2.jūnijā pēc tiesneša zvēresta došanas Valsts prezidentam Egilam Levitam pie tiesneša amata pienākumu pildīšanas Senāta Civillietu departamentā stājas senators Kaspars Balodis.

Kaspars Balodis zvērēja, pildot tiesneša amata pienākumus, būt godīgs un taisnīgs, uzticīgs Latvijas Republikai, vienmēr censties noskaidrot patiesību, nekad nenodot to, tiesu spriest stingrā saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi un likumiem.

Valsts prezidents Egils Levits pēc zvēresta pieņemšanas uzsvēra, ka tas ir nozīmīgi, ka pēc 10 gadu kalpošanas Satversmes tiesas tiesneša amatā ar nelielu pārtraukumu Kaspars Balodis pievienojas Augstākās tiesas tiesnešu saimei. “Tas ir nozīmīgi tādēļ, ka Jūs ar savu Satversmes tiesas tiesneša pieredzi varat dot ieguldījumu Augstākās tiesas darbā. Ir būtiski, ka tiesa ir atvērta ietekmēm no citām juridiskām nozarēm, no citiem juridiskā darba virzieniem,” sacīja Valsts prezidents.

Valsts prezidenta Egila Levita apsveikuma vārdus tiesnesim skatiet šeit

Svinīgajā tiesneša zvēresta ceremonijā klāt bija arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, kurš, uzrunājot klātesošos, uzsvēra tiesību zinātnes un praktiskās jurisprudences savstarpējās mijiedarbības nozīmi, kas realizējas arī šādi – akadēmiskajam personālam kļūstot par tiesnešiem.  Šāda prakse nav bieža, tādēļ jo īpaši nozīmīga. Bet saistībā ar Kaspara Baloža lēmumu kļūt par Augstākās tiesas tiesnesi Ivars Bičkovičs akcentēja vismaz trīs nozīmīgus tiesas ieguvumus. Pirmkārt, Augstākā tiesa ir ieguvusi juristu – zinātnieku, jo Kaspars Balodis ir tiesību zinātņu doktors, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesors, universitātes mācībspēks jau 25 gadus. Otrkārt, Augstākā tiesa ieguvusi konstitucionālo tiesību speciālistu, jo 10 gadus Kaspars Balodis bijis Satversmes tiesas tiesnesis. Treškārt, Augstākā tiesa ieguvusi juristu – praktiķi, jo pēc Satversmes tiesas tiesneša amata pilnvaru beigšanās līdztekus akadēmiskajam darbam Kaspars Balodis praktizējis kā zvērināts advokāts. Šis pēdējais aspekts īpaši aktuāls šobrīd, kad prognozējams liels civillietu skaita pieplūdums tiesās saistībā ar Covid krīzes izraisītajām sekām. “Šis ir vēsturisks notikums, ka Augstākajā tiesā ienāk tiesnesis ar tik bagātu un daudzveidīgu iepriekšējo pieredzi,” sacīja Ivars Bičkovičs.

Saeima Kasparu Balodi Augstākās tiesas tiesneša amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma apstiprināja 2020.gada 7.maijā.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211