Par notikumiem

Drukas versija
28. oktobris, 2019

Augstākās tiesas darbinieki gūst pieredzi citās tiesās

24. oktobrī Augstākās tiesas darbinieku delegācija viesojās Administratīvajā apgabaltiesā, Rīgas rajona tiesā Jūrmalā un Zemgales rajona tiesā Tukumā, lai savstarpēji apmainītos ar pieredzi, labāk iepazītu pirmās un otrās instances tiesu darbu, kā arī stāstītu par sadarbības iespējām ar Augstāko tiesu. Pieredzes apmaiņas vizītē piedalījās septiņi darbinieki no visām Augstākās tiesas struktūrvienībām – Senāta departamentiem, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas, Administrācijas un Kancelejas.
25. oktobris, 2019

Apkopota Senāta atziņas zemes piespiedu nomas jautājumos

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa sagatavojusi Senāta judikatūras atziņu sistematizētu apkopojumu par zemes piespiedu nomas jautājumiem. Apkopojums papildināts ar Satversmes tiesas atbilstošajām atziņām.
24. oktobris, 2019

Augstākās tiesas priekšsēdētājs: nav pieļaujama tiesas spriešanas ietekmēšana

Tiesvedības gaitai ikvienā lietā jābūt maksimāli efektīvai, un tiesai pie taisnīga sprieduma jānonāk iespējami ātrā laikā. Jo īpaši tas svarīgi Zolitūdes traģēdijas krimināllietā – šādu pārliecību pauž Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Vienlaikus Augstākās tiesas priekšsēdētājs norāda, ka ne viņam, ne Augstākās tiesas tiesnešiem nav tiesību iejaukties zemākas instances tiesas darba organzatoriskos jautājumos un ietekmēt lietas izskatīšanas gaitu.
22. oktobris, 2019

Augstāko tiesu iepazīšanās vizītē apmeklē Spānijas vēstniece Latvijā

22. oktobrī Augstāko tiesu apmeklēja Spānijas vēstniece Latvijā Susana Kamara Angulo (Susana Cámara Angulo), kas šajā amatā iecelta pagājušā gada rudenī.
21. oktobris, 2019

Bijušajam senatoram Valerijanam Jonikānam piešķir Goda tiesneša nosaukumu

Tieslietu padome piešķīra Goda tiesneša nosaukumu bijušajam Augstākās tiesas tiesnesim Valerijanam Jonikānam, kurš tiesneša amata pienākumus beidza pildīt 2019.gada 30.aprīlī. Priekšlikumu par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu iesniedza Augstākās tiesas Civillietu departaments.
18. oktobris, 2019

Augstākās tiesas plēnums atzīst, ka ģenerālprokurora atlaišanai nav pamata

Augstākās tiesas plēnums šodien uzklausīja un apsprieda senatores Marikas Senkānes ziņojumu par prokurora atlaišanas pamatu pārbaudi, uzklausīja ģenerālprokuroru Ēriku Kalnmeieru un tieslietu ministru Jāni Bordānu un  atzina, ka ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera atlaišanai nav pamata.
18. oktobris, 2019

Izdota grāmata par tiesu un mediju komunikāciju

Grāmata “Tiesas un mediju komunikācija”, ko plašākai sabiedrībai atvēra 18.oktobrī, ir nebijis mēģinājums analizēt Latvijas justīcijas komunikācijas labo praksi. Svarīgi, lai tiesu sistēmai piederīgie ne tikai runātu ar sabiedrību, bet runātu sabiedrībai saprotamā valodā, vienlaikus saglabājot profesionālo specifiku, uzsver izdevuma zinātniskais vadītājs un idejas autors profesors Dr.iur. Ringolds Balodis.
17. oktobris, 2019

Augstāko tiesu pieredzes apmaiņas ietvaros apmeklē viesi no Lietuvas, Itālijas un Albānijas

17. oktobrī Augstāko tiesu apmeklēja ārvalstu viesi pieredzes apmaiņas vizītē, ko koordinē Latvijas Tiesnešu mācību centrs “Trainers’ Exchange” programmas ietvaros.
17. oktobris, 2019

Preses konference par ģenerālprokurora atlaišanas pamatu izvērtēšanu Augstākās tiesas plēnumā

Piektdien, 18.oktobrī, Augstākās tiesas plēnums izvērtēs un dos atzinumu par to, vai ir pamats ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera atlaišanai no amata. Saskaņā ar Augstākās tiesas plēnuma reglamenta 19.punktu plēnuma sēdes, kurās tiek apspriests jautājums par ģenerālprokurora atlaišanu no amata, ir slēgtas. Pēc plēnuma plkst.12.30 Augstākās tiesas 244.telpā preses konference. Tajā piedalīsies Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un senatore Marika Senkāne, kura veica pārbaudi par to, vai ir pamats ģenerālprokurora atlaišanai no amata.
17. oktobris, 2019

Augstākā tiesa sveic Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti simtgadē

“Zināšanās balstās cilvēka vērtības. Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte jau simts gadus ir Latvijas tiesu sistēmas vērtību avots, jo vairums Latvijas tiesnešu un tiesu darbinieku ir šīs fakultātes absolventi,” sveicot fakultāti tās simtgadē, kas tika atzīmēta 16.oktobrī, sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.