Par notikumiem

Drukas versija
18. septembris, 2019

Apkopota Senāta prakse būvniecības lietās

Augstākās tiesas mājaslapā publiskots Senāta tiesu prakses apkopojums būvniecības lietās, ko Senāta Administratīvo lietu departaments skatījis laikā no 2013. līdz 2018.gadam. Apkopojumā īpaši aplūkoti tādi jautājumi kā subjektīvās un sabiedrības tiesības iebilst pret būvniecību atļaujošo administratīvo aktu, tiesas kontrolei pakļautie būvniecības procesā pieņemtie lēmumi, būvniecību atļaujošā administratīvā akta tiesiskuma novērtējums, kā arī patvaļīgas būvniecības institūts. Kopumā apkopojumā iekļautas atziņas no 166 Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumiem.
17. septembris, 2019

Valsts prezidents aktualizē tiesneša lomu tiesību godprātīgā izmantošanā

Valsts prezidents Egils Levits 16.septembrī vizītē Augstākajā tiesā, tiekoties gan ar tiesas vadību, gan ar visu tiesas kolektīvu, pārrunāja tiesu izaicinājumus – administratīvo lietu skaita palielināšanos, lietu sarežģītību un pārāk lielu krimināllietu izskatīšanas ilgumu. Valsts prezidents uzsvēra tiesneša lomu tiesas procesu vadībā un likumu piemērošanā, nodrošinot efektīvu tiesvedību un tiesību godprātīgu izmantošanu.
16. septembris, 2019

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pagarina ģenerālprokurora atlaišanas pamatu pārbaudes termiņu

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs līdz 1.oktobrim pagarinājis termiņu pārbaudei par ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera atlaišanas pamatu izvērtēšanu. Ņemot vērā veicamās pārbaudes apjomu, kā arī nepieciešamību pārbaudīt papildu saņemtos materiālus, nepieciešams ilgāks laiks nekā iepriekš noteiktais. Papildu materiāli saņemti no Tieslietu ministrijas, Saeimas deputātiem, Valsts kontroles un Ģenerālprokuratūras.
12. septembris, 2019

Pirmdien Augstāko tiesu apmeklēs Valsts prezidents Egils Levits

Pirmdien, 16.septembrī, Augstākajā tiesā oficiālā vizītē ieradīsies Valsts prezidents Egils Levits. Valsts prezidents tiksies ar Augstākās tiesas vadību, lai pārrunātu Augstākajai tiesai un visai Latvijas tiesu sistēmai aktuālus jautājumus. Vizītes otrajā daļā paredzēta Valsts prezidenta tikšanās ar Augstākās tiesas tiesnešiem un darbiniekiem un diskusija par tiesību ļaunprātīgu izmantošanu.
12. septembris, 2019

Augstākās tiesas pārstāvji piedalās Eiropas Padomes dalībvalstu augstāko tiesu vadītāju konferencē

12.-13. septembrī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane piedalās Eiropas Padomes dalībvalstu augstāko tiesu vadītāju konferencē Parīzē, ko organizē Francijas Kasācijas tiesa un Francijas Konstitucionālā padome. 
11. septembris, 2019

Darbā Administratīvo lietu departamentā atgriežas senatore Jautrīte Briede

Pēc divarpus gadus ilgstošas prombūtnes sakarā ar Twinning projekta eksperta pienākumiem Ukrainā darbā Augstākajā tiesā 11.septembrī atgriezusies Administratīvo lietu departamenta senatore Jautrīte Briede. Senatore jau pirmajā dienā piedalījās departamenta kopsēdē, kurā izskatīta lieta par personas tiesībām saņemt no VSAA darba devēja kļūdaini iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.
9. septembris, 2019

Tiesneša pienākumus beidz pildīt senatori Anita Nusberga un Voldemārs Čiževskis

9.septembrī tiesneša amata pienākumus beidz pildīt un pensijā dodas Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta senatori Anita Nusberga un Voldemārs Čiževskis.
6. septembris, 2019

Ar konferenci atzīmē administratīvo tiesu 15.gadadienu

Šodien, 6.septembrī, Latvijas Universitātes Lielajā aulā notiek konference "No vispārējiem tiesību principiem izrietošā administratīvo tiesu kompetence", kas veltīta administratīvo tiesu 15.gadadienai. Administratīvo tiesu izveidošanas jubileja bija jau februārī, bet šodien tā tiek atzīmēta ar konferenci, kurai praktiski temati: dialogs ar Satversmes tiesu, objektīvās izmeklēšanas princips.
3. septembris, 2019

Latvijā viesojas Senāta pirmā priekšsēdētāja Kristapa Valtera mazmazmeita

Latvijas Senāta simtgade atstājusi paliekošas pēdas ne tikai Latvijas tiesu sistēmas, bet arī senatoru dzimtu vēsturē. Pateicoties Augstākās tiesas mājaslapā izlasītai informācijai par piemiņas ozola stādīšanu Senāta Apvienotās sapulces priekšsēdētāja Kristapa Valtera piemiņai, viņa mazmazmeita Kristīne Valtere-Peintnere uzzināja par sava vecvectēva lomu Latvijas vēsturē. Viņa arī izlasīja, ka ne Augstākajai tiesai, ne senatora dzimtajā Kuldīgas pusē nav zināmi Kristapa Valtera pēcteči, tādēļ atsaucās un arī atbrauca uz Latviju.
2. septembris, 2019

Jauno mācību gadu sākot, aicinām studentus izmantot prakses un citas iespējas Augstākajā tiesā

Augstākā tiesa sveic studentus, jauno mācību gadu sākot, un aicina mācību procesā apgūtās teorētiskās zināšanas nostiprināt ar praktisku pieredzi Augstākajā tiesā. Turklāt uz sadarbību aicinām ne tikai jurisprudences, bet arī citu studiju virzienu studentus.