Par notikumiem

Drukas versija
13. augusts, 2014

IZDOTS SENĀTA 2013.GADA SPRIEDUMU UN LĒMUMU KRĀJUMS

Izdots un pie lasītājiem nonācis Augstākās tiesas Senāta 2013.gada spriedumu un lēmumu krājums. Šis ir astoņpadsmitais šāds izdevums un savā ziņā uzskatāms par vēsturisku, jo ar 2013.gada 13.jūnija grozījumiem likumā „Par tiesu varu” no 2014.gada 1.janvāra Senāta vārds Latvijas tiesu sistēmā ir dzēsts.
6. augusts, 2014

MINISTRU KABINETS IZSKATA ZIŅOJUMU PAR KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTAS LIKVIDĀCIJAS IETEKMI UZ TIESVEDĪBU KRIMINĀLLIETĀS

Ministru kabinets 5.augustā izskatīja Tieslietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas likvidācijas ietekmi uz tiesvedību krimināllietās. Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta darbojas līdz 2014.gada 31.decembrim, jo līdz ar tiesu reformu tiek pārdalīta kompetence starp Augstāko tiesu, apgabaltiesām un rajona (pilsētu) tiesām, nosakot, ka visas lietas kā pirmā tiesu instance skatīs tikai rajonu (pilsētu) tiesas, kā apelācijas instance – apgabaltiesas, bet kā kasācijas instance – Augstākā tiesa. Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka Krimināllietu tiesu palātas darbību iespējams pabeigt likumā noteiktajā termiņā.
1. augusts, 2014

SĒRU VĒSTS – MIRIS AUGSTĀKĀS TIESAS KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTAS TIESNESIS ANDREJS LEPSE

Slimība uzveikusi Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnesi Andreju Lepsi. 31. jūlijā viņš aizgāja aizsaules ceļā. Andrejs Lepse par tiesnesi strādāja 33 gadus. Bijis Saldus rajona tiesas priekšsēdētājs, 1985. gadā sāka darba gaitas Augstākajā tiesā. Kad 1995. gadā Augstākajā tiesā izveidoja Krimināllietu tiesu palātu, bija tās pirmais priekšsēdētājs. 1996. gadā ievēlēts par Satversmes tiesas tiesnesi, 2007. gadā atgriezās Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā.
29. jūlijs, 2014

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEŅEM TIESU IZPILDĪTĀJU ZVĒRESTU

29.jūlijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma četru tiesu izpildītāju zvērestu. Par zvērinātiem Rīgas apgabaltiesas tiesu izpildītājiem kļuvuši Mārcis Midegs un Elīna Balasanjana, Māris Vanags būs Vidzemes apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs, bet Agnese Celherte – Zemgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja.
15. jūlijs, 2014

VALSTS PREZIDENTS PIEŅEM AIGARA STRUPIŠA TIESNEŠA ZVĒRESTU

Valsts prezidents Andris Bērziņš 15.jūlijā pieņēma Augstākās tiesas tiesneša Aigara Strupiša svinīgo tiesneša zvērestu. Tiesnesis solīja: „būt godīgs un taisnīgs, uzticīgs Latvijas Republikai, vienmēr censties noskaidrot patiesību, nekad nenodot to, tiesu spriest stingrā saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi un likumiem.” Pēc zvēresta pieņemšanas Valsts prezidents izsniedza tiesnesim Aigaram Strupišam amata zīmi.
7. jūlijs, 2014

CIVILLIETU DEPARTAMENTĀ DARBU SĀK TIESNESIS AIGARS STRUPIŠS

7.jūlijā darbu Augstākās tiesas Civillietu departamentā sāk Aigars Strupišs. Tiesneša zvērestu jaunais tiesnesis Valsts prezidentam dos 15.jūlijā.
4. jūlijs, 2014

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEŅEM ADVOKĀTA ZVĒRESTU

4.jūlijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemtā advokāta Jāņa Kulberga zvērestu.
3. jūlijs, 2014

IZNĀKUSI JĀŅA NEIMAŅA GRĀMATA “PAZIŅOŠANAS LIKUMA KOMENTĀRI”

„Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgādā nākusi klajā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneša, LU Juridiskās fakultātes asociētā profesora Jāņa Neimaņa grāmata „Paziņošanas likuma komentāri”.
3. jūlijs, 2014

AIJA BRANTA PIEDALĀS CEPEJ PLENĀRSĒDĒ

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnese Aija Branta 3. un 4.jūlijā piedalās Eiropas tiesu sistēmu efektivitātes komisijas (The Council of Europes`s Commission for the Efficiency of Justice - CEPEJ) 23.plenārsēdē Baku, Azerbaidžānā.
3. jūlijs, 2014

PIEKTDIEN NESTRĀDĀS KANCELEJAS KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTAS SEKRETARIĀTS

Tehnisku iemeslu dēļ piektdien, 4.jūlijā, nestrādās Augstākās tiesas kancelejas Krimināllietu tiesu palātas sekretariāts.