijām – tiesnešu disciplinārās atbildības kolēģiju un tiesnešu kvalifikācijas kolēģiju.