Par notikumiem

Drukas versija
20. marts, 2014

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS JAUNAJIEM ADVOKĀTIEM NORĀDA UZ ADVOKĀTU PIEAUGOŠO ATBILDĪBU

20. martā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma sešu Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemtu advokātu zvērestu. Par zvērinātiem advokātiem kļuvuši zvērinātu advokātu palīgi Aleksandrs Balodis, Lāsma Liepiņa, Dace Mihaļska un Sandra Zariņa, kā arī maksātnespējas procesu administrators Kaspars Oļehnovičs un pašnodarbināts jurists Ģirts Osis.
19. marts, 2014

TIESNEŠA AMATA KANDIDĀTI IEPAZĪST AUGSTĀKO TIESU

Piecpadsmit tiesneša amata kandidāti, kas stažējas rajona tiesās, trešdien, 19.martā, iepazinās ar Augstāko tiesu. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, uzrunājot topošos tiesnešus, vērsa uzmanību tam, ka jaunais tiesnesis, uzvelkot tiesneša mantiju, kļūst daļa no tiesu sistēmas, un katra atbildība ir arī tiesu sistēmas taisnīgums, efektivitāte un autoritāte.
17. marts, 2014

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEDALĀS DISKUSIJĀ EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĀ PAR PREJUDICIĀLO PIETEIKUMU LIETĀM

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs šodien, 17.martā, Luksemburgā piedalās Eiropas Savienības Tiesas organizētajā diskusijā ar Eiropas Savienības valstu Augstāko tiesu priekšsēdētājiem par dalībvalstu tiesu prejudiciālajiem pieteikumiem Eiropas Savienības tiesai.
14. marts, 2014

APGABALTIESAS TIESNESE KRŪMIŅA TURPINĀS PILDĪT AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNESES PIENĀKUMUS

Tieslietu padome uzdevusi Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Sandrai Krūmiņai ar 15.martu pildīt Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumus tiesneša vakances laikā.
12. marts, 2014

NĪDERLANDES MIERA PILS BIBLIOTĒKA SAŅEM LATVIJAS JURIDISKO LITERATŪRU

11.martā Latvijas vēstnieks Nīderlandē Māris Klišāns svinīgā ceremonijā Miera pils bibliotēkai Hāgā pasniedza Latvijā izdotas juridiskās literatūras grāmatas, tostarp arī Augstākās tiesas izdevumus – „Augstākās tiesas Biļetena” visus numurus un brošūru par Augstāko tiesu.
26. februāris, 2014

APKOPOTA TIESU PRAKSE BŪVNIECĪBAS LIETĀS

Augstākā tiesa veikusi administratīvo tiesu prakses atziņu apkopojumu būvniecības lietās, skatot tās galvenokārt vides aizsardzības un teritorijas attīstības plānošanas kontekstā. Tiesu prakse analizēta par laika posmu no 2008. gada līdz 2012. gadam.
25. februāris, 2014

PĒTĪJUMS: TIESU PRAKSE PAR TIESĪBĀM UZ KRIMINĀLPROCESA PABEIGŠANU SAPRĀTĪGĀ TERMIŅĀ NAV VIENVEIDĪGA

Latvijas tiesu prakse par tiesību pārkāpuma atzīšanu uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā un rīcības variantiem, konstatējot šo pārkāpumu, nav vienveidīga – secināts Augstākās tiesas pētījumā par saprātīgiem kriminālprocesa termiņiem un to neievērošanas sekām.
24. februāris, 2014

AUGSTĀKĀS TIESAS PLĒNUMS UZMANĪBU VĒRŠ SVARĪGĀKAJĀM AKTUALITĀTĒM – NEIZSKATĪTO LIETU ATLIKUMAM UN TIESAS REFORMAI

„Ar aizvadītā gada darbu Augstākā tiesa var būt gandarīta – esam strādājuši smagi, intensīvi un kvalitatīvi,” piektdien, 21.februārī, Augstākās tiesas plēnumā sacīja tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
24. februāris, 2014

PLĒNUMĀ – PAR AUGSTĀKĀS TIESAS DARBA EFEKTIVIZĒŠANU, SENĀTA NOSAUKUMU UN VĒLĒŠANAS

21.februāra Augstākās tiesas plēnuma jeb tiesnešu kopsapulces darba kārtība bija plaša – tika izvērtēts Augstākās tiesas darbs 2013.gadā, plēnums izvirzīja Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu, ievēlēja Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju, pieņēma lēmumu par Senāta nosaukumu kasācijas instancē, kā arī izdarīja grozījumus plēnuma reglamentā.
21. februāris, 2014

KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTU TURPINA VADĪT ERVĪNS KUŠĶIS

Augstākās tiesas plēnums piektdien, 21.februārī, par Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Ervīnu Kušķi.