Par notikumiem

Drukas versija
3. jūlijs, 2007

ASV Augstākās tiesas tiesnesis Elito runā par uzticības celšanu tiesu varai

ASV Augstākās tiesas tiesnesis Semjuels Elito, kas bija tieslietu konferences goda viesis, uzsvēra nepieciešamību panākt, lai sabiedrība paļautos uz tiesas spriedumiem un tos saprastu. Sabiedrības uzticība tiesām panākama ar skaidriem, taisnīgiem spriedumiem, kas pieņemti atklāti un tiek publiskoti. Tiesu nolēmumiem jābūt pieejamiem internetā un tiem jābūt uzrakstītiem tādā valodā, lai ikviens varētu saprast tajos sacīto.
3. jūlijs, 2007

Valsts prezidente novērtē Augstākās tiesas un tās priekšsēdētāja paveikto

Konferenci atklājot, ASV vēstniece Latvijā Ketrīna Toda Beilija īpaši atzīmēja Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas ieguldījumu tiesiskuma standartu noteikšanā, kā arī brīvības un demokrātijas attīstībā. Tieši prezidentes pērn ASV teiktais rosinājis šādas augsta līmeņa konferences rīkošanu Latvijā un pēc Vīķes-Freibergas uzaicinājuma uz konferenci kā goda viesis ieradies ASV Augstākās tiesas tiesnesis Semjuels Elito.
29. jūnijs, 2007

Augstākās tiesas priekšsēdētājs preses konferencē izteiks viedokli par Valsts kontroles atzinumiem un savu rīcību attiecībā uz tiem

Šodien, 29. jūnijā plkst 13. 00 Augstākās tiesas 461. telpā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns aicina uz preses konferenci žurnālistus, lai izteiktu viedokli par Valsts kontroles publiskoto viedokli par iespējamiem tiesību normu pārkāpumiem Augstākās tiesas darbībā 2006. gadā.
28. jūnijs, 2007

Augstākā tiesa atvadās no Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja Mārtiņa Dudeļa

Latvijas Republikas Augstākā tiesa un visa Latvijas tiesu sistēma piedzīvojusi smagu zaudējumu. Miris Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs, viens no vadošajiem Latvijas civiltiesību speciālistiem Mārtiņš Dudelis.
28. jūnijs, 2007

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem advokātu zvērestu

Deviņi jaunuzņemtie advokāti 28. jūnijā nodeva zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam Andrim Guļānam.
26. jūnijs, 2007

Rumānijas pretkorupcijas speciālisti iepazīst Augstākās tiesas pieredzi sadarbībā ar sabiedrību

27. jūnijā pieredzes apmaiņas vizītē Latvijā ierodas Rumānijas Ģenerālprokuratūras Nacionālā Pretkorupcijas departamenta (National Anticorruption Departament of the General prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice) delegācija.
21. jūnijs, 2007

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Valsts kontroles atzinumu pārsūdz pilnā apjomā

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns, uzskatot, ka Valsts kontroles atzinumā „Par Augstākās tiesas 2006. gada finanšu pārskata sagatavošanas pareizību” izteiktais viedoklis par tiesību normu pārkāpumiem aizskar viņa tiesiskās intereses, vakar iesniedza pieteikumu Senāta Administratīvo lietu departamentā. Viņš lūdz pilnībā atcelt gan 2007. gada 2. maija Valsts kontroles padomes lēmumu, gan 2007. gada 18. aprīļa Valsts kontroles Otrā revīzijas departamenta lēmuma punktus attiecībā pret viņu.
14. jūnijs, 2007

Zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam nodod vienpadsmit jauni notāri

14. jūnijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns pieņēma vienpadsmit notāru zvērestu. Tik liels skaits notāru zvērestu vienlaikus nodeva pirmo reizi. Tas liecina, ka pieaug notāra amata prestižs un jaunie juristi mērķtiecīgi iet uz to.
12. jūnijs, 2007

Augstākās tiesas tiesneši apmeklē Eiropas Cilvēktiesību tiesu

Augstākās tiesas departamentos un tiesu palātās pārrunās Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi (ECT), kolēģiem par to stāstīs Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš, Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājs Valerijans Jonikāns, Civillietu departamenta senatore Mārīte Zāģere un Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, kas atgriezušies no pieredzes apmaiņas brauciena uz Strasbūru.
6. jūnijs, 2007

Latvijas un Lietuvas Augstākās tiesas vienojas par turpmāku sadarbību

Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas Augstākās tiesas turpinās attīstīt sadarbību un dalīties pieredzē, Lietuvas Augstākās tiesas delegācijas vizītes noslēgumā apņēmās tiesu pārstāvji. Lietuvas Augstākā tiesa jau noslēgusi vienošanos par sadarbību ar Francijas Augstāko tiesu un, kā atzīst tiesas priekšsēdētājs Vītauts Greičs, viņa mērķis ir nākamo šādu līgumu noslēgt ar tuvākajiem kaimiņiem – Latvijas Augstāko tiesu.