Par notikumiem

Drukas versija
31. janvāris, 2020

Augstākās tiesas priekšsēdētājs piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas gada atklāšanā

Šodien, 31. janvārī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas oficiālajā tiesvedības gada atklāšanas pasākumā Strasbūrā. Šī pasākuma ietvaros notiek arī starptautisks seminārs par Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju.
17. janvāris, 2020

Par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprina tiesību zinātņu doktori Sandru Kaiju

Saeima 16.janvārī par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprināja tiesību zinātņu doktori Sandru Kaiju. Sandra Kaija ieguvusi tiesību doktora grādu juridiskās zinātnes krimināltiesību apakšnozarē. Viņai ir vairāk nekā 15 gadu darba stāžs augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla amatā, šobrīd viņa ir profesore Rīgas Stradiņa Universitātē, vadošā pētniece Baltijas Starptautiskajā akadēmijā un docenta pienākumu izpildītāja Biznesa augstskolā Turība.
15. janvāris, 2020

Augstākā tiesa apkopojusi administratīvo tiesu praksi KNAB lietās

Augstākā tiesa apkopojusi Senāta nolēmumos paustās atziņas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lietās, kas izskatītas laika periodā no Administratīvo lietu departamenta darbības sākuma 2004.gadā līdz 2019.gada decembrim. Līdz ar to apkopojums veidots, secīgi atlasot Administratīvo lietu departamenta izteiktās atziņas par likumos, kas regulē KNAB darbību, ietvertajām tiesību normām.
8. janvāris, 2020

Senāts aizvadīto gadu noslēdzis ar pozitīviem lietu izskatīšanas rādītājiem

Senāta 2019.gada darba statistiskas rādītāji kopumā liecina par dinamisku darbu, kā arī apliecina, ka darba organizācijas pārmaiņas departamentos, proti, veiksmīgi izmantojot tiesnešu līdzšinējo pieredzi un nodrošinot pilnīgu ilgstošā prombūtnē esošo tiesnešu aizvietošanu, devušas labus rezultātus.
30. decembris, 2019

Tiesnesis Poķis atgriežas Administratīvajā apgabaltiesā

30.decembrī tiesneša pienākumus Augstākajā tiesā beidz pildīt Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis Valters Poķis. Ar Tieslietu padomes lēmumu Valters Poķis kopš 2019.gada sākuma aizstāja Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnesi pagaidu prombūtnes laikā. Kad no ilgstošas prombūtnes atgriezusies tiesnese Jautrīte Briede, kā arī ņemot vērā, ka no 2010.gada 2.janvāra Administratīvo lietu departamentā noteiktais tiesnešu skaits ir 10 senatori, tiesneša vietas izpildītājs atgriezīsies savā pastāvīgajā darba vietā – Administratīvajā apgabaltiesā.
19. decembris, 2019

Piecpadsmito gadu piešķirtas Augstākās tiesas Temīdas balvas

Augstākajā tiesā 18.decembrī sadalītas šīgada Temīdas balvas. Profesionālā Temīdas balva piešķirta Tieslietu padomes sekretariāta konsultantei Irinai Čašai, Radošā Temīdas balva – Personāla nodaļas speciālistei Laumai Kuzmanei, bet Īpašā Temīdas balva – Senāta Civillietu departamenta senatorei Marikai Senkānei.
16. decembris, 2019

Paplašināta Latvijas Senāta vēsturiskā mantojuma krātuve

Ar Senāta Apvienotās sapulces spriedumiem, kas pieņemti laikā no 1920. līdz 1939.gadam, papildināta vēsturiskās judikatūras sadaļa Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv. Senāta Apvienotā sapulce 1919.–1940.gadā bija visu trīs Latvijas Senāta departamentu kopēja institūcija. Apvienotās sapulces sēdēs piedalījās visi senatori. Senāta Apvienotā sapulce izskatīja saimnieciskus jautājumus, kā arī izšķīra sarežģītākās un strīdīgākās Senātā saņemtās lietas. Pavisam tā izlēmusi vairāk par 650 lietām.
11. decembris, 2019

Tiesībsarga konferencē dalās ar Augstākās tiesas pieredzi sabiedrības tiesiskajā izglītošanā

Sabiedrības tiesiskā izglītošana ir viens no darbības virzieniem, lai īstenotu Augstākās tiesas stratēģisko mērķi – tiesas autoritātes stiprināšanu. Ar pieredzi dažādu mērķauditoriju – skolēnu un skolotāju, studentu, juristu, žurnālistu un plašākas sabiedrības – tiesiskajā izglītošanā Tiesībsarga konferencē 10.decembrī dalījās Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa.
10. decembris, 2019

Nelikumīgi piedzīto uzturlīdzekļu atmaksa jāprasa nevis no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, bet no personas, kura saņēmusi fonda līdzekļus

No Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek nodrošināti uzturlīdzekļi tam vecākam, kurš apgādā bērnu bez otra vecāka finansiāla atbalsta. Kā rīkoties, ja uzturlīdzekļu piedziņai zudis pamats, jo paternitāte atzīta par spēkā neesošu, un persona, no kuras uzturlīdzekļi piedzīti, vēlas atgūt šos līdzekļus tiesas ceļā? Senāta departamentu priekšsēdētāju sēde, izskatot jautājumu par lietas piekritību, lēma, ka personai ar pieteikumu jāvēršas vispārējās jurisdikscijas tiesā.
9. decembris, 2019

Augstākajā tiesā noskaidroti konstitucionālās tiesas procesa izspēles fināla uzvarētāji

Sestdien, 7.decembrī, Augstākajā tiesā  notika profesora Kārļa Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēles fināls. Tajā piedalījās divas Latvijas Universitātes studentu komandas. Komandu sacensībā uzvaru guva Gabriela Šantare un Maira Pužule ar komandu “Ceturtā pakāpe”. Otro vietu ieguva Ņikita Kovaļovs, Arianda Jonāne un Agnese Pūga  ar komandu “Kapteinis Grants”.