Par notikumiem

Drukas versija
30. augusts, 2019

Aktualizēts Senāta prakses apkopojums par administratīvajām tiesām pakļautajiem jautājumiem

Augstākās tiesas mājaslapā publiskots aktualizēts Senāta tiesu prakses apkopojums par administratīvajām tiesām pakļautajiem jautājumiem. Apkopojums, kurā strukturēti apkopotas Senāta atziņas par administratīvajām tiesām pakļautajiem jautājumiem, veidots uz iepriekšējā šāda Senāta prakses apkopojuma pamata. Apkopojums, kurā bija apkopota tiesu prakse par 2017. un 2018.gadā skatītajām lietām,  papildināts ar atziņām no Senāta nolēmumiem, kas stājušies spēkā laikā no 2019.gada janvāra līdz 2019.gada jūnijam.
28. augusts, 2019

Kolēģi no Braunšveigas iepazīst Augstākās tiesas darbu

28. augustā Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Reinis Odiņš tikās ar jaunajiem juristiem no Vācijas, kas šobrīd praktizējas Braunšveigas Augstākajā apgabaltiesā un ir ieradušies Latvijā pieredzes apmaiņas vizītē.
21. augusts, 2019

Izdota Senāta spriedumu un lēmumu gadagrāmata

Tiesu namu aģentūra sadarbībā ar Augstāko tiesu izdevusi 2018.gadā kasācijas kārtībā izskatītajās lietās pieņemto nozīmīgāko nolēmumu apkopojumu. Tā ir jau divdesmit trešā Augstākās tiesas nolēmumu gadagrāmata, un tās nosaukumā atgriezies Senāta vārds – 2018.gadā likumdevējs atjaunoja kasācijas instances vēsturisko nosaukumu.
12. augusts, 2019

Augstākā tiesa izsludina konkursu uz Krimināllietu departamenta senatora amatu

Līdz 23.augustam interesenti aicināti pieteikties atklātā pretendentu konkursā uz senatora amata vietu Augstākās tiesas Krimināllietu departamentā.
29. jūlijs, 2019

Konstitucionālās tiesībpolitikas seminārā diskutē par labu likumdošanu un modernajām tehnoloģijām

Konstitucionālās tiesībpolitikas seminārā, kas notika aizvadītajā nedēļā, diskutēts par pienācīgu likumdošanu un moderno tehnoloģiju ietekmi juristu darbā. Kā eksperti diskusijās piedalījās arī Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāji Aigars Strupišs un Veronika Krūmiņa.
22. jūlijs, 2019

Tiesību palīgavoti Senāta lietā SPC-5/2019: Civillietu departamenta atbilde uz “Latvijas Avīzē” pausto viedokli

2019.gada 17.jūlija raksts laikrakstā “Latvijas Avīze” ar nosaukumu “Senāts nerunā patiesību” satur nepilnīgas ziņas par Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas 2013.gada 23.oktobra sēdes audioprotokolu, kurš tiek uzdots par tiesību palīgavotu, kas bija ņemams vērā lietā SPC-5/2019.
16. jūlijs, 2019

Profesors no Dānijas veic pētījumu par digitalizāciju tiesās

Piektdien, 12. jūlijā, Augstākajā tiesā viesojās Dienviddānijas Universitātes tiesību zinību profesors Frederiks Vāge (Frederik Waage). Ziemeļvalstu Ministru padomes finansēta projekta “Digitalizācija tiesās” ietvaros profesors iztaujāja Augstākās tiesas pārstāvjus par tiesu digitalizācijas līmeni un problēmām Latvijā.
5. jūlijs, 2019

Disciplinārtiesa noraida tiesneses sūdzību un negroza uzlikto disciplinārsodu

Disciplinārtiesa 5.jūlijā, izvērtējot rajona tiesas tiesneses pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas 2019.gada 31.maija lēmumu, atstāja to negrozītu, bet tiesneses sūdzību noraidīja. Ar Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesnesei uzlikts disciplinārsods – piezīme. Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams.
1. jūlijs, 2019

Sarunu festivālā LAMPA plaši apmeklēta diskusija par tiesneša drosmi

Piektdien, 28. jūnijā, Cēsīs festivāla LAMPA ietvaros Augstākās tiesas rīkoto diskusiju “Tiesa. Taisnīgums. Tiesneša mugurkauls” klātienē vēroja vairāk nekā 100 skatītāju, vienlaikus tai sekot un uzdot jautājumus varēja arī tiešraidē.
1. jūlijs, 2019

Krimināllietu departamentā darbu sāk tiesnesis Aivars Uminskis

1.jūlijā darbu Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesneša amatā sāk Aivars Uminskis. Tiesnesis bija pieteicies konkursā uz Krimināllietu departamenta tiesneša amata vietu. Ar Tieslietu padomes 3.jūnija lēmumu Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Aivars Uminskis pārcelts Augstākās tiesas tiesneša amatā.