Par notikumiem

Drukas versija
29. jūnijs, 2005

Pirmajā krājumā detalizēti izvērtēti pārsūdzētie nolēmumi

Nācis klajā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumu krājums. Tajā publicētie nolēmumi ir departamenta desmit mēnešu darba rezultāts. No 2004. gadā pieņemtajiem 236 nolēmumiem krājumā ietverti 146.
10. jūnijs, 2005

Plēnums ievēlē amatos senatorus Salenieku un Vernušu

Augstākās tiesas plēnums 10. jūnijā senatora amatā apstiprināja Normundu Salenieku, kurš pienākumus pildīs Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Savukārt senatori Edīti Vernušu plēnuma sēdē nolēma pārcelt no Senāta Administratīvo lietu departamenta uz Senāta Civillietu departamentu. Tā kā viņa specializējusies civiltiesībās un civilprocesuālajās tiesībās, vēlas turpinās darbu tieši šajā nozarē. Jaunos amata pienākumus E. Vernuša sāks pildīt šī gada 1.augustā.
6. jūnijs, 2005

Sveic Birutu Puķi jubilejā

Pirmdien, 6. jūnijā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns, izsakot pateicību par ieguldīto darbu politiski represēto personu likteņu izpētē un reabilitācijā, 70 gadu jubilejā sveica ilggadējo Reabilitācijas daļas vadītāju Birutu Puķi. Ar viņas gādību no 1991. gada līdz 2004. gadam reabilitācijas apliecības izsniegtas vairāk kā 12 tūkstošiem personu. Viņai pasniedza augstāko tiesas apbalvojumu – Atzinības rakstu.
1. jūnijs, 2005

Senatore Kazārova dodas pelnītā atpūtā

Pirmdien, 30. maijā, izsakot pateicību Senāta Krimināllietu departamenta senatorei Astrīdai Kazārovai par ieguldīto darbu, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns viņai pasniedza augstāko tiesas apbalvojumu – Atzinības rakstu. A. Kazārova senatora pienākumus vairs nepildīs, jo ir nolēmusi doties pensijā.
1. jūnijs, 2005

Augstākā tiesa aicina grozīt Imigrācijas likumu, nosakot kārtību, kā Senāts izskata ārzemnieku pārsūdzētos iekšlietu ministra lēmumus

Steidzami nepieciešams sagatavot jaunus grozījumus Imigrācijas likumā, nosakot procesuālo kārtību, kādā Augstākās tiesas Senāts izskata pieteikumus par iekšlietu ministra lēmumiem par ārzemnieka iekļaušanu to personu sarakstā, kurām ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta, uzskata Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns.
31. maijs, 2005

Nācis klajā Senāta Krimināllietu departamenta 2004. gada lēmumu krājums

Grāmatā izdoti lēmumi, kuri, pēc senatoru domām, varētu izraisīt interesi likuma normu piemērošanā un interpretēšanā. Krājums izdots 600 eksemplāros un to var iegādāties juridiskās literatūras tirdzniecības vietās. Krājumu izplata Latvijas Tiesnešu mācību centrs.
31. maijs, 2005

Ar apdrošināšanu saistītajās civillietās likumu piemēro kopumā pareizi

Augstākā tiesa apkopojusi tiesu praksi lietās par sauszemes transportlīdzekļu un to īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, analizējot Senāta Civillietu departamenta 2004. un 2005. gada spriedumus. Apkopojumu sagatavojusi Augstākās tiesas Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļa sadarbībā ar Senāta Civillietu departamentu.
27. maijs, 2005

Dod pozitīvu atzinumu Salenieka apstiprināšanai tiesneša amatā

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija 2005. gada 27. maijā, izskatot Augstākās tiesas priekšsēdētāja iesniegtos materiālus, deva pozitīvu atzinumu Normunda Salenieka apstiprināšanai Augstākās tiesas tieneša amatā.
20. maijs, 2005

Sveic Latvijas vecāko senatoru 75 gadu jubilejā

Piektdien, 20. maijā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns sveica Latvijas vecāko senatoru Rolandu Krauzi lielajā jubilejā, pasniedzot augstāko tiesas apbalvojumu – Atzinības rakstu.
16. maijs, 2005

Tiesnešu konferencē apspriež Latvijas tiesu sistēmas problēmas un pieņem lēmumu par tiesas darbinieku algu paaugstināšanu

Piektdien, 2005. gada 13. maijā kino "Rīga" zālē Latvijas tiesneši tikās gadskārtējā konferencē, kuras otrā daļa – tematiskie semināri - notika Augstākajā tiesā. Konferencē nepiedalījās Rīgas apgabaltiesas tiesneši, kuru paziņojumu iesniedza tās priekšsēdētājs Jānis Muižnieks.