Šonedēļ, no 16. līdz 18.maijam, pieredzes apmaiņas vizītē Latvijā ieradusies Ukrainas Augstākās tiesas delegācija. Augstākās tiesas tiesneši Viktors Marinčenko, Bogdans Pošva un Anatolijs Jemecs Rīgu apmeklē Eiropas Komisijas finansēta projekta “Kasācijas instances loma cilvēktiesību nodrošināšanā” ietvaros*.

Pirmdien Ukrainas kolēģi iepazinās ar Latvijas Augstāko tiesu. Sarunā ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, visu departamentu priekšsēdētājiem Edīti Vernušu, Pēteri Dzalbi un Veroniku Krūmiņu, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāju Anitu Zikmani un Administrācijas vadītāju Sandru Lapiņu viņi iepazinās ar Augstākās tiesas darbu. Notika informācijas un viedokļu apmaiņa par tiesu sistēmas reformām – Ukrainā tās notikušas 2010.gadā, Latvijā – šobrīd.

Ukrainas Augstākās tiesas pārstāvjus interesē arī Tieslietu padomes darbs un tiesnešu disciplināratbildības jautājumi. Tādēļ otrā saruna bija ar Tieslietu padomes priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, Disciplinārtiesas priekšsēdētāju Aigaru Strupišu un Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāju Pēteri Dzalbi.

Augstākā tiesa organizē tālāku Ukrainas Augstākās tiesas delegācijas vizīti Rīgā. Vēl pirmdien viesi apmeklēja Administratīvo apgabaltiesu un tikās ar tās priekšsēdētāju Māri Vīgantu un tiesnešiem. Ņemot vērā, ka Māris Vīgants ir arī Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs, saruna bija arī par šo tiesnešu pašpārvaldes institūciju.

Otrdien viesi iepazīsies ar Satversmes tiesas, Ģenerālprokuratūras un Zvērinātu advokātu padomes darbu, bet dienas noslēgumā apmeklēs LU Juridiskās fakultātes Juridiskās tālākizglītības un profesionālās pilnveides centru.

Savukārt trešdien Ukrainas Augstākās tiesas delegāciju uzņems Tiesu administrācija un Tieslietu ministrija. Tiesu administrācija iepazīstinās ar savu projektu darba pieredzi un dažādiem e-risinājumiem tiesu darba efektivizēšanai. Tieslietu ministrijā viesi tiksies ar valsts sekretāru Raivi Kronbergu un valsts sekretāra vietnieci tiesu jautājumos Irēnu Kucinu.

* Projektu īsteno Eiropas Komisijas Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorāts TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange instrument) ietvaros

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211