Par notikumiem

Drukas versija
26. janvāris, 2004

Izraudzīsies kandidātu Satversmes tiesas tiesneša amatam

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns aicina Latvijas apgabaltiesu un Augstākās tiesas Senāta departamentu un tiesu palātu priekšsēdētājus līdz 2004. gada 30. janvārim izteikt priekšlikumus par iespējamajiem Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātiem. 6. februārī paredzēta Augstākās tiesas plēnuma sēde, kurā tiks pieņemts lēmums par kāda Latvijas Republikas tiesneša ieteikšanu apstiprināšanai par Satversmes tiesas tiesnesi.
13. janvāris, 2004

Vēl skatīs jautājumu par Augstākās tiesas nodrošināšanu ar telpām

Šodien Ministru kabineta sēdē uz laiku tika atlikta likumprojekta “Grozījumi likumā “Par tiesu varu”” skatīšana, kas nosaka, ka Valsts kancelejai jānodrošina Augstākā tiesa (AT) ar nepieciešamajām telpām Administratīvā departamenta darba uzsākšanai 2004.gada 1.februārī. Ministru prezidents Einārs Repše jautājumu nodeva sagatavošanai un izvērtēšanai Tieslietu ministrijai, Finanšu ministrijai un Valsts kancelejai, lai rastu iespējas nodrošināt AT ar telpām Tiesu pilī.
4. janvāris, 2004

Augstākā tiesa tiks nodrošināta ar nepieciešamajām telpām

Ministru kabineta sēdē 20.janvārī tika rasts risinājums Augstākās tiesas (AT) nodrošināšanai ar papildu telpām, kas nepieciešamas Administratīvā procesa likumā noteikto funkciju veikšanai.
29. decembris, 2003

Apstiprināti pirmie Administratīvā departamenta senatori

Augstākās tiesas (AT) plēnuma sēdē vienbalsīgi balsojot tika apstiprināti pirmie Administratīvā departamenta senatori – Edīte Vernuša un Valerijans Jonikāns. E.Vernuša un V.Jonikāns, kas līdz šim bija Civillietu tiesu palātas tiesneši, jauno darbu sāks jau 5. janvārī, lai sagatavotos lietām, kuras būs jāskata pēc Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās 1. februārī. Savukārt, senatorus Ilgaru Zigfrīdu Šepteri un Ojāru Druku-Jaunzemi Plēnums apstiprināja Civillietu departamenta sastāvā.
24. decembris, 2003

Notiks Augstākās tiesas plēnuma sēde

Pirmdien, 29.decembrī Augstākajā tiesā (AT) notiks plēnuma sēde. AT tiesu palātu tiesnešu un Senāta tiesnešu kopsapulci vadīs priekšsēdētājs Andris Guļāns un tajā piedalīties aicināti ģenerālprokurors Jānis Maizītis un Tieslietu ministrs Aivars Aksenoks.
23. decembris, 2003

Augstākā tiesa: nebija pamata apšaubīt tiesneses kompetenci

Augstākā tiesa (AT) izvērtējusi un nosūtījusi atbildi uz organizācijas “Glābiet bērnus” priekšsēdētājas I.Ebelas iesniegumu par Rīgas rajona tiesas tiesneses Santas Bernhardes rīcību, pieņemot lēmumu par Norvēģijas Romsdales apgabaltiesas 2001.gada 6.aprīļa sprieduma atzīšanu un izpildi Latvijas Republikā.
22. decembris, 2003

Zvērestu nodod jaunuzņemti advokāti

Šodien 22 jaunuzņemti advokāti nodeva svinīgo zvērestu Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētājam Andrim Guļānam.
17. decembris, 2003

Senāta jubilejā apbalvo tiesnešus un atver mājas lapu

19. decembris Augstākajā tiesā ir svētki – tieši pirms 85. gadiem Pagaidu valdība apstiprināja pirmos sešus Latvijas Republikas senatorus, tāpēc to uzskata par Senāta dibināšanas dienu. Šogad jubilejā Augstākās tiesas tiesneši pulcējās kopsapulcē, kurā divi senatori – Roberts Guntis Namatēvs un Rolands Krauze – saņēma Ministru kabineta Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu tiesneša darbā, tiesu sistēmas un tiesiskās apziņas stiprināšanā. Augsto apbalvojumu pasniedza tieslietu ministrs Aivars Aksenoks.
17. decembris, 2003

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēde

Vakar, 16.decembrī notika Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēde, kurā izskatīja Tieslietu ministrijas iesniegtos materiālus par administratīvo tiesu tiesnešu amatu kandidātiem atzinumu sniegšanai viņu iecelšanai tiesnešu amatos.  
16. decembris, 2003

Notiks Senāta 85.gadskārtai veltīta plēnuma sēde

Piektdien, 19.decembrī plkst. 9:30 Augstākajā tiesā (AT) notiks plēnuma sēde, veltīta 85.gadadienai kopš dibināta augstākā tiesu instance Latvijā – Senāts. AT Senāta un tiesu palātu tiesnešu kopsapulci vadīs priekšsēdētājs Andris Guļāns un tajā piedalīties aicināti ģenerālprokurors Jānis Maizītis un Tieslietu ministrs Aivars Aksenoks.