Par notikumiem

Drukas versija
29. decembris, 2003

Apstiprināti pirmie Administratīvā departamenta senatori

Augstākās tiesas (AT) plēnuma sēdē vienbalsīgi balsojot tika apstiprināti pirmie Administratīvā departamenta senatori – Edīte Vernuša un Valerijans Jonikāns. E.Vernuša un V.Jonikāns, kas līdz šim bija Civillietu tiesu palātas tiesneši, jauno darbu sāks jau 5. janvārī, lai sagatavotos lietām, kuras būs jāskata pēc Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās 1. februārī. Savukārt, senatorus Ilgaru Zigfrīdu Šepteri un Ojāru Druku-Jaunzemi Plēnums apstiprināja Civillietu departamenta sastāvā.
24. decembris, 2003

Notiks Augstākās tiesas plēnuma sēde

Pirmdien, 29.decembrī Augstākajā tiesā (AT) notiks plēnuma sēde. AT tiesu palātu tiesnešu un Senāta tiesnešu kopsapulci vadīs priekšsēdētājs Andris Guļāns un tajā piedalīties aicināti ģenerālprokurors Jānis Maizītis un Tieslietu ministrs Aivars Aksenoks.
23. decembris, 2003

Augstākā tiesa: nebija pamata apšaubīt tiesneses kompetenci

Augstākā tiesa (AT) izvērtējusi un nosūtījusi atbildi uz organizācijas “Glābiet bērnus” priekšsēdētājas I.Ebelas iesniegumu par Rīgas rajona tiesas tiesneses Santas Bernhardes rīcību, pieņemot lēmumu par Norvēģijas Romsdales apgabaltiesas 2001.gada 6.aprīļa sprieduma atzīšanu un izpildi Latvijas Republikā.
22. decembris, 2003

Zvērestu nodod jaunuzņemti advokāti

Šodien 22 jaunuzņemti advokāti nodeva svinīgo zvērestu Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētājam Andrim Guļānam.
17. decembris, 2003

Senāta jubilejā apbalvo tiesnešus un atver mājas lapu

19. decembris Augstākajā tiesā ir svētki – tieši pirms 85. gadiem Pagaidu valdība apstiprināja pirmos sešus Latvijas Republikas senatorus, tāpēc to uzskata par Senāta dibināšanas dienu. Šogad jubilejā Augstākās tiesas tiesneši pulcējās kopsapulcē, kurā divi senatori – Roberts Guntis Namatēvs un Rolands Krauze – saņēma Ministru kabineta Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu tiesneša darbā, tiesu sistēmas un tiesiskās apziņas stiprināšanā. Augsto apbalvojumu pasniedza tieslietu ministrs Aivars Aksenoks.
17. decembris, 2003

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēde

Vakar, 16.decembrī notika Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēde, kurā izskatīja Tieslietu ministrijas iesniegtos materiālus par administratīvo tiesu tiesnešu amatu kandidātiem atzinumu sniegšanai viņu iecelšanai tiesnešu amatos.  
16. decembris, 2003

Notiks Senāta 85.gadskārtai veltīta plēnuma sēde

Piektdien, 19.decembrī plkst. 9:30 Augstākajā tiesā (AT) notiks plēnuma sēde, veltīta 85.gadadienai kopš dibināta augstākā tiesu instance Latvijā – Senāts. AT Senāta un tiesu palātu tiesnešu kopsapulci vadīs priekšsēdētājs Andris Guļāns un tajā piedalīties aicināti ģenerālprokurors Jānis Maizītis un Tieslietu ministrs Aivars Aksenoks.
15. decembris, 2003

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēde

Vakar, 15.decembrī notika Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēde, kurā izskatīja Tieslietu ministrijas iesniegtos materiālus par administratīvo tiesu tiesnešu amatu kandidātiem atzinumu sniegšanai viņu iecelšanai tiesnešu amatos.  
10. decembris, 2003

AT notiks seminārs apgabaltiesu tiesnešiem

Piektdien, 12.decembrī Augstākajā tiesā (AT) notiks seminārs apgabaltiesu tiesnešiem. Tas tiek organizēts atsevišķi Civillietu tiesu kolēģijas un Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnešiem, pārrunājot aktuālus tiesu prakses jautājumus.
8. decembris, 2003

Augstākā tiesa rīko atvērto durvju dienu

Augstākā tiesa (AT), par godu augstākās tiesu instances – Senāta 85.gadskārtai un Juristu dienu ietvaros piektdien, 12.decembrī plkst. 14:00 rīko atvērto durvju dienu. Tajā īpaši aicināti piedalīties vecāko klašu audzēkņi, jurisprudences studenti un citi interesenti, kas ikdienā saistīti un interesējas par tieslietām. Reģistrācija atvērto durvju dienai plkst. 13:45.