Ņemot vērā, ka Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja ievēlējusi Rīgas Juridiskās augstskolas asociēto profesoru Mārtiņu Mitu par Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesi, Ministru kabinets 19.janvārī svītroja viņu no Latvijas izvirzīto ad hoc tiesnešu saraksta. Lai novērstu iespējamu interešu konfliktu vai šaubas par ECT lietu pret Latviju taisnīgu izskatīšanu, no ad hoc tiesnešu saraksta izslēgta arī viņa laulātā – Augstākās tiesas tiesnese Dace Mita.

Viņu vietā ad hoc tiesnešu sarakstā valdība iekļāva Artūru Kuču un Daigu Rezevsku, bet statuss turpinās Jautrītei Briedei, Kristīnei Krūmai un Inetai Ziemelei.

Saskaņā ar Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju un ECT Reglamentu valstīm jāiesniedz trīs līdz piecu ad hoc tiesnešu saraksts, no kura ECT priekšsēdētājs var izvēlēties ad hoc tiesnesi konkrētas lietas izskatīšanai, ja no attiecīgās valsts ievēlētā tiesneša amats šīs lietas izskatīšanas laikā ir vakants vai tiesnesis nevar piedalīties lietas izskatīšanā.

Augstākās tiesas administratīvo lietu departamenta tiesneses Jautrīte Briede un Dace Mita ad hoc tiesnešu sarakstā bija iekļautas kopš 2012.gada.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211