Lai stiprinātu pārliecību par profesionālu un taisnīgu tiesu, kam var uzticēties, Augstākās tiesas tiesnešiem jāiesaistās Latvijas tiesiskās sistēmas pilnveidē un sabiedrībai svarīgās tiesībpolitiskās diskusijās. To, nosūtot apsveikumu šodien, 3.martā, notiekošajam Augstākās tiesas plēnumam, uzsvēris Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Kasācijas instances tiesas nolēmumi ir galīgi un nepārsūdzami, tāpēc atbildība par tiem ir īpaši liela, norāda Valsts prezidents. Sabiedrība no Augstākās tiesas sagaida tālredzīgus un Latvijas tiesisko sistēmu attīstošus lēmumus, kas stiprina likuma varu un Latvijas Satversmē noteiktās vērtības.

 “No jūsu darba un godaprāta ir atkarīgs Latvijas tiesiskās sistēmas vērtējums sabiedrības, uzņēmēju un ārvalstu investoru acīs, - vai Latvijas likumi ir skaidri un paredzami, vai tiesās ir iespējams panākt taisnīgu tiesas spriedumu  un vai patiešām viens likums, viena taisnība ir visiem,” teikts Valsts prezidenta apsveikumā.

/Valsts prezidenta kancelejas informācija/

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa apsveikums Augstākās tiesas plēnumā

 

Vēl par 3.marta plēnumu: