Par notikumiem

Drukas versija
22. aprīlis, 2016

PAR AUGSTĀKĀS TIESAS KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJU IEVĒLĒTS PĒTERIS DZALBE, DISCIPLINĀRTIESĀ – VĒSMA KAKSTE

Augstākās tiesas plēnums 22.aprīlī par Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Pēteri Dzalbi, bet Disciplinārtiesā – Administratīvo lietu departamenta tiesnesi Vēsmu Kaksti.
21. aprīlis, 2016

AR FINĀLSPĒLI SENĀTA ZĀLĒ STUDENTI NOSLĒDZ TIESAS PROCESA IZSPĒLI KRIMINĀLTIESĪBĀS

Sestdien, 16.aprīlī, Augstākās tiesas Senāta zālē noslēdzās sestā profesora Paula Minca piemiņai veltītā tiesas procesa izspēle krimināltiesībās, ko organizēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvalde.
20. aprīlis, 2016

AUGSTĀKĀS TIESAS PLĒNUMĀ – DIVAS VĒLĒŠANAS

Augstākās tiesas plēnumā jeb tiesnešu kopsapulcē, kas notiks piektdien, 22.aprīlī, tiesneši vēlēs Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju un vienu Disciplinārtiesas locekli.
15. aprīlis, 2016

CIVILLIETU DEPARTAMENTS UZŅEM VIESUS NO DĀNIJAS

Ceturtdien, 14.aprīlī, Augstākās tiesas Civillietu departaments uzņēma visus no Frederiksbergas tiesas Dānijā. Pērngad, piedaloties Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projektā, Civillietu departamenta pārstāvji pieredzes apmaiņas braucienā Dānijā apmeklēja vairākas tiesas, tostarp Frederiksbergas tiesu, kas ir pirmās instances tiesa. Tagad šīs tiesas delegācija priekšsēdētāja Torbena Goldina vadībā pieredzi lūkoja Latvijā un Igaunijā. Delegācijas sastāvā – tiesneši, tiesnešu palīgi un dažādu tiesas nodaļu vadītāji.
12. aprīlis, 2016

MEDIJU DIENĀ ŽURNĀLISTIEM PREZENTĒS TIESU KOMUNIKĀCIJAS STRATĒĢIJU

Trešdien, 13.aprīlī, Augstākā tiesa sadarbībā ar Tieslietu padomi organizē ikgadējo Mediju dienu, kurā aicināti piedalīties Latvijas plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, kuri atspoguļo ar tieslietām saistītus jautājumus.
7. aprīlis, 2016

AUGSTĀKĀS TIESAS BIĻETENĀ PUBLICĒTS PĀRSKATS PAR TIESAS DARBU 2015.GADĀ

Tipogrāfijā vēl drukājas, bet elektroniski jau lasāms Augstākās tiesas 12.biļetena numurs, kurā publicēts Augstākās tiesas publiskais pārskats par 2015.gadu. „Augstākajai tiesai 2015.gads bijis spraiga darba un pozitīvu pārmaiņu gads – pēc vairākiem gadiem izskatīto lietu skaits bija lielāks par tiesā saņemto lietu skaitu un neizskatīto lietu atlikums samazinājies par 25 procentiem,” pārskata ievadā atzīmē Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
4. aprīlis, 2016

DĀNIJAS TIESU PRIEKŠSĒDĒTĀJU DELEGĀCIJA APMEKLĒ AUGSTĀKO TIESU

Piektdien, 1 aprīlī, Augstāko tiesu apmeklēja Dānijas tiesu priekšsēdētaju delegācija Augstākās tiesas priekšsēdētāja Pola Sēgarda (Poul Søgaard) vadībā. Delegācija tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētaju Ivaru Bičkoviču.
4. aprīlis, 2016

GATIS BĀRDIŅŠ IEPAZĪSTINA AR SAVU MONOGRĀFIJU PAR DIALOGA NOZĪMI TIESAS SPRIEŠANĀ

Latvijas sabiedrībā tiesu pamatā uztver kā konfliktu izšķiršanas instrumentu. Kā konflikta izšķīrēju tiesu parasti redz arī tiesneši. Dr.iur. Gata Bārdiņa monogrāfija “Dialoga nozīme tiesas spriešanā” ir pirmais zinātniskais darbs Latvijā, kurā tiek norādīts uz daudz būtiskāku tiesas lomu, proti, konflikta atrisinātājas lomu, kad procesa dalībnieku starpā tiek panākta saprašanās.
17. marts, 2016

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS UZSVER ADVOKĀTU LOMU TIESU PROCESU TAISNĪGĀ UN EFEKTĪVĀ NORISĒ

Advokāts ir ne tikai pārstāvis, kura uzdevums ir atvietot procesa dalībnieku tiesā un sasniegt sava pilnvardevēja noteikto galamērķi, bet vienlaikus advokātam jābūt tiesībaizstāvim – uzrunājot Advokatūras 95 gadu jubilejai veltītās konferences „Advokatūra kā tiesiskas valsts justīcijas neatņemama sastāvdaļa” dalībniekus, uzsvēra Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
16. marts, 2016

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEŅEM TIESU IZPILDĪTĀJAS ZVĒRESTU

16.martā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma zvērinātas tiesu izpildītājas Evitas Eisteres zvērestu.