Par notikumiem

Drukas versija
10. februāris, 2006

Augstākajai tiesai jauna senatore un plēnuma reglaments

Augstākās tiesas plēnums piektdien, 2006. gada 10. februārī apstiprināja Daci Mitu par Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori, kā arī pieņēma jaunu Augstākās tiesas plēnuma reglamentu.
7. februāris, 2006

Studenti gūst zināšanas Augstākajā tiesā

Pirmdien, 6. februārī vienpadsmit Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 5. kursa studenti uzsāka praksi Augstākajā tiesā. Turpmākās četras nedēļas viņi iepazīsies ar lietu materiāliem, piedalīsies tiesas sēdēs, gatavos nolēmumu projektus un prakses atskaitē analizēs kādu aktuālu tiesisku problēmu. Studentu praksi vadīs Latvijas Universitātes profesors Kalvis Torgāns un Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīgs likumu piemērošanas jautājumos Rolands Krauze.
21. janvāris, 2006

Dace Mita kļūst par Augstākās tiesas tiesnesi

Saeima ceturtdien, 2006. gada 26. janvārī apstiprināja Daci Mitu par Augstākās tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Administratīvās apgabaltiesas tiesneša amata. Savukārt 10. februārī Augstākās tiesas plēnums lems par D.Mitas apstiprināšanu kādā no tiesas struktūrvienībām.
5. janvāris, 2006

Augstākā tiesa rīko semināru rajona un pilsētu tiesu tiesnešiem

Piektdien, 2006. gada 20. janvārī Augstākajā tiesā notiks seminārs, kurā apspriedīs tiesu prakses apkopojumu par Rīgas Centra rajona, Valmieras rajona, Jelgavas, Liepājas un Daugavpils tiesu soda politiku. Pētījumā analizēta lielāko Latvijas rajonu un pilsētu tiesu prakse soda noteikšanā krimināllietās par laupīšanu. Tiesu prakses apkopojumu pēc semināra publiskos Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā „Tiesu prakses apkopojumi”.
22. decembris, 2005

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem advokātu zvērestus

Ceturtdien, 22. decembrī Augstākās tiesas priekšsēdētājam Andrim Guļānam zvērestus nodeva 27 advokāti. Viņi zvērēja būt uzticīgi Latvijai, godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, savā advokāta darbā nerakstīt un nerunāt neko tādu, kas varētu kaitēt valstij, sabiedrībai, ģimenei un tikumībai, godīgi pildīt zvērināta advokāta pienākumus, sargāt savu pilnvardevēju vai to personu intereses, kuru lietas vada, apzinoties, ka par savu darbību jāatbild likuma priekšā.
15. decembris, 2005

Tiesu prakses apkopojumā pēta soda noteikšanu krimināllietās

Augstākā tiesa pētījumā analizē tiesu praksi soda noteikšanā par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem un pēc vairākiem spriedumiem. Kopumā aplūkoti 620 rajona un pilsētu tiesu spriedumi krimināllietās, kas izskatītas 2004. un 2005. gadā.
7. decembris, 2005

Nācis klajā pirmais administratīvo tiesu prakses vispārinājums

Augstākā tiesa sagatavojusi tiesu prakses vispārinājumu par objektīvās izmeklēšanas principa interpretāciju un piemērošanu. Tajā analizēti nolēmumi, kas visprecīzāk atklāj objektīvās izmeklēšanas principa jēgu, kā arī raksturīgākās kļūdas tā piemērošanā.
6. decembris, 2005

Seminārā risina aktuālas tiesu prakses problēmas

Augstākajā tiesā 2005. gada 9. decembrī notika seminārs apgabaltiesu tiesnešiem, kurā par aktuāliem tiesību jautājumiem ziņoja gan tiesu un izpildvaras pārstāvji, gan tiesību zinātnieki.
28. novembris, 2005

Diskutē par tiesas procesa atklātumu un nolēmumu pieejamību

2005.gada 25. novembrī Rīgā, viesnīcā “Hotel Bergs” Tieslietu ministrijas un ANO Attīstības programmas projekta “Tiesu sistēmas komunikācijas stiprināšana” konferences galvenā tematika bija par tiesu darbības atklātuma principa īstenošanu. Joprojām aktuāls un diskutējams ir jautājums par masu mediju un citu interesentu klātbūtni tiesas procesos un par tiesu spriedumu pieejamību gan tiesu varas institūcijās, gan arī internetā.
21. novembris, 2005

Guļāns Briselē tiekas ar Fratīni

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns 22. novembrī piedalījās Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas un Eiropas Savienības institūciju pārstāvju kopīgā seminārā. Guļānu uz šo pasākumu bija ielūdzis Gijs Kanivē (Guy Canivet), Francijas Kasācijas tiesas priekšsēdētājs, kas ir arī asociācijas prezidents un nesen viesojās Latvijā. Briselē Augstāko tiesu priekšsēdētāji pārrunāja aktuālus jautājumus, kas skar sadarbību tieslietās Eiropā.